НОВИНИ ЗА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО (28.11.2019)

ПАРЛАМЕНТАРНАТА КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ ПРИЕ НА ВТОРО ЧЕТЕНЕ БЮДЖЕТА НА НЗОК ЗА 2020 ГОДИНА
За рекордно кратък срок беше гласуван на второ четене бюджетът на НЗОК 2020 г. на второ четете в Комисията по бюджет и финанси към 44-то Народно събрание. Едва за 30 минути депутатите приеха измененията в проектозакона без никакви дебати, информира Zdrave.net.
С измененията беше гласувано исканото увеличение от 6 млн. лева за първичната доболнична помощ, които ще бъдат заделени от резерва на Здравната каса. От резерва допълнително се отпускат по 3 млн. лв. за специализираната доболнична помощ и за медико-диагностичните дейности.
В закона за бюджета на НЗОК беше записано още, че Националният рамков договор ще важи за три години, а не за една. Прието беше обаче предложението на председателя Комисията по здравеопазването и на парламентарната група на ГЕРБ д-р Даниела Дариткова лечебните заведения, сключили договор през 2019 г. при условията и по реда на НРД за медицинските дейности за 2018 г. и анексите към него, да не могат през 2020 г. да сключват с НЗОК договори или допълнителни споразумения за дейности по нови клинични пътеки, амбулаторни процедури и клинични процедури, спрямо договореното от съответното лечебно заведение през 2019 г., освен когато тези клинични пътеки, амбулаторни процедури и клинични процедури не са изпълнявани на територията на съответната РЗОК и не се надхвърлят утвърдените стойности. Това може да става по решение на Надзорния съвет на НЗОК.
Записан беше и нов параграф, според който за изплащане на дължимите суми по влезли в сила съдебни решения срещу НЗОК във връзка със здравноосигурителни плащания. Надзорният съвет на НЗОК по предложение на управителя на НЗОК своевременно ще одобрява компенсирани промени между показателите по бюджета на НЗОК в частта разходи и трансфери. „Това е необходимо, за да може да се изплатят съдебните такси и лихвите по делата, заведени и спечелени от болниците срещу НЗОК. Сумите към момента са в размер на 1 млн. лв. и могат да бъдат изплатени още сега и не е нужно да утежняваме бюджета за догодина“, аргументира предложението председателят на Надзорния съвет на НЗОК Жени Начева.
По предложение на Менда Стоянова в бюджета на НЗОК беше записано, че лечението на деца с онкохематологични заболявания, започнало преди 18-годишна възраст, ще продължи да се заплаща по реда на плащанията за лечение на деца, до приключване на лечението на мястото, където е започнало, дори и след навършване на 18-годишна възраст на детето.
Предстои бюджетът на НЗОК да бъде гласуван на второ четене и пленарната зала на 03.12.2019 г.

