НОВИНИ ЗА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО (13.12.2018)

ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЗДРАВНАТА КОМИСИЯ ОТХВЪРЛИХА НА ПЪРВО ЧЕТЕНЕ ПРЕСТРУКТУРИРАНЕТО НА БОЛНИЦА “ЛОЗЕНЕЦ” В НАЦИОНАЛНА ДЕТСКА БОЛНИЦА
С 11 гласа „за“ и 11 „въздържал се“ депутатите от Комисията по здравеопазването в 44-то Народното събрание отхвърлиха на първо четене предложението Университетска болница „Лозенец“ да се преструктурира в Национална детска болница, информира Zdrave.net. Предложението за промяна в Закона за лечебните заведения бе подкрепено от депутатите от ГЕРБ и ДПС, а народните представители от БСП, „Обединени патриоти“ и “Воля” се въздържаха.
„Ще бъде създадена експертна група, която да изготви подробен план за действие, да направи анализ на площта и апаратурата, както и на трудовите правоотношения в болница „Лозенец“. Това каза министърът на здравеопазването Кирил Ананиев по време на дебатите в парламентарната комисия по здравеопазване относно промяната в Закона за лечебните заведения, с която трябваше са бъде отнет правителственият статут на лечебното заведение. Той подчерта, че анализът ще отнеме най-много шест месеца заедно с последващото обществено обсъждане и може да бъде направен едва след като бъде приета поправката в закона. „Аз и моят екип също имаме готов план, но той може да бъде представен на обществото едва след като бъде одобрен от Министерски съвет. Без тази поправка в закона аз нямам правното основание да го представя в МС“, каза още министърът.
Правителството да представи на широко обществено обсъждане плана си за преструктуриране на болница „Лозенец“ и да даде възможност на професионалните общности (лекари, специалисти по здравни грижи, фармацевти, психолози, социални работници, архитекти, учители, рехабилитатори, финансисти) и гражданите да дадат своя принос към успешното структуриране и осъществяване на този най-значим проект в тази област за страната. Ако няма такъв план, то се налага той да бъде изработен в спешен порядък. За това призоваха от Националната мрежа за децата, която обединява над 150 организации в България.
“Управителният съвет на Български лекарски съюз подкрепя инициативата за създаване на многопрофилно лечебно заведение за болнична помощ, осигуряващо комплексно лечение на деца. Същевременно не можем да не изразим опасения относно достатъчността на легловата база на Университетска болница „Лозенец” за осъществяването на тази идея”, се казва в становище на БЛС, информира Clinica.bg. В документа се казва още: “Загрижени сме за съдбата на колегите, работещи към момента в Университетска болница „Лозенец”, както и за бъдещето на Медицинския факултет в структурата на Софийския университет “Св. Климент Охридски” с учебно-клинична база в Болница “Лозенец” – София”.

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ ОДОБРИ ПРОЕКТА ЗА МОДЕРНИЗАЦИЯ НА СПЕШНАТА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ У НАС
Европейската комисия одобри проекта за модернизация на спешната медицинска помощ в България, който е най-големият инфраструктурен проект в сферата на здравеопазването за настоящия програмен период 2014-2020 г. Това заяви министър Кирил Ананиев по време на блиц контрола на заседанието на Комисията по здравеопазване към Народното събрание, съобщиха от пресцентъра на МЗ.
Проектът, чийто бенефициент е Министерство на здравеопазването, се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие на ЕС. Той ще бъде реализиран на територията на цялата страна чрез строителство (в т.ч. и на нови сгради), реконструкция, ремонт, преустройство и подобряване на достъпа в 237 обекта от системата на спешна медицинска помощ: спешните отделения на 34 лечебни заведения за болнична помощ, 27 центъра за спешна медицинска помощ и разкритите към тях 170 филиала и 6 изнесени екипа; модернизиране на помещенията чрез: доставка на оборудване и обзавеждане на структурите на спешната медицинска помощ; закупуване на 400 нови линейки, оборудвани с медицинска техника и апаратура за спешна помощ.
Целта е осигуряването на качествен, равнопоставен и навременен достъп до услугите на спешната медицинска помощ на гражданите на Р България и на пребиваващите на нейната територия.
Проектът е на обща стойност 163 897 815,62 лв., от които безвъзмездната финансова помощ е в размер на 163 502 132,68 лв. Крайният срок за изпълнението на всички дейности е 23 октомври 2021 г.

