НОВИНИ ЗА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО (15.05.2019)

ПРАВИТЕЛСТВОТО ОТПУСНА 3,45 МЛН. ЛЕВА ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА ДЕТСКОТО И МАЙЧИНОТО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ
Правителството отпусна на днешното си заседание 3,45 млн. лв. за подобряване на детското и майчино здравеопазване в страната, съобщиха от Министерството на здравеопазването, съобщиха от Министерството на здравеопазването.
„С 1,250 млн. лв. ще бъдат закупени 15 апарата за дихателна реанимация и 50 кувьоза за нуждите на педиатричната болнична помощ, като апаратурата е предназначена за общински и държавни лечебни заведения. За дейностите по Националната програма за подобряване на майчиното и детско здравеопазване 2014-2020 са одобрени 2,2 млн. лв., от които 1,7 млн. лв. са за СБАЛДБ „Проф. д-р Иван Митев“, която се очертава като основен здравно-консултативен център и ядрото на новата комплексна детска болница. Останалите 500 хил. лв. са предназначени за 30 здравно-консултативни центрове за майчино и детско здраве“, заяви министърът на здравеопазването Кирил Ананиев на брифинг след днешното правителствено заседание.
„За дългия професионален път, който имам, мога да кажа, че това е правителството, което за първи път показва не само на думи, но и с реални действия подпомагане и подкрепа за детското здравеопазване. Постигнатият резултат удовлетворява всички, защото той е решение на натрупвани от години проблеми. С част от отпуснатите средства ще бъде закупена апаратура за неинвазивно дихателно подпомагане, както и кувьози. Количествената необходимост е пресметната така, че да няма недостиг и всички отделения и клиники да могат да изпълняват в пълен обем неонатологична дейност. По този начин ще бъде осигурен най-критичният сегмент от детското здравеопазване, а именно неонатологичната помощ, с оглед на факта, че с напредването на репродуктивната медицина все повече деца се раждат преждевременно и имат нужда от тази специфична грижа“, подчерта пред журналисти началникът на Клиниката по неврология в СБАЛДБ „Проф. д-р Иван Митев“ проф. д-р Иван Литвиненко. По отношение на детската болница той посочи, че вече са в ход преговорите за диференциране на клиничните пътеки за деца от тези за възрастни.

МЕДИЦИНСКИ СПЕЦИАЛИСТИ ПРОТЕСТИРАХА ПРЕД МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ
Медицинските специалисти протестират пред Министерския съвет. Сред исканията им са за стартово възнаграждение от две минимални заплати, както и за допълнително заплащане за работа в интензивните и спешни отделения, съобщи БНР.
На протеста има хора от цялата страна. Те заявиха, че вече не се страхуват и ще отстояват всичките си искания до последно: “Да се премахнат търговските дружества”, “Да ни признаят всичкото, което ни се полага, защото досега бяхме на минимални заплати. Аз съм от Габрово на 540 лв. заплата”.
Медицинските работници не са удовлетворени от действията на институциите и твърдят, че до момента нито едно обещание не е изпълнено. Увеличените цени на клиничните пътеки, според тях, ще доведат до по-големи кражби в системата на здравеопазването.
Специалистите по здравни грижи не се отказаха от протестите въпреки гласуваните от правителството 50 млн. лева за повишаване на заплатите. С отпуснатите средства се цели постигане на стартово възнаграждение от 950 лева, което обаче е под искания праг от две минимални работни заплати в размер на 1120 лева.

