НОВИНИ ЗА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО (31.07.2019)

Министър Кирил Ананиев: РОДИТЕЛИТЕ НА ДЕЦА С ОНКОХЕМАТОЛОГИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ НЯМА ДА ПОДАВАНЕТО ДОКУМЕНТИ ДО ЗДРАВНАТА КАСА

„Родителите на деца с онкохематологични заболявания няма да се занимават повече с подаването на документи. Това ще се случва на ниво болница – НЗОК“. Това каза здравният министър Кирил Ананиев по време на парламентарния контрол днес в отговор на питане от проф. Георги Михайлов, депутат от БСП, информира Zdrave.net.
Министър Ананиев обясни, че в последните седмици са направени редица стъпки, за да се облекчат тези проблеми. „Разпоредбите в Наредба №2 за предоставянето на медицински услуги и по-специално относно използването на средства от налични дарителски сметки на децата предизвикаха дебат между НЗОК, лечебни заведения, родители на деца с онкозаболявания. С тях направих констуктивен диалог. В момента МЗ и представителите на другите страни в диалога разработват проект за промени в Наредба №2. Предлага се за процедурите по НЗОК при осигуряване на лечение на деца да не се взема предвид въпросът за наличието на дарителска сметка в полза на лечението. Ще оптимизираме сроковете на подаването на документи. Срокът, който сме си поставили за финализиране на промените в Надедба №10 за условията и реда за заплащане на лекарствени продукти, заплащани от НЗОК. и на Наредба №2, е до края на август, за да влязат в сила промените от септември“, изтъкна здравният министър. Той допълни, че някои лекарства отпадат не по вина на администрацията, а поради липса на доставка от производителите или отпадането им от Позитивния лекарствен списък. За деца се доставят и нерегистрирани у нас лекарства и по този механизъм ще се работи, защото целта е да не се допуска недостиг на медикаменти, увери Кирил Ананиев.

ПУБЛИЧНИТЕ РАЗХОДИ ЗА ЗДРАВЕ СЕ УВЕЛИЧАВАТ ВСЯКА ГОДИНА
Публичните разходи за здраве се увеличават всяка година. В дългосрочната бюджетна рамка се предвижда ръст от 250 до 330 млн. лв. от 2020 до 2022 г. Разширява се ежегодно и пакетът от дейности, които се заплащат от НЗОК. Затова бюджетът на НЗОК е увеличен с 490 млн.лв. за тази година, в сравнение с предишната. Това каза здравният министър Кирил Ананиев по време на парламентарния контрол в отговор на въпрос доц. Джевдет Чакъров, информира Clinica.bg.
„Около 10% нямат здравни осигуровки, а сред ромите те сa над 50%. Публичните разходи покриват само 50% от необходимите средства за здравеопазване, а в ЕС те са средно 77%”, изтъкна Джевдет Чакъров. “Половината от парите са преки плащания от пациента като те са най-високи в ЕС. Има сериозен недостиг на лекари и на медицински сестри”, допълни депутатът от ДПС. Затова той попита, каква е политиката на МЗ за преодоляване на посочените диспропорции, включително и между болничната и извънболничната помощ. Министър Ананиев поясни, че парите за първичната мeдицинска помощ тази година са с 17.8 млн. лв. повече в бюджета на НЗОК. За специализираната медицинска помощ те са над 28 млн.лв. повече, а за медико-диагностична и дентална помощ – с по 10 млн. лв. повече за тази година в сравнение с миналата. Министърът изтъкна още, че МЗ финансира прaктики с неблагоприятни условия на работа в отдалечените региони, заплаща за раждане при неосигурени жени, за скрининг на новородени деца и на майки, независимо от здравноосигурителния им статус. МЗ подпомага и лечението на деца и възрастни в чужбина, плаща за трансплантации и лечение на хора с психични заболявания, припомни здравният министър.

ЗАКРИВАТ ДОМОВЕТЕ ЗА ПСИХИЧНО БОЛНИ ДО 2035 ГОДИНА
Домовете за пълнолетни с умствена изостаналост и за хора с психични разстройства ще бъдат закрити до 1 януари 2035 г. Мярката е свързана с процеса на деинституционализация на грижата. Това каза социалният министър Бисер Петков в писмен отговор на депутатско питане, информира Clinica.bg.
По данни на Агенцията за социално подпомагане към настоящия момент на територията на цялата страна с финансиране от държавния бюджет функционират общо 27 дома за пълнолетни лица с умствена изостаналост с общ капацитет 2080 места, от които 2021 са заети; 13 дома за пълнолетни лица с психични разстройства с общ капацитет 1020 места, от които заетите са 977. Към момента над 800 души чакат за настаняване в двата вида социални заведения.
За изпълнение на Националната стратегия за дългосрочна грижа през януари 2018 г. Министерски съвет прие План за действие за периода 2018-2021 г. Той е в съответствие с визията, приоритетите и целите на стратегията и обхваща мерките за първия етап от изпълнението на процеса на деинституционализация на грижата за хората с увреждания и възрастните хора, който трябва да бъде завършен до 2035 г. С изпълнението на плана ще се закрият 10 специализирани институции (5 дома за пълнолетни лица с умствена изостаналост и 5 дома за пълнолетни лица с психични разстройства), като от тях ще бъдат изведени 786 потребители (405 лица с психични разстройства и 381 лица с интелектуални затруднения), информира министър Петков. Той уточни, че през последните години се наблюдава тенденция за търсене на все повече социални услуги в общността, независимо че има чакащи и за специализираните институции. Мрежата от социални услуги в общността за подкрепа на уязвимите групи се развива непрекъснато. С финансиране от държавния бюджет към май 2019 г. се предоставят 551 социални услуги в общността с възможност за подкрепа и резидентна грижа на 10 172 пълнолетни лица от уязвими групи, включително на хора с интелектуални затруднения и психични разстройства (дневни центрове, центрове за социална рехабилитация и интеграция, защитени, наблюдавани и преходни жилища, центрове за настаняване от семеен тип и др.), отчита министърът.

ЛЕЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ НЯМА ДА МОГАТ ДА КУПУВАТ СКЪПИ ЛЕКАРСТВА СЛЕД 1 НОЕМВРИ 2019 ГОДИНА
На днешното си заседание правителството прие промените в Наредбата за условията, правилата и реда за регулиране и регистриране на цените на лекарствените продукти. С тях се въвежда правилото, че лекарствен продукт не може да се продава на лечебни заведения на цена по-висока от стойността на която се заплаща с публични средства. За това информира Zdrave.net като се позова на съобщение на правителствената пресслужба.
Правилото важи за лечебните заведения по чл. 5 от Закона за лечебните заведения – центровете за спешна медицинска помощ, центровете за трансфузионна хематология, лечебните заведения за стационарна психиатрична помощ, домовете за медико-социални грижи, в които се осъществяват медицинско наблюдение и специфични грижи за деца, центровете за комплексно обслужване на деца с увреждания и хронични заболявания, както и лечебните заведения към Министерския съвет, Министерството на отбраната, Министерството на вътрешните работи, Министерството на правосъдието и Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията се създават от държавата. Правилото важи и за лечебните заведения с държавно и/или общинско участие по чл. 9 и 10 от Закона за лечебните заведения. Промяната ще влезе в сила от 1 ноември 2019 г.

95% ОТ АПТЕКИТЕ С ДОГОВОР С НЗОК СА СВЪРЗАНИ СЪС СИСТЕМАТА ЗА ВЕРИФИКАЦИЯ
„Между 1-4% от лекарствата в Европа са фалшиви, а в България процентът е много по-висок, въпреки че няма статистика. За България европейската директива за верификация на лекарствата влезе в сила от 9 февруари 2019 г. и на 9 август изтича срокът за плавен старт на въвеждането на системата в аптеките. На какъв етап е системата и колко аптеки са включени в нея?“ Това попита депутатът от БСП Георги Гьоков министъра на здравеопазването Кирил Ананиев по време на днешния парламентарен контрол, информира Zdrave.net.
„Към момента близо 2200 аптеки са свързани към системата, което представлява 95% от броя на аптеките, които имат договорни отношения с НЗОК (2300) и близо 65% от общия брой на аптеките, които трябва да се свържат със системата (3600). При осъществяване на текущия контрол ИАЛ напомня и прави предписания на обектите, които все още не са се включили. Целта е всички отговорни участници и институции да се включат в този процес с ясното разбиране за значимостта му от гледна точка на безопасност при лекарствените продукти“, каза в отговора си министър Ананиев. “Със законопроекта за изменение и допълнение на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, който МЗ подготвя, се създават и условия в националното законодателство за установяване на подробни правила за показателите за безопасност, поставени върху опаковката на лекарствените продукти за хуманна употреба”, допълни още той.

БУМ НА ПОСТРАДАЛИ ОТ ГАЗОВИ БУТИЛКИ В “ПИРОГОВ”
С настъпването на летния сезон се увеличиха драстично случаите на пострадали при инциденти с газови бутилки в домашни условия. За последните 20 дни са приети 41 пострадали при инциденти с газови бутилки, от които 17 са тежко пострадали, предимно хора над 60 годишна възраст. За това алармира началникът на Клиниката по изгаряне в университетската спешна болница “Пирогов” доц. д-р Мая Аргирова, съобщиха от лечебното заведение.
Най-младият пациент е на 35 години, а най-възрастният на 86. Те са с обширни и дълбочинни изгаряния, което налага многоетапно лечение със серия от операции. Пациентите са настанени в реанимационните звена на болница “Пирогов”. Състоянието на повечето от тях изисква освен оперативните многоетапни хирургични намеси, активно наблюдение и реанимационно лечение, обяснява началникът на клиниката доц. Аргирова. Тя и колегите ѝ са силно обезпокоени от интензитета на инциденти с подобна тежест и призовават хората да използват газовите бутилки изключително внимателно, отговорно и само при крайна необходимост.

“МАЙЧИН ДОМ” – СОФИЯ ОТКРИВА КАБИНЕТ ПО КЪРМЕНЕ
Специализиран кабинет за консултации по кърмене отваря врати в университетската АГ болница „Майчин дом“, съобщиха от лечебното заведение В него ще бъдат консултирани настоящи и бъдещи майки по всички въпроси, свързани с естественото хранене на новородените в първите месеци от живота. Часовете за посещение се провеждат с предварително записване, а от услугите на кабинета могат да се възползват пациенти от цялата страна.
В Световната седмица на кърменето от 1-ви до 7-ми август консултациите ще бъдат безплатни и ще се провеждат с предварително записване. В останалото време посещенията ще се заплащат според ценоразписа на болницата и ще бъдат на стойност 40 лв. Консултациите ще се провеждат всеки работен ден от 11:00 до 16:00 ч. след предварително записване на телефон: 0878 29 59 30 или 02/ 9172 333.