НОВИНИ ЗА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО (25.07.2018)

ВЛЕЗЕ В СИЛА НОВИЯТ МЕДИЦИНСКИ СТАНДАРТ ПО ОБРАЗНА ДИАГНОСТИКА
Новият медицински стандарт „Образна диагностика“ вече е в сила, след като на 24 юли 2018 г. наредбата за утвърждаването му бе обнародвана в „Държавен вестник“, информира Zdrave.net.
В новия нормативен акт са заложени сериозни изисквания към болниците за апаратура и специалисти, като инвестицията на лечебните заведения по изчисления на Министерството на здравеопазването ще варира между 2 млн. лева и 6 млн. лева. само за нужното оборудване.
Няколко са изискванията, за чието изпълнение е даден времеви толеранс след влизането в сила на стандарта. Така лечебните заведения със структури от първо, второ и трето ниво на компетентност по образна диагностика имат на разположение една година, за да се сдобият с необходимия им по стандарт хардуер и софтуер за съхранение на образните изследвания. Структурите за образна диагностика и от трите нива на компетентност регистрират и съхраняват в PACS образните изследвания в цифров вид в DICOM формат съгласно DICOM стандарта за срока на съхранение на историята на заболяването, е записано в стандарта.
Всички дигитални апарати трябва да притежават DICOM софтуер, осигуряващ регистрация на твърд носител, гласят още изискванията, които трябва да бъдат покрити в рамките на година. В срок до три месеца структурите по образна диагностика трябва да формират политика и вътрешен правилник за докладване на неблагоприятни събития, критични и неочаквани резултати, гласи изискването.

ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ ЩЕ СЕ ПРАВЯТ ИЗЦЯЛО ПО ЕЛЕКТРОНЕН ПЪТ
Търговете у нас ще се правят изцяло по електронен начин. Това гласят промените в Закона за обществените поръчки, които Правителството одобри днес, информира Clinca.bg За внедряването на промените в страната вече се разработва централизирана електронна платформа. Тя ще обхваща целия процес на възлагане на поръчките, като са предвидени в разпоредби, които отчитат етапите на нейното въвеждане в експлоатация. Платформата ще е задължителна за използване от всички възложители.
Заради въвеждането на задължителна електронна комуникация се предлага промяна в реда за подписване, публикуване и връчване на електронни документи в хода на възлагане и изпълнение на поръчките, съответно в правилата за съхраняване на информацията. Подробните правила за провеждане на процедурите за обществени поръчки чрез използване на платформата ще бъдат уредени в правилника за прилагане на закона.
С промените се предлага повишаване на стойностните прагове в съответствие с новите регламенти на ЕК от декември 2017 г. – средно с около 5% за доставки и стандартни услуги. Предвиденото по-значително увеличение на праговете за строителство и за социални и други специфични услуги цели доближаване до съответните европейски стойности. В съответствие с изискванията на Директива 2014/55/ЕС на Европейския парламент и на Съвета на ЕС относно електронното фактуриране при обществените поръчки е регламентирано задължение на възложителите за приемане и обработване на електронни фактури във връзка с изпълнението на договорите. Очакваните ефекти от приемането на закона са подобряване на системата на обществените поръчки в страната и оптимизиране работата на държавните институции, което ще доведе до положително въздействие върху процеса на възлагане.

НОВА ЖАЛБА СПИРА ТЪРГА ЗА ЛИНЕЙКИТЕ НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
Нова жалба спира обществената поръчка на Министерството на здравеопазването за 400 линейки. Жалбата до Комисията за защита на конкуренцията е подадена на 24 юли 2018 г. от фирма „Амбуланс Илк Иардим Ве Хастахане Чихазларъ Ве Тисислеръ Санай Тик“, като компанията е подала и искане за временна мярка „спиране на процедурата“ до произнасянето на КЗК по случая.
Това е втора жалба срещу обществената поръчка. Първата бе на фирма „Вайнман Технолоджи“ ЕООД, която бе създадена месец преди да подаде жалбата си в КЗК със 100 лв. капитал. Тази жалба забави процедурата по обществената поръчка с месеци. Първоначално обществената поръчка бе обявена от Министерството на здравеопазването през март 2018 г. След всички процедури около първата жалба ведомството успя да я възобнови е едва в средата на юли.
Междувременно в началото на месеца зам.-министърът на регионалното развитие Деница Николова информира, че съществуват рискове за изпълнението на оперативната програма „Региони в растеж“ заради обжалването на процедурата за доставка на 400 линейки, част от проекта за модернизация на спешната помощ. “Това е сериозен проблем, защото всеки ден забава на проекта носи риск от загуба на средства”, посочи Николова.

МАЛКИТЕ ХОРА В БЪЛГАРИЯ ИМАТ ВЕЧЕ НАЦИОНАЛНО ПРЕДСТАВИТЕЛНА ОРГАНИЗАЦИЯ
Правителството прие решение, с което Сдружение „Национална организация малки български хора“ става представителна организация на национално равнище в Националния съвет за интеграция на хората с увреждания за срок от три години, съобщиха от правителствената пресслужба. Сдружението работи активно в обществена полза по проблемите на малките хора в България, обединява, защитава правата и интересите на своите членове и техните семейства, осигурява условия за социална интеграция и равностойно участие в обществения живот на хората с нисък ръст в България. Осигурява по-добро сътрудничество между гражданското общество и правителството във формиране на политиката за осигуряване на равни възможности на хората с увреждания, както и за гарантиране на техните права и зачитане на тяхното достойнство.

АВТОМОБИЛ ЗА ВЪТРЕБОЛНИЧЕН ПРЕВОЗ ПОЛУЧИ МБАЛ “СВ. АННА” – ВАРНА
Специализиран автомобил за вътрешноболничен превоз получи МБАЛ „Света Анна – Варна“, информира Zdrave.net, позовавайки се на съобщение от лечебното заведение. Идеята е да бъдат транспортирани в рамките на болничния комплекс пациенти, нуждаещи се от консулт или манипулация в сграда, съседна на тази, в която се извършва основната им диагностика и лечение. Автомобилът бе закупен и дарен за нуждите на болницата от „Grand Mall“ – Варна и Почетното консулство на Израел в града.
МБАЛ „Света Анна – Варна“ поема над 90 на сто от хирургичната спешност в Североизточна България. Всекидневно само през Спешния център на лечебното заведение преминават средно над 300 души.