НОВИНИ ЗА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО (13.02.2019)

12 МЕРКИ ПРЕДЛАГА БАПЗГ СРЕЩУ АГРЕСИЯТА
Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи (БАПЗГ) предлага да бъдат инициирани законови промени, с които да бъде ограничена агресията срещу медиците. Предложенията са изложени в Призив за мерки срещу агресията, приет от участниците във вчерашната дискусия за превенция на агресията срещу медици, която се състоя в рамките на Националната кампания “Призвани сме да лекуваме, а не да воюваме”, информира Zdrave.net.
Призивът е изпратен до председателя на комисията по здравеопазването в 44-то НС д-р Даниела Дариткова, главния прокурор Сотир Цацаров, министъра на здравеопазването Кирил Ананиев, министъра на вътрешните работи Младен Маринов, председателя на Сдружението на общините в България Даниел Панов, председателя на Федерацията на синдикатите в здравеопазването към КНСБ д-р Иван Кокалов, председателя на медицинската федерация към КТ „Подкрепа” д-р Камен Данов, ръководители на медицински университети, филиали, медицински колежи и университетски звена.
Апелът е да се предприемат действия в много широк мащаб, с участие на цялото общество за превенция на вербалната и физическата агресия срещу медици, а именно:
1. Провеждане на обществени дискусии в цялата страна с цел превенция на агресията срещу медици с участието на БЛС, медицински специалисти, представители на различни институции, пациентски организации с активната подкрепа на медиите.
2. Иницииране на законови промени, които да дават възможност при по-леки прояви на агресия на нарушителите да се налага не само административно наказание (парична глоба), но и да полагат определени часове общественополезен труд със съдействието на общините.
3. Гарантиране на по-голяма сигурност на медицинските екипи в Центровете за спешна медицинска помощ и в спешните отделения в болниците – осигуряване на видеонаблюдение, индивидуални паник-бутони, охрана. Създаване на карти на произшествията по региони, изграждане на системи за директна връзка с МВР и бързо съдействие от органите на реда при нужда.
4. Анализиране на конфликтните точки в работния процес и набелязване на конкретни мерки за превенция на агресията и адекватна реакция в случай на възникнал конфликт.
5. Иницииране на законодателни промени, които да доведат до по-тежки наказания за нарушителите и по-сигурна защита на всички работещи в спешна помощ – лекари, фелдшери, медицински сестри, акушерки, парамедици, шофьори на линейки.
Мащабна разяснителна кампания, организирана от пациентските организации със съдействието на МЗ и съсловните организации, за информация на пациентите относно техните права и задължения, преосмисляне на личната им отговорност, съдействието им за установяване на спешното състояние, без което лечебният процес не би могъл да бъде пълноценен.
6. Осигуряване на обучения на целия медицински персонал за подобряване на комуникацията и управлението на конфликти в партньорство с ръководствата на лечебните звена и съсловните организации.
7. По-голямо съдействие на ръководствата на центровете за спешна помощ и филиалите при оповестяването на случаи на агресия до отговорните институции (структури на МВР Прокуратура, МЗ, съсловни организации) с цел да се вземат бързи и адекватни мерки. Изготвяне на типови протоколи, с помощта на които сигналите на медиците, върху които е упражнена вербална и/или физическа агресия, да могат да стигат бързо до компетентните органи (структури на МВР, наблюдаващи прокурори и представители на съдебната власт), които в кратки срокове да излизат със съответните наказателни мерки срещу нарушителите.
8. Сътрудничество с МЗ, РЗИ, общините и националната мрежа за здравните медиатори с цел да се подобри здравната грамотност и стимулиране на уважение и респект към медиците от страна на маргинализирани групи в ромските гета.
9. Дългосрочно партньорство с медиите с цел да се преодолеят негативните нагласи към медицинското съсловие у нас с апел към журналистите да не се обсъждат в медийното пространство клинични случаи и конфликти преди да има заключение от компетентните органи. Представяне на естеството на медицинските професии и успехите на медиците пред обществеността чрез репортажи, интервюта, разкази на пациенти със съдействието на електронните и печатните медии с водеща роля на обществените медии – БНТ и БНР. Осигуряване на постоянни рубрики с участието на лекари, професионалисти по здравни грижи и пациенти в с цел да се повдигне имиджа на работещите в сферата на здравеопазването и да се даде поле за позитивни нагласи към тези, които се грижат за здравето и живота на нацията.
10. Провеждане на инициативи за промоция на здраве с участието на студенти по медицина и по здравни грижи, по време на които да се раздават листовки и диплянки, целящи постигането на по-добра комуникация между пациентите и медиците.
11. Изготвяне на пана с позитивни послания за диалог и доверие между медиците и пациентите у нас, които със съдействието на общините да се поставят на централни обществени места – площади, булеварди, спирки на градския транспорт и др.
12. Активни усилия от страна на синдикалните структури и ръководствата на лечебни заведения за подписване на Колективния трудов договор 2018, който ще осигури по-високи стартови заплати на медиците, а това неминуемо ще се отрази върху качеството на техния живот и тяхната работа.