ФИСКАЛНИЯТ СЪВЕТ НА БЪЛГАРИЯ С КРИТИКИ КЪМ БЮДЖЕТА НА НЗОК
Сериозен проблем в здравноосигурителната система са заложените диспропорции между вноските, които държавата прави за осигуряваните от нея лица, и разходите за тяхното здравно осигуряване. За 2019 г. вноската от държавата за едно лице е приблизително 24 лв. при средна вноска 77,8 лв. от работодатели и работници. Такива критики отправят от Фискалния съвет на България в становището си по проектобюджета на НЗОК за 2020 г. Експертите обявиха позицията си, защото финансите на касата са част от държавния бюджет на страната ни, информира Clinica.bg.
Освен това експертите подчертават, че в бюджета на ДОО и МТСП не са предвидени средства за медицинското обслужване на лицата, които не правят здравни вноски. „Това принуждава лечението на този голям контингент да е за сметка на здравноосигурените лица и води до натрупване на дефицити”, категорични са експертите на Фискалния съвет. Те пресмятат, че разходите за здравеопазване през 2020 г. се увеличават и ще достигнат 4744704,9 хил.лв. или 3,7 % от прогнозируемия БВП за следващата година:„По-високите разходи обаче, не означават непременно по-добро качество на публичните услуги. От гледна точка на финансова обезпеченост, секторът разполага с ресурси, но оптимизацията при разходването им е задължителна за постигане на по-добри резултати…Въпреки ръста на разходите за 2020 г., възлизащ на 445 млн. лв. в сравнение с предходната година, това увеличение остава по-ниско от увеличението през 2019 г., което бе в размер 490 млн. лв.”
Размерът на приходите от здравни вноски за 2020 г. е 3 107 134,2 хил. лв. и отбелязва увеличение с 264 880 хил. лв., което се равнява на 9,3% растеж на годишна база спрямо 2019 г. Трансферите от централния бюджет нарастват с 10%. Според експертите увеличението на приходите от здравни вноски се дължи в най-голяма степен на увеличението на минималната работна заплата, осигурителните прагове, максималния осигурителен доход и осигурителния доход за земеделските производители.
„Част от тези мерки обаче имат негативен ефект върху данъчните приходи, тъй като разходите за осигурителни вноски намаляват данъчната основа”, казват експертите. Те отбелязват, че липсват предложения за пакет от мерки (законодателни, икономически, социално-психологически, информационни), с които да се промени подходът към лицата, които не се осигуряват здравно. От тази гледна точка може да се счете, че предвиденото увеличение на приходи от вноски е оптимистично и е вероятно да е надценено, заявяват от Фискалния съвет.
В анализа е записано още, че разходите за здравеопазване за сметка на лицата се увеличават. По данни на Световната банка 50% от здравните услуги се плащат от пациентите, при средно 18 -20% за страните от ЕС.
Експертите коментират и разпределението на разходите в различните звена на медицинската помощ. Те подчертават, че отново увеличението на парите за болнична помощ е най-голямо – с 11,6%, следвани от лекарствените продукти –10,8%, при общ ръст на разходите 7,9%. В същото време не се предвижда значително увеличаване на дела на разходите за извънболнична помощ. Запазва се много нисък и делът на дейностите, свързани с профилактика – около 12%, при средни равнища за ЕС от около 20-25%. Делът на средствата за болнична помощ се запазва около 49,8%, при средни равнища за ЕС от около 30%.
Финансистите подкрепят мерките за ограничаване на разкриването на нови болници и разширяване на дейността им, предвидени в бюджета на касата за 2020 г. Според тях обаче липсват радикални решения за ограничаване на разходите за лекарства, които достигат до 30% от парите, при средно равнище за страните от ЕС 15-18%. И дори отново се предвижда ръст на лекарствата за злокачествени заболявания, които достигат до 466,6 млн. лв., което е около 9,8% от бюджета на НЗОК. Или общият ръст при лекарствата е 11,2%.

Експертите на ДАМТН: КИСЛОРОДНАТА ИНСТАЛАЦИЯ В “ПИРОГОВ” НЕ Е ОПАСНА
Пожарът във Второ хирургично отделение на УМБАЛСМ “Н.И. Пирогов” в ранните часова на 27.11.2019 г. не е причинен от неизправност в кислородната инсталация. Това заявяват от Държавна агенция за метрологичен и технически надзор, информира Clinica.bg. Същевременно временно изпълняващия длъжност директор на “Пирогов” проф. Николай Габровски заяви, че има данни за запалена цигара, но връзката между това обстоятелство и пожара към момента не е доказана.
„Инсталациите за кислород не представляват съоръжения с повишена опасност. Тези съоръжения са описани и изброени изчерпателно в глава 5, чл. 32 от Закона за техническите изисквания към продуктите. Поради тази причина, над тези инсталации не се осъществява технически надзор+”, подчертават в своя позиция по случая от ДАМТН. Експертите подчертават, че инсталациите за кислород в стаите на лежащо болните в лечебните заведения също не са съоръжения с повишена опасност и на тях не се осъществява технически надзор по смисъла на цитирания законов текст.
“ДАМТН осъществява технически надзор на стационарно монтирани съдове, работещи под налягане за съхранение на течен кислород. С такива съдове са оборудвани повечето големи болнични заведение в страната. В УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов” има два такива съда за течен кислород. Те са инсталирани в отделно помещение. Съдовете се проверяват по план веднъж на четири години. На съдовете е извършен технически преглед в установения срок и заключението е „годни за експлоатация”, допълват от агенцията и смятат, че трагичният инцидент не е настъпил в резултат на неизправност на тези съдове.

