ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВОТО ДА РАБОТЯ В БЪЛГАРИЯ

КОНКУРС ЗА ЕСЕ “ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВОТО ДА РАБОТЯ В БЪЛГАРИЯ”

 

НАГРАДИХМЕ ПОБЕДИТЕЛИТЕ В НАЦИОНАЛНИЯ КОНКУРС ЗА ЕСЕ “ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВОТО ДА РАБОТЯ В БЪЛГАРИЯ”

Светла Гогова,
хистологичен лаборант в Първа САГБАЛ”Св.София” – гр. София:
ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВАТА МЕ МОТИВИРАТ

Божидара Иванова,
бакалавър в специалност “Акушерка”, учи за магистър по здравни грижи:
ИЗБИРАМ БЪЛГАРИЯ, ЗАЩОТО ЖЕЛАЯ ДА БЪДА ПРОМЯНАТА

Минка Димчева,
Медицинска сестра в ДКЦ “Бургасмед” – гр. Бургас:
КАМЪКЪТ СИ ТЕЖИ НА МЯСТОТО

Анелия Атанасова,
Старша мед. сестра в Отделението по жлъчно-чернодробна и панкреатична хирургия в УМБАЛ “Д-р Георги Странски”- гр. Плевен:
В ЧУЖБИНА ВИНАГИ ОСТАВАШ ЧУЖДЕНЕЦ

Маргарита Николова,
Медицинска сестра в УМБАЛ “Александровска”, Клиника по обща и чернодробно-панкреатична хирургия:
БЪДИ ПРОМЯНАТА, КОЯТО ИСКАШ ДА ВИДИШ В СВЕТА

Венера Свиленова,
Старша медицинска сестра в Клиника по Урология на УМБАЛ “Св. Анна” – София:
ЗАЩО НИ КАРАТЕ ДА СТАВАМЕ ЕМИГРАНТИ?

Десислава Каленска,
Медицинска сестра в Детска ясла “Мир” – гр. Плевен:
ДАВАШ ДОБРО – ПОЛУЧАВАШ ДОБРО И ОБРАТНОТО

Тонка Червенкова,
Главна сестра на МБАЛ – Чирпан:
НЕКА ЗАЕДНО ПРОМЕНИМ СИСТЕМАТА

Миглена Арнаудова-Йонкова,
рехабилитатор в МБАЛ – гр. Белене:
ЧОВЕЧНОСТТА НИ ПРАВИ ИСТИНСКИ ХОРА

Надя Димитрова,
Старша медицинска сестра на Консултативно-диагностичния блок в УМБАЛ “Д-р Георги Странски” – гр. Плевен и Председател на Регионална колегия на БАПЗГ – гр. Плевен:
ПРЕДИЗВИКВАМ СЕБЕ СИ

Ваня Стоичкова,
Медицинска сестра в ЦДГ “Пчелица” – гр. Лясковец:
ИМАХ ЕДНА МЕЧТА

Диана Николова,
Медицинска сестра в МБАЛ “Св. Петка” – гр. Видин:
НЯМА ПРЕГАРЯНЕ, НИЕ ИЗГАРЯМЕ!

Неше Мустафа,
Студентка от III курс в специалност “Медицинска сестра”
във Филиал Шумен на МУ- Варна:
ИСКАМ ДА ИЗЛЕКУВАМ БЪЛГАРИЯ!

Катя Вангелова,
Медицинска сестра в Детска ясла “Мечо Пух” – Варна:
РАБОТАТА В ЧУЖБИНА МНОГО ДАВА, НО ОЩЕ ПОВЕЧЕ ВЗИМА

Назмие Самиева,
Студентка от II курс в специалност “Медицинска сестра” във Филиал Шумен на МУ- Варна:
ИМА БЪДЕЩЕ, КОГАТО ГО ТЪРСИШ

Деря Османова,
Студентка от II курс в специалност “Медицинска сестра” във Филиал Шумен на МУ – Варна:
ИСКАМ ДА ПРАКТИКУВАМ ПРОФЕСИЯТА СИ НА РОДНА ЗЕМЯ