НОВИНИ ЗА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО (29.05.2018)

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ ПРИЕ НАЦИОНАЛНАТА ЗДРАВНА КАРТА

Новата Национална здравна карта бе приета от правителството на днешното му заседание, информира Zdrave.net.

„Основната цел на Национална здравна карта е структурата на здравната мрежа да се адаптира към потребностите на населението, гарантирайки на всеки български гражданин равнопоставен достъп до здравни услуги“, посочват от пресцентъра на Министерския съвет.

В областите, в които броят на болничните легла надвишава потребностите на населението, Националната здравноосигурителна каса ще сключва договори с лечебни заведения по критерии и по ред, определени с наредба на министъра на здравеопазването, отбелязват още от МС. Става въпрос за вече издадената наредба, според която НЗОК ще избира лечебни заведения, с които да сключва договор.

От пресцентъра твърдят още, че документът е изготвен с участието на широк кръг представители на заинтересованите страни – здравни институции, общини, съсловни и пациентски организации.

Българският лекарски съюз и Националното сдружение на общините в Република България категорично отхвърлиха и новото предложение за здравна карта.

 

ЖАЛБА СПРЯ ОБЩЕСТВЕНА  ПОРЪЧКА ЗА 400 ЛИНЕЙКИ

Обявената от Министерството на здравеопазването обществена поръчка за закупуване на 400 броя линейки към момента е спряна. Причината е подадена в Комисията за защита на конкуренцията жалба от “Вайнман Технолоджи” ЕООД, съобщиха от пресцентъра на МЗ.

След направена справка в Търговския регистър се установява, че дружеството, подало жалбата, е регистрирано на 26.04.2018 г. с капитал 100 лева. Това е второ спиране на процедурата заради подадена жалба. Първият път жалбата не беше разгледана от Комисията за защита на конкуренцията поради невнесена държавна такса от жалбоподателя.

Обществената поръчка за закупуването на 400 броя линейки е във връзка с мащабния инвестиционен проект за модернизация на системата за спешна медицинска помощ в цялата страна, припомнят от МЗ. Общият бюджет по проекта е над  163 млн. лв. Средствата са по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020. Освен закупуването на новите санитарни автомобили проектът предвижда модернизация на 237 обекта от системата за спешна медицинска помощ в страната.

 

ПАЦИЕНТИ ПРОТЕСТИРАХА ПРЕД ЗДРАВНОТО МИНИСТЕРСТВО

Пациенти, нуждаещи се от белодробна трансплантация, и техни близки протестираха пред Министерство на здравеопазването заради проблеми, свързани с отказ на клиника във Виена да приема български граждани, информира Zdrave.net.

У нас не се извършва трансплантация на бял дроб, поради което нуждаещите се от такава интервенция се лекуваха  в австрийската столица. Според пациенти обаче лечебното заведение във Виена повече от година отказва да приема българи.