Агенцията за държавна финансова инспекция: В МБАЛ “ХРИСТО БОТЕВ” ИМА НАРУШЕНИЯ ПРИ ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ
Органите на Агенцията за държавна финансова инспекция са извършили финансова инспекция на МБАЛ „Христо Ботев“ АД, гр. Враца, касаеща периода от 01.01.2013 г. до 30.09.2017 г., информираха от пресцентъра на Министерството на здравеопазването.
В резултат на проверката са съставени 9 акта за начет, като установените виновно причинени вреди са в общ размер на 76 092,57 лв. На изпълнителния директор на лечебното заведение са дадени указания от проверяващите за предприемане на действия по съставените актове.
При проверката са констатирани нарушения по Закона за обществените поръчки и правилника за прилагането му. Най-често срещаните нарушения са във връзка с допуснато разделяне на обществените поръчки, промяна в условията на вече сключените договори, неспазване на нормативно установените срокове и др.
Министърът на здравеопазването Кирил Ананиев е изискал информация от изпълнителния директор на МБАЛ „Христо Ботев“ АД, гр. Враца, относно предприетите действия по отстраняване на констатираните нарушения.

Европейската психиатрична асоциация препоръча: 10 % ОТ БЮДЖЕТА ЗА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ ДА СЕ ОТДЕЛЯ ЗА ПСИХИЧНО ЗДРАВЕ И ДА СЕ УВЕЛИЧАТ ЗАПЛАТИТЕ НА КВАЛИФИЦИРАНИЯ ПЕРСОНАЛ
Нарушаването на човешките права и неприемливите условия, разпокъсаните грижи и липсата на съвместно планиране и отчетност са сред главните проблеми в предоставянето на психичноздравни услуги в България. Това са заключенията от доклад на Европейската психиатрична асоциация (ЕПА) от началото на м. ноември 2018 г., който съдържа основни препоръки за психиатричното обслужване в България,
информира Zdrave.net.
Докладът е изготвен на база на наблюденията на международните експерти от ЕПА върху историята на психичноздравните услуги в България, правната рамка и икономическите показатели на страната ни, инфраструктурата и работната сила в тази област и с оценките на СЗО за психичноздравните услуги у нас. Експертите посетиха страната ни през месец юли т. г., като визитата им включваше посещения на лечебни заведения и работни срещи и дискусии в Министерството на здравеопазването и Националния център по обществено здраве и анализи.
В своя доклад ЕПА препоръчва да се определи национален клиничен ръководител с изпълнителна оперативна отговорност и власт за вземане на решения за програмата за реформа, който да бъде избран съвместно от МЗ и Министерство на труда и социалната политика и да докладва директно и на двамата министри. Експертите препоръчват още да се създаде национална работна група под председателството на националния клиничен ръководител, която да ръководи и изпълнява програмата за реформа.
Сред препоръките на ЕПА са и необходимостта да се отделя 10% от бюджета за здравеопазване за психично здраве и да се увеличат заплатите на квалифицирания персонал, като същевременно се подобряват чрез обучения уменията и моралът на работещите в сферата.

БЧК СТАРТИРА ОБУЧИТЕЛЕН КУРС ЗА ПЪРВА ДОЛЕКАРСКА ПОМОЩ ЗА СТОЛИЧНИ ПОЛИЦАИ
Българският Червен кръст стартира на 14 декември 2018 г. обучителен курс за оказване на първа долекарска помощ на служителите от „Специализирани полицейски сили за опазване и възстановяване на обществения ред” към Столичната полиция, информира Clinica.bg.
Вече 15 години БЧК участва в обучението на служителите на МВР. Двете институции са обединили усилията си за повишаване квалификацията на служителите на реда. Целта е те да бъдат подготвени да помагат на нуждаещи се граждани при изпълнение на служебните си задължения. Пример за прилагането на тези умения е обявеният за „Полицай на годината” Стойчо Яковски от Пловдив, който преди един месец приложи наученото в курсовете на БЧК и спаси живота на 4-годишно дете.