ФИНАНСОВИ СТАНДАРТИ ЩЕ ТОПЯТ ДЪЛГОВЕТЕ НА ДЪРЖАВНИТЕ И ОБЩИНСКИТЕ БОЛНИЦИ, И КОМПЛЕКСНИТЕ ОНКОЛОГИЧНИ ЦЕНТРОВЕ
Държавните и общинските лечебни заведения за болнична помощ и комплексните онкологични центрове трябва да извършват анализ всяко тримесечие на просрочените задължения, като анализът трябва да съдържа и мерки за погасяването им по приоритети с цел да се гарантира изплащането на трудовите възнаграждения и недопускане на увеличаване на просрочените задължения. Това е записано в проекта на проект на Наредба за утвърждаване на стандарти за финансова дейност, прилагани от държавните и общинските лечебни заведения за болнична помощ и комплексните онкологични центрове, публикуван на сайта на Министерството на здравеопазването, информира Zdrave.net.
Посочените лечебни заведения ще трябва да утвърдят и да прилагат вътрешни правила за управление на задълженията, за удовлетворяване на кредиторите и за действия по предотвратяване предприемането на обезпечителни мерки срещу лечебното заведение.
„Очакваните резултати от прилагането на Наредбата са свързани с повишаване на финансовата дисциплина, планиране на финансовите ресурси, оптимизиране на разходите, предотвратяване на невъзможността за обслужване на просрочени и текущи задължения или достигане на свръхзадлъжнялост на държавните и общинските лечебни заведения за болнична помощ и комплексни онкологични центрове, чрез въвеждането на единни принципи и правила за финансово управление“, пише в мотивите към проекта. Прилагането на Наредбата се очаква да доведе до устойчиво стабилизиране на финансовото състояние на лечебните заведения.
В мотивите министърът дава за пример резултата от въвеждането на стандарта за финансово управление от месец май 2018 г. в държавните лечебни заведения за болнична помощ. „Налице е овладяване на негативната тенденция за ръст на просрочените задължения. По предварителни данни от годишните финансови отчети за 2018 г. на държавните лечебни заведения с над 50 на сто държавно участие в капитала отчетените просрочени задължения към 31.12.2018 г. са 125,9 млн. лв., при 152,3 млн. лв. за 2017 г. Т. е. намалението на просрочените задължения спрямо предходната 2017 г. е в размер на 26,3 млн. лв. или 17 на сто. Очакванията са през 2019 г. тази тенденция да продължи и просрочените задължения на лечебните заведения за болнична помощ с над 50 на сто държавно участие в капитала да бъдат редуцирани с до 25 на сто спрямо отчетените за 2018 г. Просрочените задължения на общинските лечебни заведения за болнична помощ към 31.12.2018 г. по предварителни данни са в размер на 35,1 млн. лв., при отчетени за 2017 г. просрочени задължения от 43,2 млн. лв. Т. е. намалението на просрочените задължения е 8,1 млн. лв. или 19 на сто“, пише министърът.

НЕОНАТОЛОГИЧНИ ОТДЕЛЕНИЯ У НАС ОТВАРЯТ ВРАТИ ПО ПОВОД СВЕТОВНИЯ ДЕН НА КЕНГУРУ-ГРИЖАТА
На 15 май 2019 г. по инициатива на фондация „Нашите недоносени деца“ за трети път у нас се отбелязва Световния ден на кенгуру-грижата. До 19 май повече от 20 неонатологични отделения в цялата страна отварят вратите си за родители и техните недоносени деца. С цел насърчаване на кенгуру-грижата и по повод световния ден, Фондацията стартира изграждането на поредната семейна стая, благодарение на подкрепата на своите дарители – този път в Отделението по неонатология в УМБАЛ “Канев”, гр. Русе, информира Vesti.bg.
Световната здравна организация (СЗО) дефинира кенгуру-грижата като грижа за новороденото дете, осъществявана чрез допир кожа-до-кожа с родителя, още от най-ранен етап. Практиката има редица научно доказани терапевтични ползи както за бебето, особено когато то е преждевременно родено, така и за родителите и влияе положително върху живота на семействата в дългосрочен аспект. Това е най-ефективният начин за включване на майките и бащите на недоносените деца в грижите за техните бебета.
У нас всяка година преждевременно се раждат над 6000 бебета. 30% от тях получават тежки увреждания, а над 50% получават различни по-леки дългосрочни проблеми, които с адекватна ранна интервенция са преодолими.

