НОВИНИ ЗА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО (21.05.2019)

ОБНАРОДВАХА ДОПЪЛНИТЕЛНИТЕ 3,45 МЛН. ЛЕВА КЪМ БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО, КОИТО ПРАВИТЕЛСТВОТО ОДОБРИ ПРЕДИ СЕДМИЦА
Допълнителните разходи по бюджета в размер на 3,45 млн. лв., които правителството одобри на заседанието си миналата седмица, вече са обнародвани в “Държавен вестник”. Средствата ще бъдат преведени към бюджета на Министерството на здравеопазването за 2019 г. като те са целеви и са разписани конкретно в постановлението, информира Zdrave.net.
Разходи в размер до 1 250 000 лв. ще отидат за закупуване на медицинска апаратура за нуждите на детското здравеопазване в страната, а разходи в размер до 2 200 000 лв. – за дейности по Националната програма за подобряване на майчиното и детското здраве 2014 – 2020 г. Закупената медицинска апаратура ще бъде предоставена на лечебни заведения за болнична помощ и на общини при спазване на съответните нормативни условия и ред за това. Средствата ще бъдат осигурени чрез преструктуриране на разходите и/или трансферите по централния бюджет за 2019 г.
Министърът на здравеопазването се задължава да извърши налагащите се промени по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2019 г. и да уведоми министъра на финансите, който пък трябва да извърши произтичащите от това промени по централния бюджет за 2019 г. Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните финанси и влиза в сила от днес.

ПРЕДЛАГАТ ПО-КРАТЪК СРОК ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА РАЗХОДИТЕ ЗА ТРАНСПЛАНТАЦИИ
Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № 21 за обстоятелствата и данните, които се вписват в регистрите на Изпълнителната агенция по трансплантация, реда за вписване и ползване на информацията е обнародвана днес в Държавен вестник. Измененията се налагат заради вливането на Агенцията по трансплантации в новата мегаагенция „Медицински надзор“, информира Zdrave.net.
В Наредбата е отразено предложението на директора на Специализирана болница за активно лечение на хематологични заболявания доц. д-р Бранимир Спасов за регламентиране на реда и сроковете за обратна информация към изпълнителите на дейностите по трансплантации и съответно да бъдат намалени сроковете за изплащане на средствата за възстановяване, с което да не се допуска допълнително финансово утежняване на лечебните заведения-изпълнители.
„Обратната информация относно одобрените и изплатени от Министерство на здравеопазването средства за възстановяване на разходите е въпрос от организационно естество, който може да се реши чрез идентифициране на плащанията към лечебните заведения спрямо заявленията, подадени от тях“, коментираха от МЗ.
Промяната на срока за изплащане на средствата за възстановяване е отразена в чл. 16 от Наредба № 29 за условията, реда и размера на финансиране на дейности на националната система за трансплантация от МЗ. С промяната в Наредбата МЗ ще възстановява разходите на лечебните заведения за автоложна трансплантация на хемопоетични стволови клетки на пациенти, преминали предхождаща високодозова спасителна терапия.

ЗАБРАНА ЗА СПОНСОРСТВО ОТ ТЮТЮНЕВИ КОМПАНИИ ПОИСКАХА ЕКСПЕРТИ И ГРАЖДАНИ
Представителството на Световната здравна организация за България, Министерството на здравеопазването и гражданското сдружение “Коалиция за живот без тютюнев дим” съорганизираха стратегическа работна среща, на която беше предложено създаването на междуведомствена работна група по въпроси, свързани с контрола на тютюна в подкрепа на общественото здраве.
Рамкова конвенция за контрол на тютюна (РККТ) нарежда пълна забрана на спонсорството от страна на тютюневи компании сред ефективните мерки за намаляване разпространението на тютюнопушенето, информира Zdrave.net. Като страна по Конвенцията, България се е ангажирала да приложи тази мярка в подкрепа на общественото здраве, изтъкна д-р Скендер Сила, представител на СЗО за България.
Според представено на срещата изследване, България не следва насоките на РККТ, а отговорните институции си “прехвърлят топката” за изпълнението им, заяви д-р Маша Гавраилова, председател на Сдружение “България без дим”.
По време на срещата бяха дадени различни примери на необезпокоявано спонсорство от тютюневи компании за благотворителни и неправителствени организации, въпреки че насоките към чл. 13 от РККТ изрично изключват “социално отговорни” тютюневи бизнес практики с принос към други организации.
Участниците обсъдиха възможности за последващи стъпки за подобряване на законодателството, регламентиране на точните отговорности на МЗ и останалите институции, повишаване на гражданско разбиране въз основа на задълбочена анализ на проблемите, причинявани от спонсорство от тютюневи компании.