МИНИСТЪР ВЪЛЧЕВ ПОСЕТИ ТРЕНИРОВЪЧНИЯ СИМУЛАЦИОНЕН ЦЕНТЪР В МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ПЛОВДИВ
Министърът на образованието и науката Красимир Вълчев беше на кратко работно посещение в Медицински университет – Пловдив по покана на ректора на университета проф. д-р Мариана Мурджева, информира Zdrave.net като се позова на съобщение от учебното заведение. Той посети уникалния Тренировъчен симулационен център, където се запозна с възможностите за съвременно обучение на студентите и специализантите по медицина. По време на срещата се дискутираха и перспективите за развитие на Научно-изследователския институт в МУ-Пловдив, участието в европейски изследователски мрежи и международни проекти, както и университетско-болничната координация.
Тренировъчният симулационен център в МУ-Пловдив успя за кратко време да се утвърди като една от най-иновативните образователни структури с лапароскопски, артроскопски и ендоскопски симулатори за виртуална реалност в България.

ЗА ПЪРВИ ПЪТ В БЪЛГАРИЯ ЕЛИМИНИРАХА ПРЕДСЪРДНО МЪЖДЕНЕ ЧРЕЗ КРИОАБЛАЦИЯ
За първи път в България на 27.11.2019 г. електрофизиолози извършиха криоаблация на предсърдно мъждене под контрола на интракардиална ехокардиография, информира Zdrave.net като се позова на съобщение от Аджибадем Сити Клиник Болница Токуда.
Интервенцията е била направена от д-р Васил Трайков, началник Отделението по инвазивна електрофизиология и кардиостимулация към Клиниката по кардиология на Аджибадем Сити Клиник МБАЛ Токуда и д-р Чаба Фьолдеши от отделението по Електрофизиология към Националния институт по кардиология Gottsegen Gyorgy, Будапеща, Унгария.
Пациентът е бил с пристъпно предсърдно мъждене в продължение на 5 години. След процедурата, при която аномалията е отстранена, 52-годишният мъж се чувства добре и скоро предстои да бъде изписан от болницата.
Същинската част на операцията е продължила около 40 мин. С криоаблационния балон са били обработени 4 съда, a ултразвуковият контрол отвътре в сърцето е осигурил още по-нисък шанс за усложнения, както и значително по-ниско рентгеново облъчване за пациента. Новаторската интервенция е била излъчвана на живо под формата на уъркшоп, на който са били поканени кардиолози от цялата страна.

СПЕЦИАЛИСТКА ПО ПСИХИАТРИЯ ИЗТОЧИ ОТ НЗОК ПОЛОВИН МИЛИОН ЛЕВА С ФАЛШИВИ РЕЦЕПТИ
Специалистка по психиатрия от Пловдив е източила над половин милион от НЗОК, издавайки рецепти на фиктивни пациенти. Лекарката е изготвяла комплект с фалшиви документи, с които е получавала изключително скъпи лекарства, заплащани от Здравната каса, за лечение на параноидна шизофрения. Чрез посредници специалистката е получавала ампулите от аптеките, а след това ги продавала на черно. Това съобщи директорът на ОД МВР-Пловдив старши комисар Йордан Рогачев, информира Zdrave.net като се позова на Trafficnews.bg .
Схемата е стартирала през януари 2017 г. До този момент са разпитани 80 свидетели, иззети веществени доказателства , ампули, компютърни конфигурации. Според събраните доказателства 52 лица, които според документите са били уж нуждаещи, са получавали тези лекарства. Разследването показва , че тези хора не знаят за тези лекарства, не са били на преглед, нито познават лекарката.
Схемата е в изключително големи мащаби и предстои да бъдат повдигнати обвинения за измама, като наказанието което очаква нарушителката е между 1 и 8 години затвор. Говорителят на Районна прокуратура Атанас Илиев заяви , че предстои да бъде повдигнато и второ обвинение за съставяне на документи с невярно съдържание, тъй като в кабинета на лекарката е открит силиконов печат на НЗОК.