НОВИНИ ЗА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО (26.07.2018)

ИЗГРАЖДАТ СПЕЦИАЛНИ ОБЩЕСТВЕНИ ПЕРАЛНИ ЗА ЛЕЧЕБНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ И СОЦИАЛНИТЕ ДОМОВЕ

В обществените индивидуални перални на самообслужване, предназначени за граждани, се забранява изпирането на пране от обществени обекти. Това е заложено в новата Наредба за здравните изисквания към обществените перални на Министерството на здравеопазването, публикувана на сайта на ведомството за обществено обсъждане, информира Zdrave.net.

С нея се разделят видовете обществени перални и се разписват изисквания към устройството и дейността им. Забраната се налага с идеята да се избегне рискът в обществените перални за граждани да пере пране от обекти като места за временно настаняване, лечебни, детски и учебни заведения и т.н. Документът разграничава 5 вида обществени перални, като тези, в които се пере пране на лечебни и здравни заведени, както и на специализирани институции за предоставяне на социални услуги за възрастни, са обособени в отделна точка. За спазването на хигиенните норми ще следят експертите от Районните здравни инспекции (РЗИ).

С наредбата се залагат изисквания към изграждането, устройството и обзавеждането на обществените перални, изисквания към експлоатацията им, както и към перилния процес. Въвеждат се и изисквания за микробиологична чистота на готовото за експедиция пране, с което се очаква да се намали и почти да се елиминира рискът от разпространение на заразни заболявания чрез изпраното пране. В наредбата се разписват и изисквания за начините на транспортиране на чистото и нечистото пране и разработване на подробно ръководство за дейността на обществените перални.

 

ПАЦИЕНТИ ИЗПРАТИХА ПИСМО ДО Д-Р ДЕЧО ДЕЧЕВ С НАСТОЯВАНЕ ЗА ПОВЕЧЕ ЕКСПЕРТНИ ЛЕКАРСКИ КОМИСИИ ПО РЕВМАТОЛОГИЯ

„Твърдо заставаме зад позицията, че ПЕС затруднява достъпа на пациенти до лечение и е единствено административна мярка без реална полза за хората. Неприемливо е достъпът на пациентите да се ограничава с една комисия в София, на която ще чакат на опашка болни хора от цялата страна, а напротив – трябва да има комисии и в други градове на страната, за да не се налага те да пътуват.“ Това заявяват от три пациентски организации в отворено писмо до новия управител на НЗОК д-р Дечо Дечев във връзка с нововъведените правила на фонда, с които се създава Постоянен експертен съвет по ревматология и се премахват експертните комисиите по места, които одобряват лечението на пациентите, информира Zdrave.net.

Според пациентските организации при новия ред много от хората ще откажат да се лекуват, което ще доведе до ранна инвалидизация и натоварване на социалните фондове, плюс разход за всяко семейство за придружители. Представителите на пациентите изтъкват, че са съгласни с нуждата от постоянен контрол и предлагат той да се осъществява в експертните лекарски комисии по места, с назначен представител от РЗОК.

 

РАБОТНА ГРУПА КЪМ МЗ ЩЕ ПОДГОТВИ НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ И КОНТРОЛ НА ВИРУСНИТЕ ХЕПАТИТИ

Министерството на здравеопазването ще инициира създаването на работна група от представители на заинтересованите институции и организации със задачата да изработи Национална програма за превенция и контрол на вирусните хепатити в България с ясно разписани мерки за ефективен скрининг, превенция и още по-добри възможности за лечение. Това стана ясно от думите на заместник-министъра на здравеопазването Светлана Йорданова, която взе участие в информационно събитие в парламента по повод Световния ден за борба с хепатита – 28 юли. Проявата бе организирана от пациентските организации “Хепасист” и “ХепАктив” под патронажа на председателя на Народното събрание Цвета Караянчева, информира Redmedia.bg.

По данни на Световната здравна организация (СЗО) всеки ден в Европа умират 400 души от хепатит В и С. По тази причина приоритетната цел на СЗО е елиминирането на тези инфекции до 2030 г.

 

Министерство на здравеопазването: ПРОЦЕДУРАТА ПО ЗАКУПУВАНЕТО НА 400 ЛИНЕЙКИ НЕ Е СПРЯНА

Към настоящия момент процедурата по подаване на оферти за „Доставка на 400 броя медицински превозни средства (линейки) с необходимото оборудване“ продължава, като крайният срок за представяне на офертите е 10 август 2018 г. Това съобщиха от Министерството на здравеопазването (МЗ) във връзка с поредната жалба до Комисията за защита на конкуренцията, подадена до антимонополния орган на 24 юли 2018 г., информира Redmedia.bg.

“Прави впечатление, че текстовете в жалбата на „Амбуланс Илк Иардим Ве Хастахане Чихазларъ Ве Тисислеръ Санай Тик“ са структурирани по идентичен начин с текстовете в жалбата от „Вайнман Технолоджи“. Буди съмнение и доколко жалбата е подадена от „Амбуланс Илк Иардим Ве Хастахане Чихазларъ Ве Тисислеръ Санай Тик“ и действително налице ли е представителна власт на лицето, подписало жалбата”, отбелязват от здравното ведомство. Оттам допълват, че и в двете жалби посоченият мотив за обжалване е „недостатъчен срок за изготвяне на оферти“.

От МЗ припомнят, че успоредно с жалбата фирмата е поискала и временна мярка „спиране на процедурата“, но съгласно последните приети изменения на Закона за обществените поръчки (ЗОП), обнародвани в бр. 49 на “Държавен вестник” когато с жалбата е поискана временната мярка, процедурата за възлагане на обществена поръчка спира от уведомяване на възложителя за образуване на производство от КЗК.

“Такова производство в момента все още не е образувано. В тази връзка процедурата може да продължи, като същата следва да бъде спряна в случай, че КЗК образува производство по жалбата”, поясняват от здравно министерство.

 

ОНКОЛОГИЧНИЯТ ЦЕНТЪР В ПЛОВДИВ ЩЕ ИНВЕСТИРА НАД 1 МЛН. ЛЕВА В НОВИ ЗВЕНА И МОДЕРНА АПАРАТУРА

Комплексният онкологичен център в Пловдив ще инвестира 1 123 000 лв. за купуването на нова модерна апаратура. Това решиха общинските съветници, след като приеха инвестиционната програма на дружеството, съобщи БНР.

Парите представляват 80% от печалбата на общинското дружество за 2017 г. , която е в размер на 1,4 млн. лв. Със средствата ще се закупи медицинска техника за профилактика и лъчелечение, която да бъде платена на части в следващите 3 години. В инвестиционната програма е заложено изграждането на звено по нуклеарна медицина и комплекс по лъчетерапия, които ще бъдат оборудвани с модерна апаратура. До момента в Пловдив с подобна апаратура разполага само УМБАЛ „Св. Георги“.