МАЙЧИН ДОМ СТАВА БАЛКАНСКИ РЕФЕРЕНТЕН ЦЕНТЪР ЗА РАНЕН СКРИНИНГ НА РАК НА ГЪРДАТА
Най-голямата акушеро-гинекологична болница у нас „Майчин дом” вече е сертифициран референтен център за Балканските държави за прилагането на най-съвременната технология за ранен скрининг на рак на гърдата. Трима български лекари бяха във Варшава, където обсъдиха напредъка и приложението на метода заедно с медицински специалисти от цял свят, информира Clinica.bg.
Технологията за ранната диагностика на рака на млечната жлеза Braster е полска научна разработка. Тя се основава на контактна термография с течни кристали. Изследването отнема няколко минути, а резултатите се анализират от изкуствен интелект. Те позволяват да бъдат откривани и наблюдавани образувания в млечната жлеза с размер от едва 3 мм. Тогава, когато правилно поставената диагноза води до отлични резултати.
Болницата вече получи и сертификат да анализира и провежда консултации, както и да дава експертни становища по резултатите от изследванията, направени във всички балкански страни. През ноември 2018 г. „Майчин дом” въведе иновативната технология. За по-малко от 6 месеца са проведени повече от 1000 изследвания с нея. Методът вече се ползва в болници и медицински центрове в Пловдив, Варна, Стара Загора, Кърджали и Смолян. Освен у нас технологията се прилага във Франция, Чехия, Унгария, Полша, Украйна, Русия, Китай, Индия, Япония, Южна Африка, Мексико, Бразилия, Чили и Перу. В момента тече процедурата по регистриране на технологията пред Федералната Агенция по храните и лекарствата на САЩ (FDA).

МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ПЛЕВЕН РАЗКРИ ДВЕ НОВИ СПЕЦИАЛНОСТИ
Две нови специалности разкри Медицински университет – Плевен за следващата учебна година. Едната е бакалавърската програма „Социални дейности в здравеопазването”, а другата програма е за магистри по „Медицинска рехабилитация и ерготерапия”, информира Clinica.bg.
Новата бакалавърска специалност е в редовно обучение в професионално направление „Обществено здраве”. Срокът на обучение е 4 години. Приемът е държавна поръчка по условията за всички бакалавърски специалности с прием след средно образование. Новоразкритата магистратура по „Медицинска рехабилитация и ерготерапия” пък е в задочна форма на обучение и следването е платено. Документи могат да подават кандидати, завършили бакалавърска степен по „Медицинска рехабилитация и ерготерапия”. Срокът за обучение е една година. Приемът на студенти се провежда чрез устен изпит-интервю по конспект, публикуван на сайта на университета.Срокът за подаване на документи е до 17.07.2019 г.

КОМИСИЯТА ЗА ЗАЩИТА ОТ ДИСКРИМИНАЦИЯ ЩЕ РАЗГЛЕДА ЖАЛБИ, СВЪРЗАНИ С ДОСТЪПА ДО ЛЕКАРСТВА И ОГРАНИЧЕНИЯ ПРИ ПОСТАВЯНЕТО НА ПРОТЕЗИ, ЗАПЛАЩАНЕ ОТ НЗОК
Комисията за защита от дискриминация ще разгледа днес жалби свързани с достъпа до лекарства и ограничения при поставянето на протези на възрастни хора, които са заплащани от НЗОК, информира Clinica.bg.
Пациент с онкологично заболяване се оплаква, че назначеното лечение, което било единственото подходящо за заболяването му, включвало прием на лекарствени продукти, които са разпространени на територията на България. Същевременно обаче някои от тях не са включени в Позитивния лекарствен списък, други не притежават разрешение за употреба у нас, а трети са разрешени, включени са в Позитивния списък, но липсват на българския пазар. За да провежда лечението си жалбоподателят полагал неимоверни усилия за снабдяване с посочените лекарствени продукти от чужбина. Многократно сезирал различни държавни институции с молба за помощ. Отговорите, които получавал били, че в нормативната уредба на страната ни били предвидени достатъчно възможности за лечебните заведения за самостоятелно снабдяване с неразрешени лекарствени продукти. Болницата, в която се лекувал обаче, не направила такива усилия.
По-късно днес КЗД ще разгледа и жалба свързана със зъбни протези, които НЗОК финансира от септември миналата година. Услугата е предвидена за хора между 65-69 година. Именно в това възрастово ограничение 59 годишен мъж от Преслав вижда дискриминация. Според него е несправедливо както той, така и хората под 65 години или над 69 години, които имат нужда от протеза, да не попадат в кръга на правоимащите. Затова моли Комисията да вземе необходимите мерки относно прекратяване на тази дискриминация. В свое становище Българският зъболекарски съюз подкрепя идеята, че всички изцяло обеззъбени пациенти имат право да искат от НЗОК да заплаща възстановяването на функцията на дъвкателния им апарат, без значение на каква възраст са.

