НОВИНИ ЗА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО (26.10.2018)

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ ПРИЕ БЮДЖЕТА ЗА 2019 Г.
Министерският съвет одобри проекта за държавeн бюджет на България за 2019 г., както и парите на здравната каса и НОИ. Предстои те да се разгледат от Народното събрание, информира Clinica.bg
Според разпределението на средствата за здравни плащания за медицински дейности са предвидени 2 567 164,4 хил. лв., в т. ч: първична извънболнична медицинска помощ – 225 000,0 хил. лв.; специализирана извънболнична медицинска помощ (вкл. за комплексно диспансерно (амбулаторно) наблюдение) – 250 700,0 хил. лв.; медико-диагностична дейност – 90 000,0 хил. лв.; болнична медицинска помощ – 2 001 464,4 хил. лв. За дентални дейности са предвидени 167 000 хил. лв. За лекарствени продукти, медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели в бюджетната рамка са залегнали 1 221 800,0 хил. лв. За здравноосигурителни плащания за медицинска помощ, оказана в съответствие с правилата за координация на системите за социална сигурност по проекта за 2019 г. са разчетени 160 431,8 хил. лв.

Здравният министър Кирил Ананиев: РАЗХОДИТЕ ЗА ЗДРАВЕ В КОНСОЛИДИРАНАТА ПРОГРАМА ЗА 2019 Г. ДОСТИГАТ 5,257 МЛРД. ЛЕВА
На днешното заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество, където се разглеждат държавният бюджет, бюджетът на НЗОК и този на общественото осигуряване, министър Кирил Ананиев представи здравния бюджет, информира Zdravе.net.
Министър Ананиев посочи, че общите разходи за здравеопазване в консолидираната фискална програма за 2019 г. достигат 5,257 млрд. лв., което е 4,5 на сто от БВП.  Поставените цели са подобряване на диагностиката, на спешната помощ и подобряване на качеството на медицинските услуги, стана ясно от думите му. Спрямо предходната година е налице ръст на разходите с около 547 млн. лв., отчете той. В бюджета на НЗОК са  предвидени допълнителни разходи в размер на около 490 млн. лв.
Министър Ананиев изтъкна, че през следващата година правителството ще се стреми не само системата да стане по-ефективна, но и всичките медицински заведения да имат по-равнопоставен достъп до държавно финансиране.

ЕЛЕКТРОННАТА ЗДРАВНА ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА ЩЕ Е ГОТОВА ДО 2019 ГОДИНА
Електронната здравна информационна система прави пациента равноправен участник в здравеопзаването. Предвидено е изграждане на информационен портал и единен вход в системата, което ще позволи пациентът да знае във всеки един момент какво се случва с досието му. Това каза Кристиян Вилнер, началник отдел „Електронно здравеопазване“, дирекция „Международни проекти и електронно здравеопазване“ към МЗ в презентацията си „Развитие на електронното здравеопазване. Изграждане на Национална здравна информационна система“ по време на VII Национален конгрес на пациентските организации, информира Zdravе.net.
„Ние сме подали рамката, в която трябва да се развие системата. Предстои да бъдат изработени детайлите, така че да я направим максимално полезна, достъпна, но и защитена“, обясни Вилнер, като уточни, по програма системата трябва да е готова до края на 2019 г.
„Целта на националната информационна система е да подпомогне всички участници в здравната система и да подобри качеството на терапия, лечение, преглед на базата на историческа информация. Медицинско досие, електронно направление, регистри, контрол, изграждане на система за събиране на информация от болниците и единен вход в системата. За да могат гражданите да проверяват досиетата си, ще бъде изграден информационен портал“, допълни Вилнер.

БЪЛГАРСКАТА СТОПАНСКА КАМАРА Е КРИТИЧНА КЪМ БЮДЖЕТА НА НЗОК ЗА 2019 Г.
“Възможностите за увеличаване на приходите в Здравната каса са крайно ограничени и през следващата година. Не се очаква значително нарастване на публичните средства за здравеопазване през тази и следващите години. Публичните разходи за здравеопазване като дял от БВП продължават да са в диапазона около 4.6 на сто, при средно за страните от ЕС – 11%. Запазването на сравнително нисък дял на публичните средства за здравеопазване не само не позволява развитие на българското здравеопазване, но и е фактор за постоянно влошаване на качеството на обслужване и за намаляване възможностите за оказване на адекватна медицинска помощ“. Това се отбелязва в становище на Българската стопанска камара по отношение на бюджета на НЗОК за 2019 г., информира Zdrave.net.
Според БСК не се създават възможности за мотивация и задържане на медицинския персонал и особено за повишаване на неговата квалификация, а осигуряването на медицинския персонал в средносрочен и дългосрочен план е критично. В становището се изтъкват заложените диспропорции между вноските, които държавата прави за осигуряваните от нея лица, и разходите за тяхното здравно осигуряван, и се уточнява, че за 2019 г. вноската от държавата за едно лице ще е около 24 лв. при средна вноска от бизнеса 77,8 лв.
Като силно оптимистична и надценена определят експертите на БСК прогнозата за събираемостта на средствата от осигурителни вноски. В същото време не се предвиждат мерки, с които да се промени подходът към лицата, които не правят здравни вноски, смятат от там.
Като съществен недостатък на бюджета на НЗОК от Стопанската камара посочват и липсата на увеличение на средствата за извънболнична помощ, профилактика и превенция на заболяванията – техният дял е едва 12% при средно за ЕС около 20-25%. В същото време, делът на средствата за болнична помощ е почти 50% при средно за ЕС около 30%.