СЕДЕМ ВЕЩЕСТВА ЩЕ БЪДАТ ОБЯВЕНИ ЗА ОПАСНИ
Седем нови вещества ще бъдат обявени за опасни и ще се поставят под контрол. Това предвижда промяна на Наредбата за реда за класифициране на растенията и веществата като наркотични, която прие Министерския съвет. До решението на Министерския съвет се стигна заради опасност от висок риск за общественото здраве при употребата им. Освен това в документа се въвеждат дефинициите за „ново психоактивно вещество” и „препарат”, информира Clinica.bg.
Промените са направени в съответствие с понятията в Европейска директива. Така на практика се поставят се под контрол и нови вещества чрез включването им в Списък I – „Растения и вещества с висока степен на риск за общественото здраве, поради вредния ефект от злоупотребата с тях, забранени за приложение в хуманната и ветеринарната медицина”.

СТАРТИРА ИНФОРМАЦИОННА КАМПАНИЯ В ПОДКРЕПА НА ДОНОРСТВОТО
Стартира информационната кампания в подкрепа на донорството „Да дариш живот”. Част от инициативата е представяне на изложба в Европейския ден на донорството – 12 октомври. В нея участие ще вземат студенти от Нов български съюз, които ще влезнат в надпревара за най-добра творба по темата. В рамките на 4 месеца младежите ще творят, а най-добрите произведения ще бъдат показани в градинката до Лятното кино на НДК, информира Clinica.bg.
Тъжната равносметка показва, че страната ни е на едно от последните места по брой донори. Затова целта на кампанията „Да дариш живот” е да повиши информираността на общество по отношение на трансплантациите и да насочи вниманието към ползите от донорството и осъществяването му в България. „Необходимост от трансплантация имат хора със сериозни здравни проблеми, като бъбречна, чернодробна или сърдечна недостатъчност, левкемия, травми и изгаряния”, изтъква проф. д-р Емил Паскалев. Донорски органи са дали възможност на повече от 1800 българи да бъдат трансплантирани в Клиниката по нефрология и трансплантация и да получат шанс за пълноценен живот. 17 жени с трансплантирани бъбреци са успели да износят и родят своите бебета. България има сериозен опит в трансплантациите, показва историята. За първи път у нас успешно е трансплансплантиран бъбрек през 1969 г. Трансплантация на сърце и бял дроб са направени през 2003 г., а на черен дроб – през 2005 г. В същото време донорите у нас са твърде малко, за разлика от страни като Хърватска и Испания, които са лидери в областта. Близо 1200 българи се нуждаят от нови органи и са в листата на чакащите.

МЗ ПРЕДЛАГА ПРОМЕНИ В НАРЕДБАТА НА СПЕЦИАЛИЗАЦИИТЕ НА МЛАДИ ЛЕКАРИ У НАС
Нови правила иска да въведе ръководството на Министерството на здравеопазването (МЗ) в Наредбата за специализациите на млади лекари у нас. Промените са качени в интернет страницата на ведомството, информира Clinica.bg.
„Ръководството на МЗ, след един много обстоен анализ, който беше направен от експертите, установи сериозен недостиг по някои медицински специалности и в някои области на здравната система. Идеята е именно по тези специалности, по които има хроничен недостиг на кадри МЗ да субсидира специализацията на млади лекари. Заплащането, което сме предвидили, е в размер на 2 минимални работни заплати, може и до 3 МРЗ за някои специалности. През целия срок на обучение на специализанта, който трае 4 или 5 години болницата ще му плаща заплата в посочения размер. Предлагаме в този проект за промяна на Наредба №1 три години след завършване на специализацията, специализантът да отиде да работи по избор в област, в лечебно заведение, там където са заявени нужди от подобен специалист, специалист. Няма задължителен характер това предложение на МЗ. Старият ред на специализациите си остава в болниците. Ако след като завърши специализацията си, младият лекар откаже да работи 3 години у нас, ще трябва да върне субсидията, която е получил от държавата“, обясни в предаването „Тази сутрин“ по bTV д-р Росен Радев, съветник на министъра на здравеопазването.
Няма кадри в съдебна медицина, малко са и специализантите в момента. Две области нямат съдебен медик – това са София-област и Ямбол. Педиатри и неонатолози също липсват.
„Системата трябва така да се промени, че младият специалист да я предпочете пред работата в чужбина. Нашето здравеопазване категорично е болно, има нужда от кръвопреливане, но вие сте наясно, че кръводаравянето е доброволен акт. Не може да бъдат задължени младите хора да остават императивно. Те трябва да имат избор, да бъдат изкушени да останат“, коментира д-р Емануил Найденов от „Млади лекари за ново здравеопазване“.

