НОВИНИ ЗА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО (30.10.2019)

ЗАПОЧНАХА ПРЕГОВОРИТЕ ЗА НОВИЯ РАМКОВ ДОГОВОР
Със среща между Българския зъболекарски съюз и Националната здравноосигурителна каса започнаха преговорите по Националния рамков договор 2020 г. за денталните дейности. В понеделник ще се проведат разговори между БЛС и ръководството на НЗОК за медицинските дейности през 2020 г., информира Zdrave.net.
За дентални дейности в проектобюджета на НЗОК определените средства са в размер на 179,8 млн. лв. Заложено е осигуряване на 6,5 млн. броя дентални дейности. За лица до 18-годишна възраст през 2020 г. се полагат по един преглед и до 4 лечебни дентални дейности, а на здравноосигурените лица над 18-годишна възраст – един преглед и до 3 лечебни дентални дейности. В бюджета са включени и дейностите по възстановяване функцията на дъвкателния апарат при цялостно обеззъбени здравноосигурени лица, навършили 65 години, в това число и контролни прегледи за период от 4 години. С предвидените средства се осигурява заплащането на дейностите по възстановяването на функцията на дъвкателния апарат в едногодишен период за разширяване на възрастовата група.
По отношение на медицинските дейности в проектобюджета на НЗОК е записано, че за болнична медицинска помощ са отпуснати 2 235 282 600 лв., за медико-диагностична дейност – 94 300 000 лв., за първична извънболнична медицинска помощ – 244 000 000 лв. е за специализирана извънболнична медицинска помощ (вкл. за комплексно диспансерно (амбулаторно) наблюдение) – 264 700 000 лв.
В рамките на това бюджетно разпределение преговарящите от БЛС ще се опитат да увеличат плащанията за дейност чрез увеличаване на цените на клиничните пътеки за сметка на обемите дейност. Това би трябвало да доведе до по-високи заплати в сектора и по-справедливо разпределение на средствата.

ОТ СДРУЖЕНИЕТО НА ОБЩОПРАКТИКУВАЩИТЕ ЛЕКАРИ НАСТОЯВАТ БЮДЖЕТЪТ ЗА ПИМП ЗА 2020 Г. ДА СЕ УВЕЛИЧИ С 25 МЛН. ЛЕВА
Националното сдружение на общопрактикуващите лекари изрази своето несъгласие с първоначално обявеното увеличение на бюджета за Първична извънболнична медицинска помощ (ПИМП) в размер на 19 млн. лв., което е с 6 млн. лв. по-малко от заявените от тях 25 млн. лв. Това става ясно от позиция на НСОПЛБ, информира Zdrave.net.
Според проектобюджета на НЗОК за 2020 г., който бе гласуван от Надзорния съвет на институцията, за първична извънболнична медицинска помощ са предвидени 244 млн. лв.
„Предвиденият за ПИМП бюджет би трябвало да осигури поддържане на съществуването на нашите практики като покрива разходите (нека най-общо ги наречем консумативи) и възнагражденията, а също така и осигуровките и данъците. В системата на ПИМП, освен близо 4200 ОПЛ, работят още около 4000 медицински специалисти, в т.ч. медицински сестри и още други сътрудници, свързани с дейността ни, което означава, че съобразно законите от предвидения първоначално бюджет се връщат към държавния 38% за осигуровки, след това 10% данъци и ако има дивиденти – още 5%. Правим тези уточнения, за да се избегне погрешната представа, че средствата, които изискваме като бюджет автоматично се превръщат в чисти доходи, които влизат в джоба на ОПЛ“, пише още в позицията им. Те посочват и отрицателния, низходящ тренд на ръста на бюджета за ПИМП, който при предвиденото за 2020 г. от 19 млн. ще се задълбочи. През 2018 г. за ПИМП са били 5.8% от бюджета, през следващата година – 5.4%, а за 2020 г. процентите са 5.2%. От Сдружението на общопрактикуващите лекари настояват увеличението на бюджета за ПИМП за следващата година да бъде 25 млн. лева.

Българската стопанска камара: КРАЙНО ВРЕМЕ Е ДА СЕ ОСТОЙНОСТИ ОСНОВНИЯТ ПАКЕТ ОТ ЗДРАВНИ ДЕЙНОСТИ
В проектобюджета на НЗОК за 2020 г. не се предвижда значително увеличаване на публичните средства за здравеопазване, чиито размер като дял от БВП достига 4,5 %, при над 6-11% в редица държави-членки на Европейския съюз. Това пише в становище на Българската стопанска камара, изпратено до министрите на финансите, на здравеопазването и на труда и социалната политика, информира
Zdrave.net.
От БСК изтъкват още, че не се предвижда увеличаване на дела на разходите за извънболнична помощ, за сметка на прехвърляне на дейности от болничната помощ. Делът на средствата за болнична помощ се запазва около 49,8%, при средни равнища е ЕС от около 30%. Посочено е още че в новия НРД липсва решение за ограничаване на разходите за лекарства, които достигат до 30% от бюджета, при средно равнище за страните от ЕС 15-18%. Друг проблем, изтъкнат от организацията е, че размерът на осигурителните вноски, които държавата превежда не съответства на реалните разходи за лечение. За 2020 г. вноската от държавата за едно лице ще е около 34 лв. при среден размер, дължим за осигурени лица по трудови отношения, от 80 лв., допълват от БСК.
Според работодателската организация с предложения проект на бюджет се възпроизвежда рамката за недофинансиране на дейността на НЗОК от предишните години.
“Крайно време е да се остойности основният пакет от здравни дейности, гарантиран от бюджета на НЗОК, като се преодолеят последиците от отмяната на Наредба № 3/ 20.03.2018 г. за определяне на пакета от здравни дейности, гарантиран от бюджета на НЗОК, с решение от 7 октомври т.г. на петчленен състав на ВАС. По този начин ще могат да се определят реалните разходи, необходими за гарантиране на финансирането за този пакет, и ще бъде осигурен достъп до информация за всички осигурени лица”, изтъкват от БСК.

