НОВИНИ ЗА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО (11.12.2018)

УНИКАЛНИ БАРКОДОВЕ ЩЕ НИ ПАЗЯТ ОТ ФАЛШИВИ ЛЕКАРСТВА
Лекарствата, които купуваме с рецепта от аптеките, ще притежават уникален номер на продукта, сериен номер, номер на партида и срок на годност. Промяната е в изпълнение на изискване на Европейската директива за фалшивите лекарства с цел безопасност на пациентите и защита на информацията, съобщи Zdrave.net. Новата системата ще влезе в сила в цяла Европа от 10 февруари 2019 г.
Ключов момент за функционирането на Европейската система за проследимост и верификация на лекарствата, както и съвместимост между отделните национални системи е използването на хармонизиран подход за маркиране на лекарствата от държавите членки. За целта се въвежда двумерният баркод, обясни изпълнителният директор на ARPharM Деян Денев, цитиран от БНР.
„Производителите поставят уникален идентификационен код, т.е. баркод, върху всяка една опаковка. И този код се внася в една европейска система, стига до национални хъбове и аптеката, когато продава лекарството, с четеца проверява кода и ако светне червено, т.е. този код не е въвеждан в системата, или е въвеждан, но вече е освободен – лекарството е било продадено, аптеката няма да може да отпусне това лекарство на пациента“, изтъкна Денев.
По думите му, системата гарантира, че всяко лекарство, което пациентът получава, е истинско. „С новата система това вече няма да е възможно. Веднъж сканирана опаковката, тя няма да може да бъде използвана втори път, за да се сложи в нея фалшиво лекарство“, посочи Денев.

РЕЛИГИОНЗИТЕ ОБЩНОСТИ У НАС ЩЕ ТЪРСЯТ ФОРМИ ЗА ПОДКРЕПА НА ДОНОРСТВОТО
Министърът на здравеопазването Кирил Ананиев отправи молба към представителите на религиозните общности в България за подкрепа и насърчаване на донорството на органи при настъпила мозъчна смърт, за да могат хората, чакащи за трансплантация, да получат шанс за живот, съобщиха от пресцентъра на МЗ.
По време на срещата с ръководството на Националния съвет на религиозните общности, в който членуват Мюсюлманското изповедание, Арменската апостолическа църква, Централният израилтянски духовен съвет, Обединени евангелски църкви, Католическата екзархия и с почетен член Българската православна църква, здравният министър посочи мерките, които държавата вече е предприела, за да се справи с липсата на донори. Според Кирил Ананиев донорството е кауза, в която духовната и светската власт трябва да вървят ръка за ръка. За да получат чакащите за трансплантация пациенти шанс да продължат да живеят, е необходима обществена съпричастност, като вярата би подпомогнала взимането на решение за донорство.
Представителите на всички вероизповедания поеха ангажимент в кратки срокове да информират своите общности за проблема и да решат под каква форма да изразят своята подкрепа за донорството като начин да се помогне на нуждаещите се хора.

ДЪРЖАВНИ БОЛНИЦИ ЩЕ ПОЛУЧАТ ДОПЪЛНИТЕЛНО 5 МЛН. ЛЕВА ЗА ОНКОБОЛНИ ПАЦИЕНТИ
Отпуснатата от Министерския съвет сума от 5 млн. лв. допълнителни средства по бюджета на Здравното министерство вече е факт. Това стана с обнародването на правителственото решение в „Държавен вестник“ днес, информира Zdrave.net.
Сайтът за здравна информация припомня, че Министерският съвет одобри допълнителните средства на последното си заседание през миналата седмица. Те ще бъдат разпределени между държавните болници, в които се оказва медицинска помощ на онкоболни.Средствата са с целево предназначение за закупуване на дълготрайни материални активи по „Политика в областта на диагностиката и лечението“, бюджетна програма „Осигуряване на медицинска помощ на специфични групи от населението“.
Очаква се да се подобри достъпът и ефективността на диагностиката и определянето на терапията за лечение, както и да се повиши качеството на живот на пациентите.

СТОМАТОЛОЗИ ЩЕ СЪБИРАТ СТАРИТЕ ПЛОМБИ С ЖИВАК В СПЕЦИАЛНИ СЕПАРАТОРИ
Лечебните заведения, в които се използва дентална амалгама, премахват се пломби от дентална амалгама или се премахват зъби, съдържащи такива пломби, се оборудват с амалгамни сепаратори, в които ще се събират частиците амалгама, включително и тези, които се съдържат в използваната вода. Тази разпоредба влезе в сила днес с обнародването на промените в Наредбата за изискванията към дейностите по събиране и третиране на отпадъците на територията на лечебните и здравните заведения, информира Zdrave.net.
„Живакът е силно токсично вещество. Поради способността му да се пренася по въздуха на далечни разстояния и да се акумулира в екосистемите, живакът е глобален проблем, предизвикващ значими вредни въздействия върху човешкото здраве и околната среда. В Европейския съюз живакът се употребява често в денталната амалгама, която е значителен източник на замърсяване, поради което използването на амалгамни сепаратори ще гарантира, че отпадъците от живак се събират и изхвърлят в съответствие с добро управление на отпадъците и при никакви обстоятелства не се изпускат в околната среда“, посочиха от МЗ като мотив за измененията.

ИЗЯВЕНИ ПЛОВДИВСКИ ХУДОЖНИЦИ ПРОДАВАТ НА ТЪРГ СВОИ КАРТИНИ, ЗА ДА ПОДПОМОГНАТ КЛИНИКАТА ПО ДЕТСКА ХИРУРГИЯ В УМБАЛ “СВ. ГЕОРГИ”
10 от най-известните пловдивски художници предоставят картините си за търг с благотворителна цел. Събраните средства ще отидат за Клиниката по детска хирургия в УМБАЛ “Св. Георги”. Лечебното заведение със събраните средства ще закупи апаратура за болните малчугани, информира Clinica.bg.
Благотворителният търг ще започне на 12.12.2018 г. точно в 15:00 часа.
Инициативата се осъществява за втора поредна година. Събраните средства ще се използват за закупуването на инфузомат. Това е високотехнологичен уред за вливания на разтвори, който е много необходим особено при най-малките пациенти.
Миналата година благотворителната кампания събра 2400 лева, с които бе подпомогнато отделението по Онкохематология на болницата.

ОЩЕ 150 000 ДУШИ С УВРЕЖДАНИЯ ЩЕ ПОЛУЧАВАТ МЕСЕЧНИ ИНТЕГРАЦИОННИ ДОБАВКИ
Около 150 хиляди души с увреждания, които до момента не са получавали месечни интеграционни добавки, от януари 2019 г. ще имат право на месечни помощи за увреждане. Това обяви социалният министър Бисер Петков, информира БНР.
Представителите на споменатата група трябва да заявят искане за подпомагане в дирекциите за социално подпомагане.
Интеграционните добавки се трансформират в месечно подпомагане. Ще ги получават повече хора, в повечето случаи в по-висок размер, обясни министър Петков:
“За някои тя ще бъде нова подкрепа. Имам предвид лицата с трайно загубена работоспособност от 50% до 71%, повечето от които до момента не са получавали интеграционни добавки, а за друга част – около 500 000 души, които сега получават, интеграционните добавки ще бъдат в по-висок размер. Това ще стане по служебен път от Агенцията за социално подпомагане, а тези, които до момента не са получавали интеграционни добавки, ще трябва да заявят новата финансова помощ”.