НОВИНИ ЗА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО (14.06.2018)

НЯМА ДА ИМА  ОГРАНИЧЕНИЯ ЗА ЛЪЧЕЛЕЧЕНИЕ НА ОНКОБОЛНИТЕ

Няма да има ограничения за лечелечение на онкоболните. Това заяви категорично здравният министър Кирил Ананиев. Той обясни, че индикативните стойности са били заложени само за юни, с цел да се изготвят анализи, но след острата обществената реакция, лимити в крайна сметка няма да има, информира Clinica.bg.

„За да няма напрежение занапред здравната каса изпрати писмо до директорите на РЗОК, с което им нареди индикативните стойности, определени за месец юни да се отменят. Защо казвам за месец юни? Защото за следващите месеци до края на годината такива инидикативни стойности не бяха предвидени”, заяви министърът. Той съобщи, че в понеделник в НЗОК са поканени лекари и национални консултанти по лъчелечение, както и представители на пациентските организации за обсъждане на съвместните бъдещи действия.

Министър Ананиев обясни, че след анализ на данните на НЗОК се е установило, че броят на пациентите през 2017 г. е бил 12 393, а през  2018 г.  прогнозно се очаква през лъчелечение да преминат 13 706 лица. Средствата, които са осигурени за тази година са със 7.6 млн. повече от тези за 2017 година или 29.5 млн. лева, отчете Ананиев.

 

МЗ ПУБЛИКУВА НА САЙТА СИ ПРОЕКТОНАРЕДБА ЗА ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ЗАСТРАХОВАНЕ

Проектонаредба за задължително застраховане на упражняващите медицинска професия в лечебно заведение публикува на сайта си Министерството на здравеопазването. В нея се определят диференцирани прагове за застраховка в зависимост от вида на медицинската професия и съответния риск, информира Zdrave.net.

Медиците са разпределени в три рискови групи според специалността си. Така например, в първа група попадат специалности като вирусология, клинична имунология, клинична лаборатория, лъчелечение, медицинска паразитология и др. Във втора група са сложени специалности като авиационна медицина, вътрешни болести, гастроентерология, инфекциозни болести и редица педиатрични специалности. В трета група пък са включени високорискови специалности като акушерство и гинекология, интензивно лечение, гръдна хирургия, лицево-челюстна хирургия и др.

 

Здравният министър Кирил Ананиев: НАБЛЮДАВАМЕ ЗНАЧИТЕЛНО ПОДОБРЕНИЕ НА ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ДЕТСКА И МАЙЧИНЕ СМЪРТНОСТ

„През последните години се подобриха условията и апаратурната обезпеченост за диагностика и лечение на акушеро-гинекологичните, неонатологичните и педиатричните услуги в страната. Успоредно с това с Националната програма за подобряване на майчиното и детското здраве са осигурени услуги извън обхвата на задължителното здравно осигуряване. Всички политики, които предприемаме, са подкрепени с финансов ресурс от НЗОК, МЗ и европейски и международни програми. Като резултат наблюдаваме значително подобрение на показателите за детска и майчина смъртност – позитивна тенденция, за чиято устойчивост във времето трябва да работим.“ Това заяви министър Ананиев по време на кръгла маса на тема “Здравето на българите през XXI век – тенденции и предизвикателства“, съобщиха от пресцентъра на МЗ. Форумът се състоя на 13.06.2018 г. в зала “Изток” на Народното събрание и бе организиран от Комисията по здравеопазването към 44-то Народно събрание и Националния център по обществено здраве и анализи (НЦОЗА).

В изказването си Кирил Ананиев посочи, че основните предизвикателства пред българското здравеопазване са свързани с влошените показатели за здравно-демографското състояние на населението, наличието на здравни неравенства и необходимостта здравната ни система да отговори по адекватен начин на потребностите на гражданите. Министър Ананиев подчерта, че преодоляването на тези проблеми е залегнало във водещия стратегически документ за развитие на здравеопазването в страната ни – Националната здравна стратегия 2020.

 

Доц. д-р Христо Хинков алармира: РАБОТЕЩИТЕ В ЗДРАВНИТЕ ИНСПЕКЦИИ НАМАЛЯВАТ

Регионалните здравни инспекции остават с все по-малко кадри. Това отчете доц. Христо Хинков, директор на Национален център по обществено здраве и анализи (НЗОК), по време на дискусия в парламента, информира Clinica.bg. След обединението на регионалните центрове по здравеопазване и РИОКОЗ през 2011 г. щатните бройки в РЗИ са намалели от 3341 до 3005 души. Четири години по-късно персоналът в здравните инспекции се е стопил до 2500 души, отчете доц. Хинков.

Той обясни, че постоянното намаляване на заплатите са един от факторите довели до непрекъснатото намаляване на числеността на специалистите в здравните инспекции.