Проф. д-р Асен Балтов: НЕ ТРЯБВА ДА ИМА ГОЛЯМА НОЖИЦА МЕЖДУ ЗАПЛАТИТЕ НА САНИТАРИТЕ, МЕДИЦИНСКИТЕ СЕСТРИ И ЛЕКАРИТЕ
“Очаква се около 230 млн. повече да бъдат отпуснати за болнична помощ или 2 млрд. 230 млн. да е бюджета за болнична помощ за 2020 г., което е около 10% спрямо 2019 година. Това, което иска да предложи БЛС, е намиране на начин за намаляване броя на хоспитализациите, защото вече сме достигнали прага и те не могат да растат повече.” Това каза директорът на УМБАЛСМ „Пирогов“ проф. д-р Асен Балтов пред БНТ.
По думите съществуват много ниско остойностени клинични пътеки, чиито цени задължително трябва да бъдат повишени с 60 до 80%. Такава е например клиничната пътека за операцията на апендицит (400 лв.) Предстоят много сериозни разговори между БЛС и експертните съвети по специалности, както и между БЛС и Министерството на здравеопазването.
По отношение на заплатите на медицинските сестри Балтов заяви, че някои болници дават реални заплати за труда им. Ръководството на “Пирогов” също е направило всичко възможно, за да се постигнат заложените в браншовия Колективен трудов договор стартови заплати. “Основната заплата при нас е между 930 и 980 лв. на една медицинска сестра, медицински лаборант, рентгенов лаборант. Разбира се ще има леко увеличение на основните заплати, защото от догодина очакваме минималната работна заплата да стане 610 лв.“, каза проф. Балтов. Той подчерта, че трябва да има баланс между заплатите на санитарите, медицинските сестри, лекарите като се спазва правилото да няма голяма ножица между тях. „В това отношение мисля, че министър Ананиев е прав, че не може за фонд работна заплата да се дава по-малко от 50% от месечния оборот на едно болнично заведение. Това трябва повечето болници да го направят, а тези, които вече са го направили, да го поддържат“, уточни проф. Балтов.

ЗАПОЧВА ПОЛИТИЧЕСКИ ДИАЛОГ ЗА ПСИХИЧНОТО ЗДРАВЕ
Днес започна политическия диалог за психичното здраве. Той бе организиран от Националния център по обществено здраве и анализи и е по проект „RECOVER-E: Мащабно приложение на психично-здравни грижи, базирани в общността, за хора с тежки психични заболявания в Европа”, информира Clinica.bg.
Основната цел на проекта RECOVER-E е да допринесе за въвеждането на модел за предоставянето на услуги в общността в пет страни в Югоизточна Европа. Освен това очакванията са да се подобри качеството на живот на хората с тежки психични разстройства (шизофрения, биполярно разстройство, депресия).
За проекта разказаха Лаура Шийлдс-Земан и Мишел Нийсен от Института Тримбос в Холандия и Ралука Ника от Румънската лига за психично здраве. Д-р Анна Джисова и Ивелина Халова от Центъра за психично здраве „Никола Шипковенски” представиха екипите за мобилна психиатрия и разказаха как функционират те. Екипът на НЦОЗА направи ситуационен анализ и оценка на нуждите и План за приложение на проекта в България.

БЪЛГАРИЯ И ИРАН ЩЕ РАЗВИВАТ АКАДЕМИЧНОТО СЪТРУДНИЧЕСТВО В ОБЛАСТТА НА МЕДИЦИНАТА
В Медицинския университет – София се обучават близо 10 000 студенти, от които над 3100 – на английски език, а през последната година броят на студентите от Иран е нараснал четири пъти – от 7 на 29. Това стана ясно по време на среща на ректора на МУ-София проф. д-р Виктор Златков с посланика на Ислямска Република Иран у нас – Н. Пр. Сейед Мохаммад Джавад Расули, инициирина от иранската страна, информираха от висшето медицинско училище.
Проф. Златков запозна високия гост със структурата и възможностите на висшето медицинско училище, неговото място в световните рейтингови класации, както и с успехите на чуждестранните студенти, включени в учебната програма на английски език в направленията “Медицина”, “Фармация” и “Дентална медицина”. Ректорът на МУ-София представи на посланика възможностите за взаимен обмен на студенти и преподаватели и даде пример за успешни общи проекти по Програмата „Еразъм +“ на ЕС, чрез която МУ-София има партньори от над 106 страни.
Посланик Расули заяви, че една от целите на неговата мисия е да съдейства и подкрепя създаването на условия за научно-изследователска дейност между сродни институти от двете страни, както и да работи за по-нататъшното развитие на взаимовръзките в образованието и медицината. Посланикът отправи покана към ректора да вземе участие в подготвяната работна среща на ректорите на различни български университети със сродни образователни институции в Иран.