НОВИНИ ЗА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО (24.04.2019)

МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО ВЪВЕЖДА СТРОГИ ПРАВИЛА ЗА ДИАГНОСТИКА, ПРОФИЛАКТИКА И КОНТРОЛ НА СЕДЕМ ЗАРАЗНИ БОЛЕСТИ НА ДИХАТЕЛНАТА СИСТЕМА
Строги правила за диагностика, профилактика и контрол на отделни заразни болести на дихателната система е разписало Министерство на здравеопазването. Седем са заболяванията, за които се отнася новата Наредбата. Те са варицела, епидемичен паротит, коклюш, менингококова болест, инвазивна (менингококов менингит и сепсис), морбили, рубеола и скарлатина, информира Clinica.bg.
До създаването на този нормативен документ се стигна, заради нуждата от точни правила за ефективна противоепидемичната работа на институциите. От Министерство на здравеопазването посочват, че заразните болести на дихателната система са едни от най-честите заболявания в детската възраст, които водят до заразяване на всички без ваксина срещу тях. Затова е необходимо да се установят единни мерки за лабораторна диагностика, профилактика и контрол. Така например в документа е записано, че болните трябва да се диагностицират в лечебни заведения. А лабораторната диагностика да се извършва в три възможни, за това места – в Медико-диагностична лаборатория, в Националния център по заразни и паразитни болести, в Регионалните здравни инспекции. А при изпращане на клинични проби за лабораторна диагностика в НЦЗПБ същите се придружават със съпроводителен талон.
Болните от различните видове шарки трябва да бъдат изолирани за домашно лечение до оздравяване. Наблюдението на контактните на болен от заразна болест се извършва от общопрактикуващия лекар. Преболедувалите се приемат обратно в училище или в детска градина, след като представят медицинска бележка от лекар, че са здрави. Неболедувалите и неимунизирани лица, които са били контактни се поставят под медицинско наблюдение за 21 дни.
В Наредбата специално е указано как да процедират медицинските специалисти, за да опазят своето здраве при контакт със заразно болни. Ако медицинският специалист е бил в контакт с болен от морбили, то той трябва да се изследва серологично за наличие на протективен имунитет срещу морбили. Това ще се прави, ако няма писмени данни за проведена имунизация с два приема ваксина срещу морбили с интервал минимум 28 дни между тях. При отрицателен резултат за протективен имунитет срещу морбили от серологичното изследване на медицинския специалист ще се предлага да бъде ваксиниран с една доза ваксина срещу морбили и ще се отстранява от работа за определен период от време. Проектът на наредба определя и компетентния контролен орган по спазване на заложените изисквания – Регионалните здравни инспекции, като орган на държавния здравен контрол.

ПРАВИТЕЛСТВОТО ПРИЕ ОКОНЧАТЕЛНО ТАРИФАТА ЗА ТАКСИТЕ ЗА ЛЕЧЕБНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ
Министерският съвет прие окончателно Тарифата за таксите, които се събират по Закона за лечебните заведения и Закона за трансплантация на органи, тъкани и клетки, съобщиха от пресцентъра на МС. С постановлението се определя размерът на държавните такси, които Изпълнителна агенция „Медицински надзор“ ще събира. Лечебните заведения, които искат да извършват обучение на студенти и/или специализанти ще получават одобрение от министъра на здравеопазването, по предложение на „Медицински надзор“, информира Zdrave.net.
Лечебните заведение за болнична помощ, КОЦ, центровете за психично здраве и центровете за кожно-венерически заболявания в зависимост от броя на структурите по отделни медицински специалности (клиники, отделения, лаборатории), трябва да заплатят такса за одобрение от 2100 лв. до 3700 лв.
Диагностично-консултативните центрове, медицинските, денталните, медико-денталните центрове, центровете за спешна медицинска помощ и за трансфузионна хематология и диализните центрове, както и самостоятелните медико-диагностични лаборатории трябва да платят такса 1650 лв. А цената на таксата за индивидуалните или групова практика за първична или специализирана медицинска помощ, според проекта, е 450 лв. За издаване на разрешение за осъществяване на лечебна дейност при първоначално вписване в регистъра таксата определена на 2100 лв. Когато лечебното заведение ще извършва и дейности по Закона за трансплантация на органи, тъкани и клетки се събира такса 3000 лв. За издаване на разрешение за осъществяване на лечебна дейност при промяна на вписаните в регистъра на лечебните заведения обстоятелства таксата е 1100 лв.
„Очакваните приходи, свързани с предоставяне на административни услуги по Закона за лечебните заведения са в приблизителен размер на 400 000 лв., тъй като през 2018 г. размерът на събраните държавни такси от МЗ и регионалните центрове по здравеопазване през 2018 г. общо са около 200 000 лв. Очакваните приходи, свързани с предоставяне на административни услуги по Закона за трансплантация на органи, тъкани и клетки са около 13 000 лв., тъй като през 2018 г. размерът на събраните държавни такси от Изпълнителна агенция по трансплантация са в размер на около 6 600 лв.“, е записано в доклада на министъра на здравеопазването към проекта .