Доц. Хинков обърна внимание, че проблемите в РЗИ са валидни и за националните центрове за обществено здраве. Той обясни, че ако не се вземат спешни мерки и се запази сегашното положение системата на общественото здравеопазване ще изпадне в сериозно затруднение да функционира и да изпълнява в пълен обем своите задачи.

 

МЕСТЯТ ФАКУЛТЕТА ПО ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ НА МEДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ – СОФИЯ В ДКЦ XVII

Столичният общински съвет учреди безвъзмездно право на ползване на Медицински университет – София за нуждите на Факултета по обществено здраве върху част от имот – частна общинска собственост. Така ФОЗ на МУ – София се мести от УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ“ в ДКЦ XVII, от което ще получи два етажа и няколко зали за обучение и лекции, информира Zdrave.net.

Поликлиниката се намира до парка „Заимов“ и в нея ще се помещават катедрите по Социална медицина, Здравна политика и мениджмънт, Икономика на здравеопазването, Превантивна медицина, Медицинска етика и право, Трудова медицина, Медицинска педагогика, Здравни грижи, Оценка на здравните технологии и Кинезитерапия.

На 8-я етаж в ИСУЛ вероятно ще остане малка част от администрацията на факултета.

Междувременно стана ясно, че срокът за кандидатстване на медицински сестри по общинската програма за финансиране на обучението ще бъде удължен, като документи ще могат да подават и завършващите трети курс в момента.

 

КОМИСИЯТА ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ РЕШИ ДА СЕ ПРЕКРАТИ МАНДАТА НА ПРОФ. КАМЕН ПЛОЧЕВ

Мандатът на управителя на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) проф. д-р Камен Плочев да се прекрати предсрочно. Това решиха депутатите от парламентарната Комисия по здравеопазване на извънредно заседание днес, информира Clinica.bg.

“За” освобождаването на проф. Плочев от ръководния пост гласуваха 11 народни представители, други 7 бяха против, въздържали се няма. С това решение казусът “Плочев” отива в пленарната зала, където всички депутати също трябва да гласуват прекратяването на трудовите му правоотношения. След това Народното събрание трябва да назначи нов управител на здравната каса.

 

ПРОКУРАТУРАТА РАЗСЛЕДВА ИАМО ЗА ГРУБИ НАРУШЕНИЯ И ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПО СЛУЖБА

11 случаи за съмнения за лекарски грешки през 2017 г. са били преценени от Изпълнителната агенция “Медицински одит” като “маловажни” и държавното обвинение изобщо не е било уведомено за тях. Това обяви говорителят на главния прокурор Румяна Арнаудова по повод проверка на Върховната административна прокуратура на дейността на Медицинския одит за миналата година, информира БНР.

В половината от неглижираните случаи става дума за новородени бебета. Румяна Арнаудова призна, че разследванията постфактум ще са трудни, включително и заради липсата на аутопсии на някои от починалите в болниците, но прокурорите щели да положат усилия, за да могат близките им да получат справедливост.

Специализираната наказателна прокуратура пък ще проверява данни за превишаване на власт от длъжностни лица от ИА “Медицински одит”, които спестявали актове за административно нарушение на определени фирми и физически лица. Това е ставало чрез грубо погазване на контролните правила, изтъкна говорителят на главния прокурор.

Всички казуси са изпратени на Върховната касационна прокуратура, която ги е пренасочила по компетентност към съответните Окръжни прокуратури в страната.

 

ОТБЕЛЯЗВАМЕ СВЕТОВНИЯ ДЕН НА ДОБРОВОЛНИЯ КРЪВОДАРИТЕЛ

България продължава да е на едно от последните места по брой на кръводарители в Европа. Това отбелязват от Българската организация за доброволно кръводаряване (БОДК) във връзка със Световен ден на кръводарителя, който се отбелязва днес, информира Zdrave.net.

През 2018 г. основната тема на кампанията е „Помогни на някого. Дари кръв. Сподели живота“. За тази година за страна домакин е определена Гърция, а в Атина ще се проведат официалните чествания.

Част от целите в Програма 2020 на Световната здравна организация е до 2020 година всички държави да успяват да набавят нужната им кръв изцяло от доброволни и безвъзмездни кръводарители, които специалистите обявяват за най-безопасната група донори. Към днешна дата 62 държави задоволяват над 99.9% от нуждите си от кръв посредством доброволно безвъзмездно кръводаряване. В България този процент все още е по-малко от 23%.

Като част от стратегията си за разрешаване на съществуващите проблеми Българската организация за доброволно кръводаряване въведе системата „Дари кръв” за регистрация на доброволни кръводарители и нуждаещи се от кръв. Към момента чрез онлайн платформата и мобилното приложение в системата са регистрирани повече от 1500 доброволни кръводарители от цялата страна.