НОВИНИ ЗА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО (27.12.2018)

БЛС, НЗОК И МЗ ПОДПИСАХА АНЕКСА КЪМ НАЦИОНАЛНИЯ РАМКОВ ДОГОВОР 2018 Г.
Българския лекарски съюз, Надзорния съвет на НЗОК, министърът на здравеопазването Кирил Ананиев и заместниците му Жени Начева и д-р Бойко Пенков подписаха днес Анекс към Националния рамков договор 2018. Така новите параметри на медицинските дейности ще влязат в сила от 1 януари 2019 г., информира Zdrave.net.
„Анексът категорично е надграждане на действащия към момента рамков договор и добра основа за промените, които очакваме да се случат следващата година“, изтъкна при подписването министър Ананиев. Според него Анексът допринася за по-добро качество на лечението на българските граждани като увеличава и обемите, и цените на медицинските дейности.
Зам.-министърът на здравеопазването Жени Начева припомни, че за следващата година са предвидени близо 500 млн. лева допълнително за здравеопазване, както и че има преизпълнение с близо 70 млн. лева на приходите в бюджета на НЗОК и заедно с парите от резерва Здравната каса приключва годината без дефицит.
„Постигнахме по-добър контрол на медицинските дейности. В тази връзка нашата работа продължава още от началото на следващата финансова година както по наблюдение на параметрите, които сме постигнали за 2019 г., така и по подготовката за условията и реда за оказване на медицинската помощ през следващия тригодишен период“, подчерта Начева.
„За краткото време, което имахме тази година, успяхме да договорим неща, които поставят основата на нещо добро, което, надявам се, ще се случи през следващата година. Сега се съсредоточихме повече върху разговорите, засягащи преходните и заключителни разпоредби на Закона за бюджета на НЗОК, като основната идея беше да поставим основите на едно бъдещо сътрудничество, да изчистим недоразуменията от миналото. Смятам, че го постигнахме, а в същото време, благодарение на конструктивния диалог, постигнахме и доста добри параметри за колегите, които ще работят през следващата година“, коментира председателят на БЛС д-р Иван Маджаров.

ЦЕНИТЕ НА КЛИНИЧНИТЕ ПЪТЕКИ ЗА ЛЪЧЕЛЕЧЕНИЕ ОСТАВАТ СЪЩИТЕ
“Запазваме цените на клиничните пътеки за лъчелечение такива, каквито са в момента. Ще наблюдаваме изпълнението на бюджета и на дейността, свързана с терапията, ежемесечно. В края на първото тримесечие ще направим необходимите анализи и ако установим проблеми и противоречия, ще предложим промените, които мислехме да въведем от 1 януари”. Това обясни зам.-министърът на здравеопазването Жени Начева след подписването на Анекса към НРД 2018, информира Zdrave.net.
През 2019 г. ще се наблюдава броят на леглата в отделни клиники и отделения, за да не се допуска няколко пациенти да бъдат отчитани като хоспитализирани на едно и също легло. Болниците са длъжни да поддържат 10% легла за спешни случаи, а в случай на нужда при по-голям брой пациенти също могат да проявяват гъвкавост и да ги отчитат пред НЗОК, коментира зам.-министър Начева.
„Ние не въвеждаме това правило, защото сме отчели негативни практики, а за да могат лечебните заведения да планират по-добре хоспитализациите и пациентите да се лекуват там, където има болнични места за лечение“, уточни Начева.
Изследванията, които са необходими за хоспитализация, ще зависят от конкретния казус. „Те или ще бъдат извършвани в доболничната помощ, или в болничната, но при всички случаи не трябва да има дублиране, нито връщане на пациенти от болнична в доболнична помощ, за да им се правят изследвания“, уточни Жени Начева.