НОВИНИ ЗА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО (22.03.2019)

МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО РЕГЛАМЕНТИРА ДЕЙНОСТИТЕ, ИЗВЪН ОБХВАТА НА ЗАДЪЛЖИТЕЛНОТО ЗДРАВНО ОСИГУРЯВАНЕ, ЗА КОИТО ЩЕ ДАВА СУБСИДИИ НА ЛЕЧЕБНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ

Министерство на здравеопазването регламентира дейностите, извън обхвата на задължителното здравно осигуряване, за които ще дава субсидии на лечебните заведения. Това става ясно от проекта за Наредба, публикуван на сайта на министерството. С наредбата се разширява и обхвата на лечебните заведения, които ще получават субсидия, информира Zdrave.net.
В преобразуваните държавни и общински лечебни заведения за болнична помощ и лечебните заведения за болнична помощ с държавно и/или общинско участие в капитала МЗ ще плаща за пациенти с инфекциозни заболявания, включително за предотвратяване на епидемиологичен риск; пациенти с неспецифични белодробни заболявания; медицински дейности и специализирани грижи, предоставяни на определени лица по проекти и програми; поддържане на медицински регистри; дейности, определени от министъра на здравеопазването.
В държавните и общински лечебни заведения за болнична помощ и държавни и общински центрове за психично здраве МЗ ще субсидира стационарната психиатрична помощ; лечението със субституиращи и поддържащи програми с метадон и дневни психорехабилитационни програми; медицинската експертиза, осъществявана от териториална експертна лекарска комисия (ТЕЛК).
Извън тези случаи Министерството ще плаща за оказване на медицинска помощ на пациенти със спешни състояния, преминали през спешните им отделения, които не са хоспитализирани в същото лечебно заведение; държавни и общински лечебни заведени за болнична помощ за оказване на консултативна медицинска помощ на спешни пациенти по искане на дежурните екипи в центровете за спешна медицинска помощ.
Сред новите лечебни заведения, които ще получават субсидия от МЗ за определени дейности са лечебните заведения в труднодостъпни и/или отдалечени райони, като сумата с която ще бъдат субсидира е в рамките на средствата, предвидени в бюджета на Министерството на здравеопазването за съответната календарна година. Тези субсидии ще се отпускат по предложение на Националното сдружение на общините в България.
С проекта се предвижда субсидирането да се извършва индивидуално по отношение на всяко лечебно заведение в съответствие със сключен между него и министъра на здравеопазването едногодишен договор за субсидиране и на база извършена и отчетена дейност. Дейностите ще се субсидират или чрез общ финансов ресурс, или чрез финансиране на брой дейности и средна цена на една дейност, посочена в проекта. Нов регламент в проекта е въвежданото на подаване в МЗ заявление от ръководителя на всяко лечебно заведение, което желае сключване на договор за субсидиране за конкретни дейности. В договорите за субсидиране се предвижда уговарянето и на период на изравняване и отчитане до 31 януари на годината, следваща годината на действие на договора.
Регионалните здравни инспекции (РЗИ) ще извършват проверки на място в лечебните заведения най-малко веднъж на тримесечие за изпълнението на субсидираните дейности. Проверките се извършват на принципа на случайна извадка на поне 5 на сто от отчетените дейности за тримесечието за всяко лечебно заведение.

Според доклад на ИАМО за 2018 г.: НЕДОСТИГЪТ НА МЕДИЦИНСКИ СПЕЦИАЛИСТИ ПОСТАВЯ В РИСК НАСЕЛЕНИЕТО НА БЪЛГАРИЯ
За 2018 г. Изпълнителна агенция „Медицински одит“ (ИАМО) е проверила 646 подконтролни обекта с обхват на проверките 778 одитни задачи. Общо 764 одита са направени в лечебни заведения като 594 са в болници, а 170 в лечебни заведения за извънболнична помощ. Това става ясно от отчетния доклад за дейността на ИАМО за миналата година. Две проверки са направени в НЗОК, 8 – в РЗОК, а 3 – в лицензирани застрахователни дружества, информира Zdrave.net.
744 проверки по сигнали е извършила ИАМО. Най-много сигнали, по които е образувана проверка, са подадени в агенцията от граждани – 381. Сигналите от МЗ са 171, от МВР, ДАНС, прокуратурата и ГДИН – 86, НЗОК/ РЗОК – 46, РЗИ – 35, 15 от здравноосигурителни фондове и от омбудсмана на Републиката – 10.
Вследствие на тези проверки са констатирани 1230 нарушения, като от тях най-много са нарушенията по Закона за здравето (663), на Наредбата за осъществяване на достъп до медицинска помощ (490) и на Наредбата за оказване на медицинска помощ на чужденци (10).
153 нарушения са констатирали одиторите при прилагането на медицински изделия в диагностично-лечебния процес за 2018 г. През предходната година те са били едва 15.
Недостигът на специалисти и неравномерното им териториално разпределение
поставя в риск осигуряването на потребностите на населението в редица медицински специалности, е изводът от извършените проверки, посочен в доклада. Рисковите специалности са “Медицинска паразитология”, “Неврохирургия”, “Кардиохирургия”, “Клинична алергология” и “Педиатрия”, “Клинична токсикология”, “Клинична имунология”, “Нуклеарна медицина”, “Лицево-челюстна хирургия”, “Пластично-възстановителна и естетична хирургия”, “Медицинска генетика”, “Орална хирургия”, “Лъчелечение”, “Ангиология” и почти всички детски специалности.
Анализът на данните от извършените проверки показва още, че лечебните заведения не могат да покриват разходите си с приходите от дейност и натрупват задължения, което води до тяхната декапитализация. Влошеното икономическо състояние оказва влияние върху качеството на медицинската услуга и състоянието на диагностично-лечебните структури, пише още в доклада на ИАМО.

