ПРОЕКТИ НА НОРМАТИВНИ ДОКУМЕНТИ И СТАНОВИЩА

СТАНОВИЩЕ НА БАПЗГ ОТНОСНО НАЦИОНАЛНАТА СТРАТЕГИЯ ЗА ДЕТЕТО 2019 – 2030г.

МЕТОДИКА ЗА ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА НЕОБХОДИМ ПЕРСОНАЛ (МЕДИЦИНСКИ СЕСТРИ), ПРИЛОЖИМА ПРИ РАЗРАБОТВАНЕ НА СТАНДАРТИ

ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА ПРОФЕСИОНАЛИСТИТЕ ПО ЗДРАВНИ ГРИЖИ / БАПЗГ / ЗА ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПЪЛНЕНИЯ КЪМ ПРОЕКТ НА МЕДИЦИНСКИ СТАНДАРТ “ЕНДОКРИНОЛОГИЯ И БОЛЕСТИ НА ОБМЯНАТА”

ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА БАПЗГ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ НА МЕДИЦИНСКИ СТАНДАРТ “АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ”

ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА ПРОФЕСИОНАЛИСТИТЕ ПО ЗДРАВНИ ГРИЖИ / БАПЗГ / ЗА ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПЪЛНЕНИЯ КЪМ ПРОЕКТ НА МЕДИЦИНСКИ СТАНДАРТ „ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИЯ“

ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА ПРОФЕСИОНАЛИСТИТЕ ПО ЗДРАВНИ ГРИЖИ / БАПЗГ / ЗА ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПЪЛНЕНИЯ КЪМ ПРОЕКТ НА МЕДИЦИНСКИ СТАНДАРТ „ТРАНСФУЗИОННА ХЕМАТОЛОГИЯ“

ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА ПРОФЕСИОНАЛИСТИТЕ ПО ЗДРАВНИ ГРИЖИ / БАПЗГ / ЗА ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПЪЛНЕНИЯ КЪМ ПРОЕКТ НА МЕДИЦИНСКИ СТАНДАРТ „УРОЛОГИЯ“

ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА ПРОФЕСИОНАЛИСТИТЕ ПО ЗДРАВНИ ГРИЖИ / БАПЗГ / ЗА ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПЪЛНЕНИЯ КЪМ ПРОЕКТ НА МЕДИЦИНСКИ СТАНДАРТ „КАРДИОХИРУРГИЯ“

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПЪЛНЕНИЯ В МЕДИЦИНСКИ СТАНДАРТ „ОБРАЗНА ДИАГНОСТИКА”

ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА ПРОФЕСИОНАЛИСТИТЕ ПО ЗДРАВНИ ГРИЖИ /БАПЗГ/ ЗА ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПЪЛНЕНИЯ В МЕДИЦИНСКИ СТАНДАРТ „НЕВРОХИРУРГИЯ“

ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА ПРОФЕСИОНАЛИСТИТЕ ПО ЗДРАВНИ ГРИЖИ / БАПЗГ / ЗА ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПЪЛНЕНИЯ КЪМ ПРОЕКТ НА МЕДИЦИНСКИ СТАНДАРТ „КАРДИОЛОГИЯ“