НОВИНИ ЗА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО (09.08.2018)

МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ВАРНА ДАВА ВЪЗМОЖНОСТ НА НЕКЛАСИРАЛИТЕ СЕ КАНДИДАТ-СТУДЕНТИ ДА ЗАЯВЯТ ЖЕЛАНИЕ ЗА СПЕЦИАЛНОСТИТЕ ВЪВ ФИЛИАЛИТЕ НА УНИВЕРСИТЕТА

От 8 август Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ – Варна дава възможност на некласиралите се кандидат-студенти да заявят своето желание за обучение във филиалите на университета в градовете Сливен, Шумен и Велико Търново за специалностите „Медицинска сестра“ и „Акушерка“ за запълване на незаети места, съобщиха от университета.

Срокът за подаване на заявления за останалите незаети места е до 17 август 2018 г., а изискванията към кандидат-студентите са да са се явили на приемния изпит – тест по биология (на 18.07.2018 г.) и да имат положителна оценка от него.

Заявяване на желанията за тези специалности могат да се направят онлайн (на имейл ksk@mu-varna.bg) или на място в МУ-Варна (ул. „Марин Дринов” № 55, Аудитория IV, ет. 1). Формуляр на заявлението може да се намери на сайта на МУ-Варна.  Повече информация може да се получи на тел. 052 677060.

 

БУМ НА ХЕПАТИТ А В СТОЛИЧНИЯ КВАРТАЛ “ФАКУЛТЕТА”

Бум на хепатит А в столичния квартал „Факултета“ е регистрирала СРЗИ в периода 5 юли – 3 август 2018 г., информира Zdrave.net като се позовава на справка на инспекцията. Разболели са се 18 лица, като всички случаи са хоспитализирани своевременно в Специализираната болница по инфекциозни и паразитни болести „Проф. Иван Киров“.

Извършено е епидемиологично проучване на всяко заболяло лице, специалистите издирват в широк кръг контактните лица и са оказали методична помощ на общопрактикуващите лекари. Спрямо контактните лица се прилагат необходимите профилактични мерки. Извършено е хигиенизиране на квартала, почистване, сметоизвозване, отпуснати са средства и за провеждане на дезинфекция и дезинсекция, отчитат от инспекцията. Областната дирекция по безопасност на храните – София град е предприела мерки и действия по компетентност в обектите за търговия с храни и в заведенията за обществено хранене.

 

БЛС С ПОЗИЦИЯ ЗА АГРЕСИЯТА СРЕЩУ Д-Р МАРИАНА МОСКОВА

Отново сме свидетели на недопустимо отношение към лекар, към лице, което полага грижи за здравето на пациентите, а в този случай се грижи за здравето на дете. Неправилно и крайно аморално е, когато един лекар трябва да бъде мобилизиран и концентриран за да лекува пациент, да бъде принуден да брани своя живот.” Това се казва в позиция на БЛС по повод нападението на педиатъра д-р Мариана Москова от МБАЛ-Добрич, информира Zdrave.net.

„Агресивното поведение над д-р Москова, признат детски специалист и уважаван професионалист, е израз на  недоволството на обществото към цялата система на здравеопазване“, се казва още в писмото, изпратено до д-р Москова и директора на болницата д-р Светозар Байчев и подписано от председателя на БЛС д-р Иван Маджаров.

В позицията на БЛС се изтъква, че тенденциозно тиражираните новини за лекарски пропуски и непрофесионализъм на медици, без да има доказателства, настройва излишно обществеността към българските лекари и компрометира целия лечебно-диагностичен процес, като създава недоверие към високата експертиза на всички заети в сферата специалисти. „Мобилизация и осъзнаване на цялото общество относно важността на лекаря в социума и неговата роля, е първата стъпка към превенция на агресията в здравния сектор“, категоричен е д-р Маджаров.

 

НАЧИНЪТ НА ДОГОВАРЯНЕ НА ОТСТЪПКИ МЕЖДУ НЗОК И ФАРМАЦЕВТИЧНИТЕ ФИРМИ Е НЕЕФЕКТИВЕН

Начинът на договаряне на отстъпки между НЗОК и фармацевтичните компании е неефективен, тъй като събираните от фармацевтичната индустрия отстъпки не покриват ръста в разходите на лекарствата. Това показват числата от отчетите за изпълнението на бюджета в перо лекарства. Това признава и председателят на Надзорния съвет на фонда Жени Начева заседанието, проведено на 27 юли 2018 г., информира Zdrave.net.

