НОВИНИ ЗА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО (12.09.2018)

МИНИСТЪР АНАНИЕВ ДАДЕ УКАЗАНИЯ ЗА КОНТРОЛ НА БОЛНИЦИТЕ, СУБСИДИРАНИ ОТ ЗДРАВНОТО МИНИСТЕРСТВО
Изпълнителната агенция „Медицински одит“ и Регионалните здравни инспекции са контролните органи, които да следят дейността на лечебните заведения, субсидирани от Министерство на здравеопазването. Това се посочва в заповед на министъра, публикувана в сайта на ведомството.
РЗИ следва да осъществяват както планов, така и извънреден контрол върху болниците. Извънредните проверки ще се извършват в няколко случая: при установени несъответствия в данните на отчетите на лечебните заведения, по искане на МЗ, при наличие на съмнения за нарушаване на договорите за субсидиране по методиката на ведомството или при постъпили жалби във връзка с дейността им по методиката.
ИА „Медицински одит“ пък ще извършва контрол на болниците след възлагане на проверки от здравния министър, гласи още текстът на заповедта.
Както РЗИ, така и ИАМО следва да контролират законосъобразността на извършваната по договора за субсидиране медицинска дейност, качеството на оказваната помощ и спазването на медицинските стандарти, както и достоверността на отчетената информация.

МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО ЩЕ ПОЛУЧИ ДОПЪЛНИТЕЛНО 16 МЛН. ЛЕВА КЪМ БЮДЖЕТА СИ ЗА 2018 Г.
Допълнителни средства в размер на 16,1 млн. лв. по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2018 г. одобри на днешното си заседание Министерският съвет. Те са предназначени за предоставяне на допълнителен трансфер от Министерството на Националната здравноосигурителна каса и за осигуряване на капиталови трансфери за държавни лечебни заведения за болнична помощ, информира Zdrave.net.
На НЗОК ще бъдат предоставени 8 млн. лв., с които ще бъдат заплатени разходи за лекарствени продукти, ваксини и медицински дейности, дължими за периода август – октомври 2018 г. С допълнителните средства ще се осигури адекватно, ритмично и своевременно финансиране на дейностите, които по закон са определени като държавна отговорност, отбелязват от МС.
Средства в размер на 8 100 000 лв. ще се предоставят като капиталови трансфери на лечебните заведения за болнична помощ – търговски дружества с над 50 % държавно участие. Те ще бъдат използвани за основни ремонти, ремонти и преустройството на лечебните заведения и/или закупуване на дълготрайни материални активи.

Д-р Станимир Хасърджиев: РЕФОРМАТА В ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО МОЖЕ ДА СЕ ОСЪЩЕСТВИ САМО С ОБЩЕСТВЕН КОНСЕНСУС
“Дебатът за промени в системата едва сега започва и има много време, докато предложенията придобият завършен вид и стане ясно, че тръгваме по нов път. Важно е обаче да си даваме сметка, че кардинални реформи не могат да се случат, ако няма обществен консенсус, а за да се постигне такъв е необходим активен диалог между всички заинтересовани страни.” Така председателят на Националната пациентска организация д-р Станимир Хасърджиев коментира пред Redmedia.bg заявените намерения на министъра на здравеопазването Кирил Ананиев да предложи идеи за промяна на здравноосигурителния модел, които ще бъдат обсъдени на национална кръгла маса на 26 септември 2018 г.
По думите на д-р Хасърджиев е очевидно, че основният проблем на здравеопозването е финансирането – като се започне от размера на отделяните средства, които са едва половината от необходимите по мнението на Световната банка и европейските институции, премине се през неефективното им изразходване и се стигне до течовете и занижения контрол.

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ ПРИЕ ПРОГРАМА ЗА ПРЕЦИЗНА МЕДИЦИНА
Министерският съвет одобри национална научна програма „Иновативни нискотоксичии биологично активни средства за прецизна медицина“, . информира Zdrave.net.
С изпълнение на програмата се очаква изследванията да доведат до създаване на нови и съществено подобрени продукти, получени от природни източници. Следва да се разработят нови методологии за изследване на биологично активни вещества и да се определи качеството и приложимостта им, като нови продукти за целите на персонализираната и превантивна медицина. Успешното разработване на алтернативни подходи в борбата срещу инфекциозни, невродегенеративни и злокачествени заболявания ще допринесе за подобряване на качеството на живот на населението. Също така, ще намали натиска върху здравната и социалната система чрез оптимизиране и намаляване на медицинските разходи при мултирезистентни инфекции, както и периодите на нетрудоспособност на засегнатите, което се очаква да доведе до икономически и социални ползи за страната.
Общият бюджет на програмата за периода 2018-2021 г. е в размер на 5,9 млн. лв. Изпълнението й ще се наблюдава и координира от МОН.

МЛАД МЪЖ ПРОЯВИ АГРЕСИЯ СРЕЩУ ПОЛИЦАИ И МЕДИЦИНСКА СЕСТРА
33-годишен мъж е нападнал медицинска сестра в ЦСМП-Плевен по време на преглед, съобщиха от ОДМВР-Плевен. Преди това мъжът е нападнал с юмруци и полицаи, дошли на проверка по сигнал за нарушаване на нощната тишина, информира Zdrave.net.
Полицаите отишли в плевенския квартал “Мара Денчева“ около 1:00 часа в нощта срещу 12 септември 2018 г. Там обаче били атакувани от 33-годишния мъж и негов 32-годишен приятел. Служителите на реда са получили леки телесни повреди.
Нападателят също е откаран в ЦСМП-Плевен за преглед, но тогава ударил няколко пъти и медицинската сестра. Той и приятелят му са задържани за срок до 24 часа.

КАПИТАЛЪТ НА УМБАЛ “СВ. ЕКАТЕРИНА” СЕ УВЕЛИЧАВА С 20 МЛН. ЛЕВА
Правителството одобри промени по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2018 г. за допълнителни плащания в частта на финансирането на бюджетното салдо за сметка на централния бюджет в размер на 20 млн. лв., във връзка с увеличаване капитала на УМБАЛ „Света Екатерина“ ЕАД, информира Zdrave.net.
Средствата ще бъдат използвани за реализиране на инвестиционните намерения на лечебното заведение с цел създаване на възможности за прилагане на най-съвременни и ефективни методи и технологии за диагностика и лечение. Заедно с това ще се подобри възможността за посрещане на нарастващите потребности на населението от своевременна и качествена здравна помощ.