НОВАТА АГЕНЦИЯ “МЕДИЦИНСКИ НАДЗОР” ИЗВЪРШВА 80 ПРОВЕРКИ
80 проверки в 44 лечебни заведения извършва новата агенция „Медицински надзор“, съобщиха за Zdrave.net от пресцентъра на агенцията. 77 от проверките са извънредни по сигнали и жалби на граждани, а 3 са планови.
Проверките са пряко наблюдавани от изпълнителния директор на агенцията Росен Йорданов до назначаването на зам.-директор със съответния ресор.
Изпълнителна агенция “Медицински надзор“ започна да действа от 1 април тази година и е правоприемник на съществувалите до 31 март Изпълнителна агенция по трансплантация и Изпълнителна агенция „Медицински одит“.

БЪЛГАРСКАТА СТОПАНСКА КАМАРА С КРИТИКИ ЗА ПРОМЕНЕНАТА ФОРМУЛА ЗА ТЕЛК
Здравното министерство промени формулата за ТЕЛК, която залегна в Наредбата за медицинска експертиза. Българската стопанска камара обаче излезе със становище, в което са посочени критични съображения относно направените промени, информира Clinica.bg.
“С предлаганите промени ще се увеличи броят на лицата с над 50% трайно намалена работоспособност (влошена функционалност и трайни увреждания), както и разходите за сметка на пенсионно-осигурителната система и социалното подпомагане”, се изтъква в становището, подписано от председателя на УС на БСК Радосвет Радев.
В становището се изтъква още, че “Постановяването от лекарските консултативни комисии (ЛКК) на по-висока степен на трайни увреждания ще доведе до допълнителни негативни ефекти за пазара на труда и трудова демотивация на хората с увреждания, при това в условия на остър дефицит на работна сила и протичаща демографска и емиграционна криза.”
Според БСК е необходимо преодоляване на възприетия подход, че оценката за вид и степен на увреждане е тъждествена на оценката на трайно намалена работоспособност. Необходимо е и въвеждане на методологията и електронния инструментариум по прилагане на приетата през 2001 г. Международна класификация на функционалността, уврежданията и здравето – International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF) на СЗО, за което БСК е настоявала многократно.
“В тази връзка, въвеждането на код по МКБ е правилна, но закъсняла и абсолютно недостатъчна стъпка. Незабавно следва да бъдат предприети мерки и създаване на т. нар. електронно здравно досие на българските граждани и ефективен контрол върху издаваните епикризи и решения на ЛКК. Изложеното не дава основания да подкрепим възприетия подход на ограничени промени с ясни негативни ефекти за пазара на труда и пенсионно осигурителната система”, се казва в заключението на становището.

ПОДМЛАДЯВА СЕ СРЕДНАТА ВЪЗРАСТ НА ХОРАТА С АРИТМИЯ И ПРЕДСЪРДНО МЪЖДЕНЕ
Подмладява се средната възраст на хората с комплексна аритмии и предсърдно мъждене. Това стана ясно по време на Петия конгрес по кардиостимулация и електрофизиология, информира Redmedia.bg. В рамките на три дни 120 специалисти от всички сектори на кардиологията от България и света разискваха новите и най-актуални методи за лечение на предсърдно мъждене, превенцията на внезапната сърдечна смърт и ритъмните нарушения на сърцето.
Според д-р Милко Стоянов от Националната кардиологична болница би следвало да се създаде обзервационен регистър на пациентите с висок риск от внезапна сърдечна смърт. Това ще позволи на медицинските лица у нас да наблюдават по-активно тези хора, както и да е видимо каква част от тях имат нужда от поставяне на кардиовертер-дефибрилатор, за да избегнат излишен риск за живота си.
В рамките на конгреса за първи път се проведе обща сесия между специалистите електрофизиолози, Дружеството по кардиология и Дружеството по интервенционална кардиология.
Сред лекторите на конгреса бяха признати международни специалисти в областта като проф. д-р Йозеф Кауцнер (Чехия), проф. д-р Кристиян Щихерлинг (Швейцария) и проф. д-р Джон Силбербауер (Великобритания). Участие ще вземат и членовете на Управителния съвет на Европейската асоциация по аритмии проф. д-р Татяна Потпара (Сърбия) и проф. д-р Йедржей Косюк (Германия).