ПРОДЪЛЖАВАЩО ОБУЧЕНИЕ

БАПЗГ- ПРОДЪЛЖАВАЩО ОБУЧЕНИЕ
Главен експерт – Нели Славова
GSM:0888 011 868
e-mail: obuchenie_nsl@abv.bg
 
ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ – ИЗИСКВАНИЯ
КАК ДА УЧАСТВАМ В ДИСТАНЦИОННО ПРОДЪЛЖАВАЩО ОБУЧЕНИЕ
Лечебни заведения представят на Вашето внимание –
План – разписание за включване в курсово и индивидуално обучение:
Уважаеми колеги,
Отдел “Продължаващо обучение” предлага за Вас план – разписание на МУ – Ректорат – София и лечебни заведения.
Моля, желаещите да се включат в курсовете да се свържат с посочените в информацията лица за контакти.
Завършилите курс на обучение получават Удостоверение с кредитни точки, съобразно ЕКС на БАПЗГ.

ЛЕЧЕБНО ЗАВЕДЕНИЕ

ПЛАН-РАЗПИСАНИЕ

ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ

УМБАЛСМ „Н. И. ПИРОГОВ” ЕАД
ТУК  
УМБАЛ “Свети Георги” ЕАД,гр.Пловдив
ТУК  
УМБАЛ Д-Р ГЕОРГИ СТРАНСКИ” ЕАД – ПЛЕВЕН
ТУК ТУК
ВМА – София /ВМА – МБАЛ Варна/ВМА – МБАЛ Пловдив
ТУК  
ПСАГБАЛ “СВЕТА СОФИЯ” ЕАД
ТУК  
УМБАЛ СТАРА ЗАГОРА ЕАД
ТУК ТУК
“Аджибадем Сити Клиник МБАЛ Токуда”ЕАД
ТУК ТУК
СБАЛ ПО ОНКОЛОГИЯ – ЕАД
ТУК ТУК
Аджибадем Сити Клиник
ТУК ТУК
МУ – Ректорат – София
ТУК  
Национален център по заразни и паразитни болести
ТУК ТУК
Медицински колеж към Медицински университет Пловдив
ТУК ТУК
УМБАЛ “СВЕТА ЕКАТЕРИНА”ЕАД
ТУК ТУК
УБ “Лозенец”
ТУК  
Русенски университет “Ангел Кънчев”
ТУК  
Медицински колеж към Тракийски университет – Стара Загора
ТУК  
НЦТХ – гр.София
ТУК  ТУК
 МБАЛ “ТРАКИЯ”- ЕООД гр.Стара Загора
ТУК  
Сдружение “Поколения” – теми за обучение 
Процедура за оценка и кредитиране на участия в международни научни форуми
ФИРМИ – ТЕМИ

 

С тази информацията  се надяваме  да внесем повече яснота по въпроса за Продължаващото обучение.
ЛЕКТОРИ – ТЕМИ
УДОСТОВЕРЕНИЕ – ОБРАЗЕЦ
ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОДЪЛЖАВАЩО ОБУЧЕНИЕ
ПРАВИЛА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОДЪЛЖАВАЩО ОБУЧЕНИЕ КЪМ БАПЗГ
ЕДИННА КРЕДИТНА СИСТЕМА ЗА ОЦЕНКА НА ФОРМИТЕ НА ПРОДЪЛЖАВАЩО ОБУЧЕНИЕ НА ПРОФЕСИОНАЛИСТИТЕ  ПО ЗДРАВНИ ГРИЖИ

СПИСЪК НА УЧАСТНИЦИТЕ ВЪВ ФОРМИТЕ НА ПРОДЪЛЖАВАЩОТО ОБУЧЕНИЕ

 

РЕГИСТЪР НА ДОГОВОРИТЕ, СКЛЮЧЕНИ С БАПЗГ ЗА КРЕДИТИРАНЕ ФОРМИТЕ НА ПРОДЪЛЖАВАЩО ОБУЧЕНИЕ
ГОДИНА 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006