НОВИНИ ЗА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО (12.02.2019)

ПРЕЗ МАРТ 2019 Г. ЗДРАВНОТО МИНИСТЕРСТВО ЩЕ ПРЕДСТАВИ НОВА КОНЦЕПЦИЯ ЗА ИНФОРМАЦИОННАТА СИСТЕМА С ЦЕЛ ПОВИШАВАНЕ НА КОНТРОЛА В ТЕЛК
Министерството на здравеопазването подкрепя предложението за промяна на методиката за прилагане на отправните точки за оценка на трайно намалената работоспособност (вида и степента на увреждане) в проценти, направено от национално представителните организации на хората с увреждания. Това стана ясно днес по време на среща на министър Кирил Ананиев с представители на сдруженията и организациите, защитаващи правата на хората с увреждания, съобщиха от ведомството.
В срок до утре всички участници в срещата трябва да се произнесат дали одобряват тази промяна. „Това е първата и най-спешна мярка за подобряване работата на Наредбата за медицинската експертиза… Анализите показват, че има редица лица, които не са доволни от действията на ТЕЛК през изминалите 6 месеца”, заяви здравният министър.
Предложението гласи: „Когато са налице няколко увреждания за лицата, две и повече, довели с 50% и над 50% трайно намалена работоспособност или вид и степен на увреждане, независимо дали са за заболявания от общ характер или за заболявания с причинна връзка, за всяко от които в отправните точки за оценка на трайно намалената работоспособност/вид и степен на увреждане, е посочен отделен %, оценката на трайно намалената работоспособност се определя като се взима най-високият % по съответната отправна точка на най-тежкото увреждане. Към него се прибавят 20% от сбора на % на всички останали увреждания”.
Министър Ананиев предложи създаването на работна група с представители на всички заинтересовани страни, която да подготви промени в Наредбата за медицинската експертиза, след като бъдат отчетени спецификите на всички заболявания и тяхното отражение върху здравословното състояние на хората с увреждания. Срокът за изготвяне на промените е 2 месеца.
Екипът на МЗ предложи и пакет от мерки, чрез които да се подобри цялостната дейност на медицинската експертиза на ТЕЛК.

РАЗПРЕДЕЛЯТ РЕЗЕРВА НА НЗОК СПОРЕД ДЕЛА НА РАЗХОДИТЕ ЗА РАЗЛИЧНИТЕ ИЗПЪЛНИТЕЛИ НА УСЛУГИ В ОБЩЕСТВЕНОТО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ
Резервът на НЗОК ще се разпределя и според дела на разходите, които са направени през годината за джипита, специалисти, болници, зъболекари и лекарства. Това предвижда решение на Надзорния съвет на фонда от последното му заседание в края на миналата седмица, информира Clinica.bg.
Размерът на резерва през тази година е над 127 млн. лв. От разпределението му на практика са изключени само медицинските изделия. Тази година обаче за тях имаше заложено по-голямо увеличение.
Здравната каса ще сключи договори по изключение с пет общински болници, въпреки че не отговарят на всички изисквания за осъществяване на дейност. Причината е, че в съответните региони има нужда от предоставянето на медицинска помощ, гласи друго решение на Надзорния съвет на фонда. Лечебните заведения са МБАЛ „Проф. Асен Шопов” в Златоград, МБАЛ „Проф. Константин Чилов” в Мадан, МБАЛ „Ардино”, МБАЛ „Сергей Ростовцев” в Момчилград и МБАЛ „Живот+ ” в Крумовград. Във всички тях проблем е обезпечеността с анестезиолози и реаниматори.
60% ОТ ЕПИЛЕПСИИТЕ СЕ ПРОЯВЯВАТ В ДЕТСКА ВЪЗРАСТ
Хората с епилепсия в България са около 50 000 души, като при 30% от тях заболяването не се повлиява от медикаментозно лечение. Най-засегнати от заболяването са децата, тъй като над 60% от епилепсиите започват в детска или в юношеска възраст. Това стана ясно на пресконференция с участието на специалисти, информира Zdrave net. Медикаментозната резистентност се смята за доказана, когато два подходящи и правилно приложени медикамента не са довели до задоволителен контрол на епилептичните пристъпи. Това се случва при около 10 000 пациенти. Точно при тях трябва да се направи преценка дали хирургична интервенция би направила тяхното заболяване по-леко или дори да доведе до спиране на епилептичните пристъпи.
Много невролози в България обаче не насочват навреме към хирургична интервенция пациенти с доказана медикаментозна резистентност. Болните и техните близки научават за тази възможност за лечение най-често от медиите и от Асоциацията на родители на деца с епилепсия (АРДЕ).
Председателят на АРДЕ Веска Събева оповести, че епилепсията вече е призната от Световната здравна организация за социалнозначимо заболяване. В момента от Асоциацията анкетират преподаватели в българските училища какво знаят за това заболяване. Все още има учители, които погрешно смятат, че епилепсията е заразна, а пък други го смятат за психично заболяване.