ДЕПУТАТИ ПРЕДЛАГАТ 4 ГОДИНИ ОТСРОЧКА ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА СПЕЦИАНОСТ “ОБЩА МЕДИЦИНА”
Джипитата, които все още нямат специалност “Обща медицина” да получат още 4 години отсрочка. Това предлагат депутатите от ГЕРБ с поправки в Закона за лечебните заведения. До тях се стигна след притесненията, които започнаха да витаят в обществото, че много населени места ще останат без лични лекари, особено труднодостъпните. Целта на поправките е именно да се предотврати закриването на голям брой практики за първична медицинска помощ, информира Clinica.bg.
Депутатите предлагат лекарите, които до 3 юни не са придобили специалност, но са започнали обучение, да продължат да практикуват още 4 години, след влизане в сила на предложените промени в закона.
За медиците, които пък не са започнали изобщо обучение, се предлага същата отсрочка, но само при условие, че се зачислят за придобиване на специалност. По данни на РЗИ броят на личните лекари с индивидуална практика, които не са придобили специалност „Обща медицина” и чиято регистрация подлежи на заличаване след 3 юни са 568. Аналогично при личните лекари с групова практика, числото е 105. Приемането на законодателната инициатива ще гарантира достъпа на населението до първична медицинска помощ и кореспондира с целта за осигуряване на достъпно здравно обслужване на българските граждани, казват вносителите в мотивите си.

В ОСЕМ ГРАДА ПРЕДЛАГАТ БЕЗПЛАТНИ ПРЕГЛЕДИ ЗА РАЗШИРЕНИ ВЕНИ
През май и юни в осем града на страната Българското национално дружество по съдова хирургия организира безплатни прегледи за разширени вени. Така ще се постави началото на Национална информационна кампания за превенция на хроничната венозна болест. В интервю за БНР председателят на дружеството проф. Веселин Петров коментира, че между 46 и 60 на сто от възрастното население страда от проблеми с вените: “При жените е два-три пъти по-голяма честотата от тази при мъжете. По данни на наши проучвания, пациентите изобщо не се лекуват, а само 1% се обръщат към лекари и получават адекватна терапия. При 62% от случаите пациентите не се лекуват, а само 1% се обръщат към специалист. Проблемът у нас е тотално неглижиран, затова са огромни цифрите”.
Рисковите фактори са наследственост, околната среда, начинът на живот. Тесните дрехи и тесните обувки, ако се носят ежедневно, също създават предпоставка за заболяването. “Лекарствата, които водят до увреждане на бъбреци, сърце, черен дроб и водят до развитието на отоци, са влошаващи венозното оросяване на долните крайници”, каза още проф. Петров в предаването “Хоризонт до обед”.
Той посочи ранните симптоми на болестта: “Разширените вени не могат да се скрият. Хората трябва да знаят и наследството си. При болка или оток на долен крайник и при дискомфорт на мускулатурата при движенията – трябва да се потърси лекарска помощ. Има коварни заболявания като дълбоката венозна тромбоза”.