„Правихме срещи с притежателите на разрешение за употреба за допълнителни отстъпки, които да важат само за тази година, извън вече обещаните и сключени договори. Те категорично отказаха и поне ефектът, който може някои компании да се съгласят да предоставят като допълнителни отстъпки, е пренебрежим спрямо общия размер на недостига и се измерва в размер на 25 млн. лв.“, казва Жени Начева пред членовете на Надзорния съвет.

Принципно проблемът е в нормативната уредба и по-точно в Наредба 10, която ще търпи нови промени, става ясно от думите на Начева. „Замисляме изцяло нова концепция за договаряне на лекарствата, за отстъпките и реимбурсирането на лекарствата“, обяснява тя, като уточнява, че механизмът, по който в момента се договарят отстъпките, няма да важи през следващата година.

 

Управителят на НЗОК предлага: ДА СЕ СМЕНЯТ ДИРЕКТОРИТЕ НА РЗОК, КОИТО НЕ СПАЗВАТ ПАРАМЕТРИТЕ НА БЮДЖЕТА ЗА СВОЯ РЕГИОН

Да се сменя всеки директор на районната каса, ако не успее да се справи с параметрите на бюджета за региона, за който отговаря. Това предложение е направил новият управител на НЗОК д-р Дечо Дечев на заседанието на Надзорния съвет на здравната каса,  проведено на 27 юли 2018 г., информира Clinica.bg. Целта е да се подобри контрола над ефективното изразходване на публичните средства, става ясно от публикуваната стенограма.

„Аз исках да Ви предложа, да го поставя на обсъждане – дали в договорите с директорите на РЗОК да не се заложат конкретни параметри по перата на бюджета за даден регион, които при неспазване да бъдат основание да се предприемат кадрови промени”, казва д-р Дечев. Според него когато даден регион има конкретен бюджет за една дейност, самият директор на РЗОК би трябвало да наложи регулация, която да се спазва. „Тогава той ще вижда това, което виждаме и ние, сяда и реагира. Но тогава ще носи персонална отговорност”, обяснява новият управител на НЗОК.

 

НЗОК НЯМА ИНФОРМАЦИЯ ЗА КАКВО ЛЕЧЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИ В ЧУЖБИНА ПЛАЩА

Националната здравноосигурителна каса няма никаква представа точно за какво лечение на български граждани в чужбина плаща. Става въпрос конкретно за гражданите, които пребивават временно в чужда държава и се лекуват по линията на формуляр S1, информират от Zdrave.net.

„Това, което идва за плащане, представлява един формуляр, в който никъде не е описано каква медицинска дейност е извършена и от кого е извършена. Идва една хартия, в която пише – дължите за лицето еди-кое си, примерно, 50 000 евро“, описва ситуацията по време на заседанието на Надзорния съвет на фонда на 27 юли новият управител на НЗОК д-р Дечо Дечев. По думите му, най-голямата опасност за бюджета на фонда като тенденция се очертава именно разходът по формуляр S1.

Към момента чуждите фондове нямат ангажимент да описват какво стои срещу заявените от тях средства, а в европейската директива, въз основа на която се изискват тези плащания, няма изрични изисквания в това отношение.

 

УЛЕСНЯВАТ ДОСТЪПА НА КНИГИ ЗА НЕЗРЯЩИ

Хората с увреждания ще имат по-лесен достъп до книги, вестници и други печатни издания. Това предвиждат изменения в Закона за авторското право, които прие Министерския съвет. Така на практика се въвеждат нови възможности за свободно използване на писмени произведения от незрящи или лица с физически увреждания, които се затрудняват при четенето или боравенето с печатни материали, информира Clinica.bg.

Измененията регламентират изготвянето на копия например на книга в алтернативен формат, достъпен за лицата с увреждания. Това е възможно да се случи чрез брайлов шрифт, едър шрифт, адаптирана електронна книга, звукозапис на съдържанието на писмено произведение (аудиокнига), радиопредаване и други. Копията в достъпен формат могат да се изготвят от лица с увреждания, от техен асистент, или пък от организации, които са уведомили културния министър, че ще извършват такава дейност. Това могат да бъдат юридически лица, които подпомагат дейността на читалища, библиотеки или пък специалните училища за обучение и подкрепа на ученици със сензорни увреждания – увреден слух или нарушено зрение.