ДЕФИЦИТ НА СПЕЦИАЛИСТИ В РАЙОННИТЕ ЗДРАВНИ ИНСПЕКЦИИ
„В областта на общественото здравеопазване липсата на кадри започва да става водещ проблем. Особено за системата на Районните здравни инспекции (РЗИ) и националните центрове положението е трагично”. Това каза пред БНТ главният държавен здравен инспектор доц. д-р Ангел Кунчев, информира Clinica.bg
По думите на д-р Кунчев на някои места заплатите са добри, но на повечето са ниски, което демотивира служителите. Това е и основната причина в последните 5-6 години да няма интерес от млади хора да работят в тази сфера. Така цели области в страната остават без паразитолози, вирусолози, микробиолози. По един-двама са и епидемиолозите. „Готовността на държавата да реагира при спешна ситуация намалява значително при този недостиг на кадри, което е опасно. Имали сме проблеми с доставки на апаратура, с пари, с някои консумативи. В годините съм бил свидетел как се натрупаха доста големи дисбаланси в здравеопазването. Ако нещо трябва да се направи, то е наново да се прегледа цялата система и да се въведе някакъв ред”, заяви доц. Кунчев.

ОТ ЗДРАВНОТО МИНИСТЕРСТВО УВЕРЯВАТ, ЧЕ ПРЕХВЪРЛЯНЕТО НА ФОНДА ЗА ЛЕЧЕНИЕ НА ДЕЦА В ЧУЖБИНА КЪМ НЗОК НЯМА ДА ОЩЕТИ НИТО ЕДИН ПАЦИЕНТ
До 29 март т. г. Център „Фонд за лечение на деца“ приема по установения ред заявленията на всички родители, чиито деца се нуждаят от лечение в чужбина. Както сега, така и в следващите работни дни до края на този месец, нито едно заявление няма да бъде върнато от служителите на ЦФЛД, съобщиха от пресцентъра на МЗ.
Всички започнати преписки по заявленията на родителите ще бъдат автоматично прехвърлени към Националната здравноосигурителна каса, която от 1 април 2019 г. ще поеме функциите на Фонда.
“Нито един пациент няма да бъде върнат, без да му е предоставена възможност да подаде заявление. Всяко едно заявление ще бъде разгледано и по него ще бъде взето решение. Няма повод за притеснение от забавяне на лечението на децата, тъй като е създадена необходимата организация за непрекъсваемост на процеса”, се казва още в съобщението на МЗ.

НАМАЛЯВА ЗАБОЛЕВАЕМОСТТА ОТ ТУБЕРКУЛОЗА
1358 души са с доказана туберкулоза у нас. От тях 85% са новооткритите случаи през изминалата година. Според анализи на МЗ се наблюдава трайна тенденция за намаляване на заболеваемостта у нас, информира Clinica.bg
На 24 март отбелязваме, Световния ден за борба с туберкулозата. Тази година мотото е „Време е за Свят без туберкулоза!”. А статистиката показва, че заболяването у нас, трайно намалява. През 2018 г. общият брой на болните с  е 1358 души, а през 2017 те са били със сто и пет повече. Десет години преди те са били 3150 .
Голяма част от регистрираните са с туберкулоза на белия дроб. Те са почти 80 на сто от всички болни. Оказва се, че от заболяването страдат повече мъже от колкото жени. Само през миналата година, обаче специалистите са поставили диагнозата на хиляда човека. Така на практика излиза, че новооткритите случаи са 85 на сто от всички регистрирани. Само 15% са лицата, които са боледували в миналото.
Сред болните най-много са тези, които са на възраст от 45 до 54 години. 20 на сто пък, са болните над 65 години. През миналата година 90 деца  са се разболели, докато през 2017 г. те са били двойно повече.
СЛУЧАИТЕ НА МОРБИЛИ У НАС СТАНАХА 84
184 са вече случаите на морбили в страната. Това съобщи за Clinica. bg. главният държавен здравен инспектор доц. д-р Ангел Кунчев. Заразата пламна у нас преди около месец, а броят на случаите за този период не растат толкова заплашително, колкото например в Румъния и Сърбия, където те са хиляди. Заболелите у нас са сравними като число с тези в Чехия и Словакия, добави още доц. Ангел Кунчев.
Засегнатите области у нас са Благоевград, Благоевград, София-град, София-област , Бургас и Пловдив, като
в последните две случаите са единични.
Генотипът на вируса е с чуждестранен произход, причинителят се среща в Италия, Германия и Италия.
Продължава извършването на епидемиологични проучвания на новорегистрираните случаи, издирват се контактните им лица, изяснява се имунизационния им статус срещу морбили и се предприемат необходимите профилактични и противоепидемични мерки спрямо тях. Извършват се и проверки в лечебни заведения, в практики на джипита, в здравните кабинети на детските заведения и училищата, за установяване на пропуски в имунизационния статус на децата.