ПРАВИТЕЛСТВОТО ВЪВЕЖДА АКТУАЛНИ СПИСЪЦИ С НАИМЕНОВАНИЯТА НА УДОСТОВЕРЕНИЯТА ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ, ПОЛУЧЕНИ В СТРАНИ ОТ ЕС
Правителството измени своето Решение № 619 от 2009 г. за приемане на Списъка на регулираните професии в Република България. С промяната се въвеждат актуални списъци с наименованията на удостоверенията за професионална квалификация по регулираните на ниво ЕС професии („лекар“, „лекар по дентална медицина’“, „медицинска сестра общ профил“, „акушерка“, „ветеринарен лекар“, „фармацевт“ и „архитект“) и названията на курсовете за обучение за придобиването на тези квалификации в държавите-членки на ЕС. Това съобщиха от правителствената пресслужба, информира Zdrave.net.
По този начин се подпомагат националните компетентни органи по признаването на професионални квалификации по тези регулирани професии, придобити в други държави-членки.Измененията са направени с цел въвеждане в българското законодателство на Делегирано решение (ЕС) № 2017/2113 на Европейската комисия от 11 септември 2017 г. за изменение на приложение V към Директива 2005/36/ЕО на Европейския парламент и на Съвета във връзка с удостоверенията за професионална квалификация и наименованията на курсовете на обучение. Те не засягат Списъка на регулираните професии в Република България по същество.

НЗОК ЗАВЪРШИ 2018 Г. С ИЗЛИШЪК ОТ 14 МЛН. ЛЕВА
14 млн. лв. се очертава излишъкът в бюджета на НЗОК за отминалата 2018 г. Това става ясно от думите на председателката на Надзорния съвет на фонда Жени Начева по време на първото заседание на Надзора за годината, проведено на 21 януари 2019 г., информира Zdrave.net.
Данните не са окончателни, точните суми по всички пера ще бъдат ясни в края на март тази година.
„Тези средства НЗОК не би могла технологично да усвои в последните дни на предходната година. Тези средства така или иначе са по сметки на касата в БНБ и знаете, че със Закона за бюджета на НЗОК за 2019 г. е предвидено дефицитът по бюджета да бъде финансиран за сметка на наличностите на НЗОК по сметки в БНБ, т.е. част от разходите по бюджета на НЗОК за 2019 г. ще бъдат за сметка на средствата на НЗОК в БНБ. Така че тези 14 млн. лв., ако наистина това е окончателният размер на излишъка, който се формира, ще бъдат по сметки на касата в БНБ“, обяснява Начева на надзорниците по време на заседанието.
Разходите над планираните за 2018 г. представляват далеч по-голяма сума – за здравноосигурителни плащания допълнително са усвоени 189 млн. лв. спрямо планираните здравноосигурителни плащания по Закона за бюджета на НЗОК за 2018 г., от които близо 70 млн. лв. са от преизпълнение на приходите, компенсирани промени между елементите на разходите и трансферите и 114 млн. лв. преразпределен резерв. Най- голямо спрямо планираните средства по Закона за бюджета е увеличението на разходите за лекарства – 130 млн. лв. повече от заложеното е платила НЗОК. Над планираното са и разходите за болнична помощ, като там сумата е минимална спрямо бюджета в перото – 57 млн. лв. От другите дейности повече средства е платил фондът единствено в специализираната извънболнична медицинска помощ, като допълнителната сума там е 8 млн. лв.

