НОВИНИ ЗА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО (28.06.2019)

ФИНАНСОВИТЕ СТАНДАРТИ ЗА ДЪРЖАВНИТЕ И ОБЩИНСКИТЕ БОЛНИЦИ ВЛИЗАТ В СИЛА ОТ ДНЕС
Финансовите стандарти, с които се изисква държавните и общинските лечебни заведения за болнична помощ и комплексните онкологични центрове да утвърдят и да прилагат вътрешни правила за управление на задълженията, за удовлетворяване на кредиторите и за действия по предотвратяване предприемането на обезпечителни мерки срещу лечебното заведение, влизат в сила от днес. Наредбата за утвърждаване на стандарти за финансова дейност на споменатите лечебни заведения вече е обнародвана в “Държавен вестник”, информира Zdrave.net.
С Наредбата се утвърждават принципите и правилата на финансовото управление на лечебните заведения. Те трябва да извършват анализ всяко тримесечие на просрочените задължения, като той трябва да съдържа и мерки за погасяването им по приоритети. Целта е да се гарантира изплащането на трудовите възнаграждения и да не се допуска увеличаване на просрочените задължения.
Според Министерството на здравеопазването очакваните резултати от прилагането на Наредбата са свързани с повишаване на финансовата дисциплина, планиране на финансовите ресурси, оптимизиране на разходите, предотвратяване на невъзможността за обслужване на просрочени и текущи задължения или достигане на свръхзадлъжнялост на държавните и общинските лечебни заведения за болнична помощ и комплексни онкологични центрове, чрез въвеждането на единни принципи и правила за финансово управление.
Наредбата регламентира и управлението на човешките ресурси като задължава лечебните заведения държавна и общинска собственост и КОЦ да създадат вътрешни правила за набиране и подбор на кадри, определяне на трудовите възнаграждения, повишаване на квалификацията и професионално развитие на персонала. Едновременно с това трябва да бъдат въведени критерии и правила, по които да се определят средствата за работна заплата в съответното лечебно заведение, включително допълнително материално стимулиране за постигнати резултати.
Лечебните заведения ще бъдат задължени да предоставят определен вид отчетна информация, структурирана в електронен вид с цел нейното лесно използване за анализи и извличане на показатели, които характеризират финансовото състояние на лечебните заведения по видове.

СПАСИХА БЛИЗНАЦИ С ВЪТРЕУТРОБНО КРЪВОПРЕЛИВАНЕ
Близнаци бяха спасени с вътреутробно кръвопреливане, съобщи Нова телевизия. Близнаците Мехмед и Мустафа са се родили на 30 май, а днес те са се прибрали у дома със своите родители. Майка им е забременяла с ин витро процедура, информира Zdrave.net.
„Вътреутробното кръвопреливане е манипулация, при която, след като сме избрали подходящата кръв, и през пъпната вена – там, където пъпната връв се залавя за плацентата, даваме кръв на бебета. Сложното и рядкото тук е, че са близнаци и в световен мащаб много рядко се прави трансфузия на близнаци. Трудното беше, че единият имаше задна плацента, т.е. ни беше много трудно да достигнем до неговата пъпна връв и при него винаги беше на риск дали ще успеем с трансфузията. На всеки от тях по четири пъти е преливана кръв”, обясни ръководителят на отделение „Пренатална диагностика и терапия” в МБАЛ „Надежда“ д-р Кристина Чачева. Тя поясни, че това е проблем, който се появява при майки с резус негативна кръвна група, независимо коя, и бебета с позитивна кръвна група.
“Тъй като при всяка бременност кръв от бебето преминава в кръвообръщението на майката и е възможно тя да развие антитела спрямо електроцитите на бебето и по този начин да ги унищожава, а бебетата развиват тежка анемия”, добави д-р Чачева.
“Децата се родиха в добро здраве. Наложи се само двукратно да се направи корекция на хемоглобина”, обясни д-р Стоичкова.

МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ – СОФИЯ СТАРТИРА МЕЖДУНАРОДНА МАГИСТЪРСКА ПРОГРАМА ПО ФАРМАИКОНОМИКА
Медицински университет – София стартира международна магистърска програма „Оценка на здравните технологии с фармакоикономика” от академичната 2019-2020 г. , информира Clinica.bg.
В обучението ще участват преподаватели от 10 университети от Фармацевтичния факултет и Факултета по обществено здраве на МУ-София.
Програмата е предназначена за магистри по медицински специалности като “Медицина”, “Дентална медицина”, “Фармация”, “Обществено здраве” и “Здравен мениджмънт”.
Таксата за един семестър е 1500 лв., а курсът на обучение е тригодишен. Срокът за подаване на документи е от 1 до 15 септември.
Кандидатите трябва да представят диплома за завършено висше образование, документ за владеене на английски език и мотивационно писмо. Документите се подават в Деканата на Фармацевтичния факултет на МУ-София.

3400 ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ СА ЗАЯВИЛИ, ЧЕ ИМАТ НУЖДА ОТ ЛИЧЕН АСИСТЕНТ
Над 65 000 хора с увреждания са подали заявления за индивидуална оценка към 15 юни, като в 3400 от тях е заявено желание за личен асистент. Това каза социалният министър Бисер Петков пред bTV. Той допусна, че са допуснати някои пропуски от териториалните структури на Агенцията по социално подпомагане, но не се съгласи с отправените забележки от омбудсмана Мая Манолова, че умишлено се възпрепятства процеса по кандидатстване за помощ в дома.
Преди ден Манолова каза, че има множество сигнали за затруднения пред гражданите с увреждания да кандидатстват за ползване на личен асистент. Бисер Петков припомни, че за да има един човек право на такава помощ, той задължително трябва да премина през индивидуална оценка на потребностите му. И отново се похвали, че по данни на Агенцията по заетостта за месец май безработицата е 5,3 %, като това е най-ниският процент, регистриран от създаването на Агенцията до сега.