НОВИНИ ЗА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО (22.06.2018)

ОБЩИНСКИЯТ ФОНД “ЗДРАВЕ” В ДОБРИЧ ЩЕ ПОДПОМАГА СПЕЦИАЛИСТИ ПО ЗДРАВНИ ГРИЖИ И ЛЕКАРИ

Общинският фонд „Здраве“ в Добрич стартира процедура за подпомагане на лекари и специалисти по здравни грижи, съобщи Zdrave.net, позовавайки се на Българското национално радио. Финансовото и социално-битовото подпомагане ще се осъществява под формата на възстановяване на такси за участие в курсове за придобиване на специалност, както и на разходи за наем на общинско ведомствено жилище. Медиците ще могат да разчитат и на възстановяване на част от сумите – до 50 %, за месечни такси в детските градини и детските ясли. Финансовата помощ включва и изплащане на пътно-транспортни разходи от и до работното място за специалистите, живеещи извън Добрич. От община Добрич припомнят, че фонд „Здраве“ е създаден, за да се осигурят кадри за болничната помощ в града.

 

КОМИСИЯТА ЗА ЗАЩИТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА ОТКАЗА ДА СПРЕ ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА НА ЗДРАВНОТО МИНИСТЕРСТВО ЗА 400 ЛИНЕЙКИ

Комисията за защита на конкуренцията отхвърли искането на фирма „Вайман Технолоджи“ за спиране на процедурата за възлагане на обществена поръчка за 400 линейки, информира Zdrave.net. Обществената поръчка за доставка на оборудвани линейки е свързана с големия инвестиционен проект за модернизация на Спешната помощ, чиято реализация се очаква от поне две години.

В своята жалба „Вайман Технолоджи“ изтъкват мотиви като удължаване на срока за получаване и отваряне на офертите и неточности в разясненията по обществената поръчка и искат спиране на процедурата до окончателното произнасяне на КЗК по казуса. Според Комисията обаче искането за спиране на процедурата е неоснователно.

 

НА ПЪРВО МЯСТО СМЕ В ЕС ПО ЛИЧНИ РАЗХОДИ НА ЧОВЕК ЗА ЗДРАВЕ

България е на първо място по лични разходи на човек за здраве в ЕС. Това показват данните на Евростат в сравнителен анализ за периода 2000-2017 г., информира Zdrave.net.

През 2016 г. българите са отделили 6,4% от общите си разходи за здравеопазване. Средно в ЕС разходите на гражданите за здраве са 3,9% от общите.

От тези разходи най-голям е делът за медицински продукти – 4,6% дял от общите разходи, докато средно за ЕС делът е 1,6%. На последно място е Великобритания с дял на тези разходи 0,8% от общите.

По дял на разходи за болнична помощ България е на четвърта позиция с 1% от общите разходи. Преди нас са Белгия (3,4%), Ирландия (2,6%) и Гърция (1,8%). Средно в ЕС за болнична помощ гражданите дават 0,7% от общите си разходи.

На другия полюс сме обаче по доболнична помощ. Там заемаме 24-та позиция с 0,8% дял от общите разходи, като след нас са Чехия (0,8%), Люксембург (0,7%), Великобритания (0,7%) и Словакия (0,6%). Най-много пари за първична извънболнична помощ дават в Португалия (3,2%), а средно за ЕС тези разходи са 1,6%.

 

НАМАЛЯВАТ ДОКУМЕНТАЦИЯТА ПРИ КЛИНИЧНИТЕ ИЗПИТВАНИЯ

На търговските дружества, които заявяват или възлагат клинични изпитвания вече няма да се налага да удостоверяват този факт с документация. Те ще предоставят само своя Булстат, а компетентните органи сами ще проверяват наличната информация в Търговския регистър. Промяната е включена в проект за изменение на Наредбата за определяне на правилата за Добра клинична практика, за да се намали административната тежест за бизнеса, информира Clinica.bg.

Промяната се налага в изпълнение на решението на Министерски съвет за въвеждане на политики, които да намаляват бюрокрацията за българските граждани и фирми. По отношение на възложители и заявители на административната услуга, които са регистрирани в друга държава-членка на Европейския съюз или в държава-страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство се запазва изискването да се представя копие от документ за актуална регистрация по националното законодателство, издаден от компетентен орган на съответната държава, уточняват от здравното министерство.

 

САМО СЕДЕМ ЛЕЧЕБНИ РАСТЕНИЯ МОГАТ ДА СЕ СЪБИРАТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КЮСТЕНДИЛ

Община Кюстендил е приела специални правила за събиране на лечебни растения на територията на общината, информира Радио “Фокус”. Правилата са включени към специално създаден раздел към действащата общинска програма. за опазване на околната среда. Лицата, които биха искали да събират билки трябва да подадат заявление по образец.

На територията на община Кюстендил е разрешено да се събират само 7 лечебни растения: цветове от червен божур и иглика, плодчета от кисел трън, стръкове от лазаркиня, ранилист и шапиче и коренчета от ранилист и решетка.

 

ОДОБРИХА НОВ МЕДИКАМЕНТ ЗА РАК НА ГЪРДАТА

Чисто нов медикамент влиза в терапевтичното ръководство за химиотерапевтично лечение на рак на млечната жлеза, информира Clinica.bg. Указанието е било прието на най-големия световен онкологичен форум „Аско” в Чикаго, който се проведе в началото на месеца, съобщават от Комплексния онкологичен център (КОЦ) в Пловдив.

Продуктът е одобрен от Американската администрация за контрол на храни и лекарства – FDA и засега ще се прилага основно в САЩ. При данни за ефективно лечение лекарството може да кандидатства за одобрение и пред Европейската агенция по лекарствата – EMA. Ако и тя даде разрешение за приложението му, то автоматично получава достъп до всички държави-членки, включително и България. Друг въпрос е дали Националната здравноосигурителна каса ще се съгласи да го реимбурсира или не.