БЛИЗО 1.5 МЛН. БЪЛГАРИ СА С НАДНОРМЕНО ТЕГЛО ИЛИ СВЪХТЕГЛО
Приблизително 1,5 милиона от българското население е с наднормено или свръхтегло Страната ни е на едно от водещите места по честотата на затлъстяването в детска възраст сред страните от ЕС, информира Zdrave.net. Във връзка с този проблем УМБАЛ „Александровска“ заедно с пациентска организация „Моят нов живот“ организира експертна среща на тема „Бариатричната хирургия – нов живот за хората с болестно затлъстяване“. Целта на срещата е да се акцентира върху важни факти и проблеми, свързани със затлъстяването. Данните на Европейската асоциация за изследване на затлъстяването (EASO) са стряскащи и показват, че въпреки съществуващите от години световни програми за превенцията му, честотата на затлъстяването се увеличава непрекъснато и достига размер на епидемия в световен мащаб.
В България съществува и се прилага успешно оперативно лечение на болестното затлъстяване. Методът повлиява ефективно и всички съпътстващи наднорменото тегло заболявания като хипертония, диабет, метаболитен синдром, астма, омазняване на коремните органи, сънна апнея и други.
Здравният портал припомня, че през 2016 г. в УМБАЛ „Александровска” бе сформиран мултидисциплинарен екип от водещи специалисти (ендокринолог, кардиолог, пулмолог, диетолог, гастроентеролог, психолог и хирург), който създаде протоколи за поведение и лечение при пациенти със затлъстяване, подлежащи на бариатрична хирургия. За период от две години в програмата са включени повече от 150 пациенти, подходящи за бариатрична хирургия.

СТАРТИРА ПЛАЩАНЕТО НА НОВИТЕ ПОМОЩИ ЗА ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ
Започнаха плащанията по банков път на новите помощи за хората с увреждания, информира Clinica.bg като се позовава на съобщение на Агенцията за социално подпомагане. Средствата са за месец януари 2019 г.. 12 февруари беше най-ранната възможна дата, посочена от социалния министър Бисер Петков, след като миналия месец се създаде напрежение, заради това, че хората не могат да вземат парите си за януари, както са свикнали досега.
Новата помощ заменя досегашните добавки за социална интеграция и прекратените социални пенсии за инвалидност, изплащани към друг вид пенсия НОИ в размер на 25% до месец декември 2018 г. Размерът й се определя и актуализира
като процент от линията на бедност в България, в зависимост от степента на увреждане. Право на това подпомагане имат всички пълнолетни хора с трайни увреждания, над 18 години.
Размерът на помощта през 2019 г. варира от 24.36 лв. до 198.36 лв. В масовия случай тя е по-голяма от досега получаваните добавки. Законът гарантира, че никой няма да вземе по-малка сума от получаваната до края на 2018 г. Най-висок размер на финансова подкрепа ще получават хората с над 90% степен на увреждане с определена чужда помощ, които получават социална пенсия за инвалидност. За тази група новият вид месечна помощ през 2019 г. ще е 57% от линията на бедност, което прави 198.36 лв.