НОВИНИ ЗА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО (16.07.2018)

ФАЛШИВИ ПОВИКВАНИЯ И ЛИПСА НА ПЕРСОНАЛ СПЪВАТ РАБОТАТА НА СПЕШНИТЕ МЕДИЦИ
Според работещите в центровете за спешна медицинска помощ у нас броят на необоснованите повиквания в ЦСМП е значителен. Това води до неефективно разходване на ресурсите, без възможност гражданите да бъдат санкционирани за ползването на единния номер 112 не по предназначение и за предаване на неверни и заблуждаващи съобщения и сигнали за помощ. Това се посочва в доклад за проведеното обучение на работещите в Районните координационни централи на ЦСМП, информира Zdrave.net.

Като проблем се обособява и липсата на утвърдена процедура за докладване на случаите на лъжливи повиквания и необосновани повиквания по смисъла на медицински стандарт „Спешна медицина“. Друг проблем е, че след отпадане на тел. 150 и поемането на всички спешни повиквания от центровете на тел. 112, в системата за спешна медицинска помощ няма установена единна организация и правила за прием на спешните повиквания при осъществяване на конферентна връзка с подаващите сигнала, както и правила за взаимодействие с тел. 112 и другите служби.

Друга тревожна констатациа е, че в много от районните координационни централи (РКЦ) няма назначен постоянен персонал, включително лекари – ръководители на РКЦ.

Работещите в спешните центрове предлагат стартиране на Национална информационна кампания за информиране на българските граждани какъв е обхватът на дейността на системата за спешна медицинска помощ, в кои случаи могат да се обадят на тел. 112, за необходимостта да отговарят на определени въпроси и за отговорността, която носят при необосновано ангажиране на спешните екипи.

 

РАБОТОДАТЕЛИТЕ СЕ ОТТЕГЛИХА ОТ ПРЕГОВОРИТЕ ЗА ПОВИШАВАНЕ НА МИНИМАЛНИТЕ ОСИГУРИТЕЛНИ ДОХОДИ

Четирите национално представителни работодателски организации няма да участват в преговорите за повишаване на минималните осигурителни доходи (МОД) по браншове и професии. Това става ясно от писмо, което те са разпратили до структурите си. По този начин няма как да бъде увеличен осигурителния доход на работещите и в здравеопазването. В същото време за по-високи ставки се борят медицинските сестри, информира Clinica.bg.

Това не е първият отказа от страна на работодателите да участват в тези преговори. Според тях актуализирането на минималните възнаграждения за съответните длъжностни позиции трябва да става отдолу нагоре – в колективните трудови договори (КТД) на фирмено и браншово ниво, с валидност единствено спрямо представените страни. Освен това работодателите смятат, че след кризата от 2009 г. административно определяните прагове се разминават драстично с икономическото състояние на отделни сектори и предприятия. Това пък води до увеличаване на сивия сектор, оказва натиск върху заетостта в отделни региони и сектори.

„Подобни механизми за определяне на прагове на МОД по отделни професии, длъжности и икономически дейности не се прилагат в нито една от държавите членки на ЕС”, категорични са представителите на работодателските организации. Според тях негативен ефект върху разходите им има и увеличаването на ставките на осигурителните вноски за фонд „Пенсии”, както и очакваното нарастване на минималната заплата с 6.6% през 2019 г., при двойно по-нисък ръст на производителността на труда – 3.2%.

 

МАЙКИ НА СДЕЦА С УВРЕЖДАНИЯ ГОТВЯТ НОВИ ПРОТЕСТИ

Майки на деца с увреждания готвят нова вълна от протести. Първият митинг ще бъде на 30 юли 2018 г. в София под мотото “Бягство от отговорност”. Това стана ясно днес минути преди да започне обсъждането на проекта за Закон за хората с увреждания, който готви социалното министерство, информира Clinica.bg.

Причината поради, която майките се оттеглиха от групата, в която участват, е липсата на промени в бъдещия законопроект, който трябваше да даде нови насоки за развитие на системата за подподмагане на болните хора. Въпреки че те се оттеглиха от работната група, обсъждането на закона започна, а в него се включи националния омбудсман Мая Манолова.

Притеснена съм от крайния резултат, тъй като в проекта не е записано кой и как ще извършва индивидуалната оценка на потребностите”, обясни на влизане Манолова. Според нея подкрепата на хората с увреждания се свежда до старите видове помощи за адаптиране на жилище, за медицински изделия, финансова помощ и социални услуги.

 

 

Според доклад на Сметната палата: НУЖНИ СА МЕРКИ ЗА ПО-

ЧИСТ ВЪЗДУХ

Въпреки че Министерството на околната среда и водите  провежда държавната политика по опазване чистотата на атмосферния въздух, то не изпълзява редица от задълженията си по закон, категорични са одиторите на Сметната палата. Според техния доклад минимални са разходите за инвестиции от държавния бюджет, насочени към обновяване, повишаване на качеството и разширяване на средствата за измерване, мониторинг и докладване, информира Redmedia.bg.

Липсват и финансови разчети с конкретни суми за реализация на националните и общинските стратегии, програми и планове, посочват още от Сметната палата. Проверката е установила, че мерките на национално и общинско равнище не са насочени към основните източници на замърсяване – битово отопление на твърдо гориво, стария автомобилен парк и инфраструктурата. Отбелязва се и че системите в пунктовете за мониторинг не работят в непрекъснат режим, а използваната в тях техника е остаряла. Одитът е констатирал още, че системата за мониторинг на околната среда не осигурява необходимата информация за фини прахови частици с малък размер, които оказват най-силно неблагоприятно въздействие  върху човешкото здраве. Докладът на Сметната палата включва 10 препоръки към централната и местната власт, които да доведат да подобряване на ситуацията със замърсяването на атмосферния въздух

 

5 ДНИ ТЕСТВАТ БЕЗПЛАТНО ЗА ХЕПАТИТ И ХИВ В ПЛОВДИВ
Безплатни тестове за хепатит В и С и ХИВ ще бъдат правени на желаещите от 16 до 20 юли 2018 г. между 12:00 и 20:00 ч. в галерия “PLOVEDIV” в Пловдив (ул. “Куртевич” № 3 в „Капана“), съобщи Redmedia.bg. За целите на изследванията се взима една капка кръв от пръста, а резултатите са готови след 5 минути.

Инициативата за тестването е на галерията „PLOVEDIV” и CheckPoint София – Център за сексуално здраве. Тя е насочена към всички млади хора, както и към хората над 50 години, които е възможно да са носители на вируса на хепатит В и С и да не знаят за това. Организаторите насърчават мъжете, които правят секс с мъже, да си направят тестове. За да се направят изследванията не е нужно записване предварително на час, всеки желаещ трябва да дойде на място. Изследването е напълно анонимно, а резултатът се пази в конфиденциалност. В рамките на петте дни представител на центъра по ХИВ и хепатит ще предоставя консултации на всеки желаещ.