НОВИНИ ЗА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО (18.05.2018)

Националният обмудсман Мая Манолова:

ЛИМИТИТЕ ТРЯБВА ДА ОТПАДНАТ
Премахване на въведените ограничения в заплащането от НЗОК на дейностите в болничната и извънболничната помощ, като се заплати вече извършената от болниците надлимитна дейност  – изцяло или най-малко за спешните случаи. За това настоява в своя годишен доклад за 2017 година националният омбудсман Мая Манолова, информира Zdrave.net.

„И през 2017 г. здравеопазването остава една от най-чувствителните за гражданите теми. За поредна година опитите да се реформира системата не водят до реални резултати и разширяване на възможностите за лечение и профилактика пред гражданите, като икономическите съображения, за съжаление, продължават да преобладават пред медицинските, с което са създадени предпоставки за нарушаване на права както на гражданите като пациенти и здравноосигурени лица, така и на работещите в системата“, заявява общественият защитник. Тя подчертава, че при наличието на съществени ограничения във финансирането на договорните партньори на НЗОК годината е белязана от сериозни финансови затруднения за много болници, като особено критична е ситуацията в някои общински болници.

$За съжаление, това е поредна година, през която продължи практиката за лимитиране на дейностите на лечебните заведения, заплащани от НЗОК – съответно на броя на назначените специализирани медицински дейности и стойността на назначените медико-диагностични дейности за извънболнична помощ и на месечните разходи по изпълнители на болнична медицинска помощ$, посочва още Манолова, изтъквайки, че това се е наложило като подход за ограничаване на разходите на НЗОК.

Категоричното становище на омбудсмана, неизменно поддържано през годините, е, че тези ограничения създават реални предпоставки за нарушаване на правата на гражданите като пациенти и здравноосигурени лица, както и правата на работещите в лечебните заведения, и следва да отпаднат.

В доклада си тя посочва, че за поредна година към омбудсмана продължават да се обръщат ръководители и работещи в лечебни заведения за болнична помощ във връзка с въведените лимити и незаплатена надлимитна дейност. Манолова отбелязва още, че болниците са извършили надлимитните дейности в интерес на пациентите, в преобладаващата част при спешни случаи, при които не могат да откажат лечение.

Тя е категорична, че въведените лимити стават все по-рестриктивни и са една от причините за сериозните финансови затруднения за някои от лечебните заведения.

 

494 ПАЦИЕНТИ ПИСАХА ДО ОМБУДСМАНА ПРЕЗ 2017 Г.
494 жалби в сферата на здравеопазването са постъпили при националния омбудсман Мая Манолова през изминалата 2017 г. Това стана ясно от годишния доклад на националния защитник, информира Zdrave.net.

Подадените жалби са със 17% повече от тези през 2016 г. – 421 и с 82% повече от подадените през 2015 г., когато те са били 272.

Най-голям е броят на жалбите за нарушен достъп до медицински услуги – 170, следвани от оплакванията, свързани с проблеми при осъществяване на медицинската експертиза – 116, нарушения на здравноосигурителните права – 63, лошо качество на медицинските услуги – 61.  Останалите жалби са по различни други проблеми, сред които провеждането на имунизациите, спазване на хигиенни норми и изисквания в лечебните заведения, спазване на забраната за тютюнопушене, съдействие за заплащане на лечение, специализация на лекари и други.

Във връзка с жалбите са извършвани проверки, отправени са 294 препоръки към Министерството на здравеопазването и регионалните здравни инспекции, НЗОК и районните здравноосигурителни каси, ИАМО, НОИ, НАП и други институции.

Гражданите поставят проблеми, свързани с осигуряването на 24-часово обслужване от общопрактикуващите лекари. Особено сериозен е този проблем в малките и отдалечени населени места, където те нямат алтернатива и на практика обслужването на пациентите извън работния график на техните лични лекари се осъществява от екипите на центровете за спешна медицинска помощ, което допълнително натоварва тяхната дейност, посочва омбудсманът.

Мая Манолова е категорична, че е напълно неприемлива практика в някои курортни населени места, където преобладаващата част от лечебните заведения предоставят медицински услуги срещу заплащане, в това число за прегледи на деца, преценени като „неспешни“. Макар и по-рядко, продължават да постъпват оплаквания по повод отказ на специалисти и по-рядко на общопрактикуващи лекари, да посещават пациентите в дома им.

 

УМБАЛ “СВЕТА МАРИНА” ОСЪДИ НЗОК ЗА НЕИЗПЛАТЕНА НАДЛИМИТНА ДЕЙНОСТ

Варненската държавна болница “Света Марина” осъди НЗОК за неизплатена надлимитна дейност, информира Zdrave.net, позовавайки се на Центъра за защита правата в здравеопазването.

Лечебното заведение е осъдило НЗОК да му заплати определена като надлимитна дейност за месец юни 2016 година на обща стойност 448 390 лева главница и 20 717,11 лева лихва за просрочието. Отделно от това здравната каса е осъдена да изплати 20 084,27 лева разноски по делото.

В мотивите на съда се посочва, че договорни клаузи, въвеждащи ограничения при заплащането на оказаната от болничното заведение медицинска помощ, противоречат на законовите разпоредби, регламентиращи болнична медицинска помощ, въз основа на които тези договори са сключени, а именно членове от Конституцията и от ЗЗО, тъй като поставят оказването на медицинска помощ на здравноосигурените лица в зависимост от обстоятелството дали необходимостта е възникнала в рамките на определените от здравната каса стойностни лимити. Това от своя страна води до неравнопоставеност при третирането на лица, потърсили медицинска помощ преди или след изчерпване на тези лимитни стойности, поради което на основание от Закона за задълженията и договорите предвиждащите такива ограничения договорни клаузи са нищожни и като такива не произвеждат действие.

Осъществената болнична помощ в изпълнение на сключените между страните договори следва да бъде заплатена в изпълнения обем, включително и за надлимитните дейности, след като е извършена съобразно изискванията сключените договори между болницата и здравната каса и е отчетена пред възложителя, който е приел отчета без възражения при проверката, посочват от ЦЗПЗП.

Решението е потвърдено и от Варненския апелативен съд.

ДАРИХА НА УНИВЕРСИТЕТСКА БОЛНИЦА “ПИРОГОВ” НОВИ ИНВАЛИДНИ КОЛИЧКИ
УМБАЛСМ “Пирогов” се обзаведе с 16 нови инвалидни колички. Подаръкът беше приет лично от зам.-шефът на болницата проф. Николай Габровски, информира Clinica.bg.
“От мое име и от името на ръководството на болницата, благодаря за дарението, за конкретната помощ. Мисля, че тези колички ще бъдат от помощ най-вече за малката детска болница, която се оформя в Специализирания детски комплекс на “Пироогв”. Надявам, че те ще допринесат за по-голям комфорт при лечението на пациентите. Още веднъж благодаря!”, каза проф. Габровски.
Подаръкът за спешната болница е от страна на Национална асоциация на ресурсните учители (НАРУ), с подкрепата на британските фондации Physionet и Frontline Bulgariа. Количките са реновирани от британски затворници. Даряваме един среден клас колички (в световен мащаб), които много малко хора в България могат да си позволят.
Количките са функционални., те са добър пример какви трябва да са инвалидните колички в България”, обясни Ани Иванова от Асоциацията.
НАРУ е  професионална неправителствена организация която подпомага деца, семейства и специалисти за приобщаване и личностно развитие. През последните две години организацията е подпомогнала на 400 български семейства на деца с увреждания с помощни средства от Великобритания.