ИМА ГЛАД ЗА СПЕЦИАЛИСТИ ПО ТРУДОВА МЕДИЦИНА В ЕВРОПА
ЕС има глад за трудови медици. В България и Румъния на 100 хил. работещи се падат под 10 специалисти, а в Италия, Латвия и Финландия са над 40. Това обяви вицепрезидентът Илияна Йотова по време на публичната си лекция за трудовата медицина на форум, организиран от Факултета по обществено здраве при Медицински университет – София, съобщи Clinica.bg.
„Здравето на работниците се превръща в заложник на пазарни механизми и конкуренция между предприятията и фирмите. Стремежът към качествени условия на труд отстъпва пред стремежа да се съкратят разходите на фирмата”, коментира тя. В България пък все още няма достатъчно атрактивни условия, за да могат младите лекари да избират като своя специалност трудовата медицина. Същевременно икономическата и финансова криза съчетани с високите нива на безработица унищожиха разговора за безопасни условия в много отрасли.
Въпросът за условията, при които работят българите в чужбина, особено сезонните работници пък се повдига инцидентно. „Феноменът „съвременно робство” е все по-чест в ежедневието дори на развитите икономики”, заяви Илияна Йотова, която откри първия за България международен Конгрес по трудова медицина. Вицепрезидентът бе удостоена с плакет от ректора на университета проф. Виктор Златков и с почетна грамота от декана на ФОЗ проф. Цекомир Воденичаров.

ИАМО ИЗРАБОТИ АНКЕТА ЗА УДОВЛЕТВОРЕНОСТТА НА ПАЦИЕНТИТЕ ОТ ПОЛУЧЕНИТЕ МЕДИЦИНСКИ УСЛУГИ В ЛЕЧЕБНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ
Анкета, с чиято помощ да се установи удовлетвореността на пациентите от различни видове получени от тях медицински услуги в лечебните заведения, бе разработена от експерти и качена на сайта на Изпълнителната агенция „Медицински одит“ (ИАМО).
Анкетата е резултат от проекта „Социални иновации в Изпълнителната агенция „Медицински одит“, информира Zdrave net.
Основните критерии, заложени в анкетата, са по познати проблеми: удовлетвореност от медицинските услуги, грешки в лечението или в организацията, финансови и етични взаимоотношения. Допитването съдържа 36 въпроса и е напълно анонимно и доброволно. Пациентът или негов представител, който попълва анкетата, може да остави информация за контакт само при желание за това.
Според ИАМО, анкетата може да послужи за анализ, изводи и препоръки, които биха допринесли за подобряване на условията на работа и повишаване на удовлетвореността на персонала и пациентите в лечебните заведения.

ПРЕОБРАЗУВАТ БОЛНИЦА “ЛОЗЕНЕЦ” ЗА ШЕСТ МЕСЕЦА
Университетска болница „Лозенец” окончателно минава под шапката на Министерство на здравеопазването. Промените в Закона за лечебните заведения са обнародвани в последния брой на Държавен вестник, информира Clinica.bg.
Досегашната болница на властта ще стане еднолично акционерно дружество. Преобразуването ще отнеме шест месеца, става ясно от преходните и заключителните разпоредби. УБ „Лозенец” ще бъде управлявана от тричленен съвет на директорите, а не само от един както досега.
МЗ пък ще може да предостави правата за управление на болницата на Софийския университет, след като ресорният министър и ректорът на висшето училище подпишат договор. Финално споразумението трябва да бъде одобрено от Министерския съвет.