НОВИНИ ЗА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО (15.07.2019)

МИНИСТЪР АНАНИЕВ ПРЕДСТАВИ НОВИЯТ ЗДРАВЕН МОДЕЛ
Демонополизация на Назционалната здравноосигурителна каса и възможност на здравноосигурените лица да избират осигуряване в частни фондове. Това предвижда новият здравноосигурителен модел, който министър Кирил Ананиев представи днес на кръгла маса в НДК, съобщи БНР.
Здравноосигурените лица ще могат да избират къде да се осигуряват – в частен здравен фонд или в Здравната каса. Частните фондове трябва да са набрали един милион лица, за да стартират. Според предварителния документ лицата, които не са избрали фонд, остават осигурени в НЗОК.
Застрахователните дружества, които искат да работят в основния здравен пакет, ще трябва да се прелицензират в основния здравен модел. Частните здравни фондове са задължени да записват всички желаещи се лица. При изпадане на фонд в несъстоятелност пациентите автоматично се прехвърлят към Здравната каса. Според новия модел здравната вноска става 8%.

ПРИ МРЪСЕН ВЪЗДУХ ЗАЧЕСТЯВАТ СПЕШНИТЕ СЪСТОЯНИЯ
Доказано при надвишаване на среднодневната норма на съдържанието на фини прахови частици, сигналите към центъра за спешна медицинска помощ се увеличават със средно 10%. До този извод стигнаха от Сдружение „Въздух за Здраве“, след като проведоха мащабно изследване за връзката между нивата на фини прахови частици във въздуха и непосредствените здравни последици от тях, информира Puls.bg. Изследването е проведено в периода февруари – юли 2019 г., като цялостният анализ включва данни за 24 месеца.
Резултатите от проучването, което е заключителен етап на уникален за столицата проект между сдружението, Факултета по обществено здраве – МУ София и подкрепен от Центъра за спешна медицинска помощ – София, УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“ и Аджибадем Сити Клиник МБАЛ Токуда, бяха представени преди дни в столицата. За целите на анализа са използвани осреднени данни от официалните шест станции на Изпълнителната агенция по околна среда, както и осреднени стойности от станциите на гражданската мрежа на AirBG.info, които са над 300 броя на територията на София.
„Уникалното на нашето проучване е, че хващаме пациентите максимално близко до момента, в който имат оплакване. Това става благодарение на контактите в Бърза помощ, след това в ДКЦ и болниците. Изводите от нашите данни потвърждават международните литературни данни и даваме възможност да се вземат управленски решения в системата на здравеопазването“, сподели д-р Александър Симидчиев от „Въздух за Здраве“.
Единодушното мнение на организациите участващи в изследването е, че нивата на замърсяване дори при кратка експозиция могат да се свързват с промени в здравето. Влияние има не само върху дихателната система, но и върху сърдечносъдовата система и централната нервна система, като дори се повишават нивата на диабета и нефрологичните заболявания. Това изисква бъдещо динамично следене и анализиране на връзките „високи наднормени нива на активни атмосферни замърсители – регистрирани оплаквания и заболявания на критичните органи и системи“, е записано в изводите от анализа.
„Това проучване ще помогне на много медици от различни области – пулмолози, кардиолози, невролози и други. Ще се повиши и информираността на хората за тези проблеми, както и за решенията, които те могат да предприемат“, категорични са от сдружението.