МС ПРИЕ КРИТЕРИИТЕ ЗА УНИВЕРСИТЕТСКИ БОЛНИЦИ
Само болници, които реално са обвързани с университет и в които се обучават студенти, специализанти и докторанти, ще бъдат определяни като университетски. Такива ще са и структури, в които се осъществява научна дейност в по-голяма степен от останалите лечебни заведения. Това реши Министерски съвет с приемането на Наредба за критериите за определяне на университетски болници, информира Clinica.bg.
Целта е да има ясни правила на базата на които да се определи точно кои лечебни заведения или техни клиники и отделения, имат правата на университетска болница. От МС уточняват, че са заложени обективни изисквания, които показват обвързаността на съответната болница или клиника с обучението на студенти и специализанти, и с осъществяването на научна дейност.
Един от критериите е определен минимален процент от лекарския състав да са хабилитирани преподаватели. Друг критерий, който е гласувало правителството предвижда през последните 2 години определен процент от студентите да са провеждали практическата си подготовка в съответната болницата. Ще се взима предвид също и какъв процент от лекарските длъжности са за специализанти и докторанти, които провеждат обучението и изследователската си дейност в лечебното заведение.
Произвеждането на болниците в университетски се прави от Министерски съвет по предложение на здравния министър, след искане от съответния ректор на висшето училище. Досега критeриите за университетски болници бяха заложени в изискванията за акредитация на болниците и не бяха толкова точни. Това даваше възможност на почти всеки желаещ да направи лечебното си заведение база за обучение на медици, без да е ясно дали то има нужния потенциал. Очаква се с промените да се сложи край на тази порочна практика.

Д-р Ангел Кунчев: ФЕЙСБУК ФИЛТРИРА ПОСТОВЕ НА АНТИВАКСЪРИ И НА БЪЛГАРСКИ ЕЗИК
497 вече са случаите на морбили в България. Случаите в Благоевград вече затихват, но се увеличават в София и София-област. Няма все още отчетливи огнища в други райони, въпреки че има отделни случаи в Перник, Кюстендил, Пловдив, Велико Търново. Това каза главният държавен здравен инспектор доц. д-р Ангел Кунчев по време на пресконференция в Министерството на здравеопазването по повод Европейската седмица на имунизацията, която ще се проведе в периода 24-30 април 2019 г., информира Zdrave.net. Тази година кампанията се реализира под надслов „Защитени заедно, #Ваксините работят“ и цели повишаване на здравната култура на гражданите по отношение на ваксинопрофилактиката и постигане на максимален ефект в борбата с ваксинопредотвратимите заболявания.
По думите на доц. Кунчев държавата отделя всяка година 40 млн. лв. за ваксини от имунизационния календар. “Нашият календар е почти идентичен с календара в останалите европейски държави. Българските деца разполагат с най-добрите ваксини. И въпреки това 7% от децата не са получили първата ваксинация на 13 месеца срещу морбили, а 13% – не са получили втората ваксинация на 12 години”, изтъкна доц. Кунчев.
Анализът на тези данни е показал, че 76% от неимунизираните са от ромското население, а останалите са заради антиваксинално настроени родители. „Подходите към тях са коренно различни. При ромското население проблемът е, че трудно ги откриваме, заради мобилността им в България и Европа, бабите и дядовците често не са избрали личен лекар, но те не са настроени срещу имунизациите. Съвсем друг е проблемът с антиваксърите. Целта ни е да ограничим възможностите им за влияние върху хората“, каза доц. Кунчев. Той уточни, че от седмица фейсбук филтрира постове на всички езици, включително и на български език, в които се прокарват неверни и лъжливи информации за ваксините и резултатите от тях.

ОТКРИХА ВТОРА ЧЕШМА В ПАМЕТ НА ДОНОРИТЕ
Втора чешма-паметник посветена на хората, които чрез донорство са дарили живот, бе открита днес в Димитровград. Инициативата е част от кампанията „Дари живот”, а организатор е Сдружението на пациентите с дихателна недостатъчност и белодробна трансплантация, информира Clinica.bg.
Първата такава чешма бе представена в София, има и още една готова в Пловдив, която все още не е открита.
Мисията на кампанията „Дари живот” е да покаже, че донорството е не само най- висшата изява на милосърдие но и изключителна възможност частица от теб да продължи съществуването си в спасения живот на друг човек. Добре е да знаем, че с едно съгласие за донорство могат да бъдат спасени до седем човешки живота.
В момента за трансплантация чакат близо 2000 души, от които 1016 се нуждаят от бъбрек,
46 души – от сърце и още толкова – от черен дроб, 17 души – от бял дроб, 11 болни – от панкреас, около 500 – от роговица, а над 1000 души – от стволови клетки.

В ПЛОВДИВ ЩЕ ОТБЕЛЕЖАТ ДЕНЯ НА ИМУНОЛОГИЯТА
Деня на имунологията ще отбележат Катедрата по Микробиология и имунология при Медицински университет – Пловдив и Лабораторията по клинична имунология на УМБАЛ „Св. Георги“ – Пловдив на 29 април. От 2005 г. това събитие се отбелязва в Европа, а от 2007 г. – в целия свят. Тази година фокусът на Деня на имунологията е “блокиране на контролните пунктове на рака“, съобщи Zdrave.net.
„Една от важните задачи на имунната система е контролът върху туморното разрастване на нашите клетки и предотвратяването на злокачественото им израждане”, изтъкна проф. д-р Мариана Мурджева, която е ръководител на Катедра Микробиология и имунология в Медицински университет -Пловдив. През последните години напредъкът в имунологичната наука позволява да се блокират определени пунктове в развитието на раковата клетка чрез т. нар. имунни чекпойнт инхибитори. Те имат предимства пред химиотерапията и лъчетерапията. Докато последните потискат растежа и размножаването на туморните клетки, специфичните имунни чекпойнт инхибитори възстановяват антитуморната реакция на пациента, която е била намалена по време на туморния процес.