НОВИНИ ЗА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО (09.01.2019)

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ ПРИЕ НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА ВАКСИНОПРОФИЛАКТИКАТА
Министерският съвет прие Национална програма за подобряване на ваксинопрофилактиката на сезонния грип 2019-2022 г., информира Zdrave.net като се позовава на съобщение на правителствената пресслужба.
Ежегодните грипни епидемии са признати като един от първостепенните проблеми пред общественото здравеопазване, както поради високата заболяемост и смъртност, така и поради големите разходи за домашно и болнично лечение и значителното натоварване на цялата здравна система. Грипът се проявява във всички възрастови групи, като рискът от усложнения е най-висок при старите хора, малките деца и лицата с определени хронични заболявания. Статистиката сочи, че около 40 000 души умират преждевременно от грип всяка година в страните от Европейския съюз. Най-висока е смъртността при хората пад 65 г., като достига до 90% от смъртните случаи, предимно при лица с придружаващи заболявания.
В България ежегодните грипни епидемии са сериозен здравен и финансов проблем. Заболяванията от грип са съсредоточени основно в рамките на 3 – 4 седмици, през които средната заболяемост за страната надхвърля 300 болни на 10 000 население.
Случаи на грип и свързаните с него тежки усложнения и смърт могат да бъдат предотвратени посредством употребата на съществуващите високоефективни ваксини, които се прилагат повече от 60 години. При здрави хора грипните ваксини може да предотвратят 70% до 90% от заболяванията от грип. При хората в напреднала възраст ваксината намалява тежкото протичане и усложнения до 60%, а смъртните случаи – с 80%. В България имунизационният обхват с грипни ваксини е нисък. За периода 2013-2017 г. средният обхват в страната е едва 2,4 на 100 души.
Основните дейности на програмата са насочени към осигуряване с публични средства на ваксини срещу сезонен грип за обхващане на лица от целевата група, разработване на механизми за изпълнение на имунизацията и отчет, повишаване нивото на информираност на населението за значимостта на заболяването и възможностите за профилактика чрез имунизация.
Необходимите средства за изпълнението на Програмата са за сметка на утвърдения бюджет за съответната година на Министерството на здравеопазването. Финансирането на разходите за ваксини по програмата ще се извършва от Националната здравноосигурителна каса чрез трансфер на средства от МЗ.

ПЪРВИТЕ 5 МЛН. ОПАКОВКИ НА МЕДИКАМЕНТИ ВЕЧЕ ИМАТ КОД ЗА ВЕРИФИКАЦИЯ
Над 5 млн. са опаковките с лекарства, които вече притежават новия 2D-matrix код и след като са качени от производителите в Европейския хъб са трансферирани успешно към Българската система за верификация на лекарствата (BgMVS). Това съобщи за Clinica.bg Илиана Паунова, директор на Българската организация за верификация на лекарствата (БОВЛ).
Броени дни делят страната ни от въвеждането на новия процес. На 9 февруари 2019 г. всички аптеки и търговци на едро в ЕС трябва да имат готовност да продават медикаменти с новия код, а компаниите да произвеждат само такива. Целта на верификацията е да се гарантира пълната проследимост на всяка опаковка от производителя до крайния клиент. Така ще може да се сведат до минимум фалшивите лекарства, макар че техният брой в Европа е изключително нисък. Засега системата може да се ползва само за тази цел, но теоретично с нея при нужда могат да се мониторират и други дейности, свързани с движението и отпускането на лекарства.
В България в системата за верификация трябва да се включат близо 4000 аптеки. Към момента заявления са подали над 1000 аптеки и повече от 70 болнични аптеки, но цифрите се променят всеки ден, каза Илиана Паунова. Готовност за включване в процеса са декларирали и 50-те най-големи търговеца на едро с лекарства, както и производителите.

ЕКСПЕРТИ НАСТОЯВАТ ЗА ПРОГЕНЕРИЧНА ПОЛИТИКА, КОЯТО ЩЕ ДОВЕДЕ ДО СПЕСТЯВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ СРЕДСТВА ЗА ЛЕКАРСТВА
През 2016 г. над 2.5 млн. здравноосигурени лица са били лекувани с оригинални лекарства, за които Здравната каса (НЗОК) е платила над 535 млн. лв. (208 лв. на човек). Същевременно близо 3.9 млн. здравноосигурени лица са били лекувани с генерични медикаменти, за които НЗОК е платила близо 97 млн. лв. (25 лв. на човек). Това заяви Аркади Шарков от Експертен клуб за икономика и политика, който представи анализ по време на сутрешния новинарски блок на БНТ. От данните се вижда, че лечението с оригинални лекарства обхваща 1.5 пъти по-малко пациенти, но струва 5.5 пъти повече. Данните са предоставени от НЗОК по Закона за достъп до обществена информация, уточни Аркади Шарков. “Прогенерична политика ще доведе до сериозни спестявания, които биха могли да се използват за разширяване на достъпа на пациентите до лекарства, както и за ограничаване на ръста на разходите”, допълни Шарков. Според него е наложителна информационна кампания от Министерство на здравеопазването за ползата от употребата на генерични медикаменти. Трябва да се осигурят подходящи конкурентни, административни и регулаторни условия за предотвратяване на липса на лекарства, както и възможно най-скоро да се въведе електронната рецепта, добави още Шарков.

ОБНОВИХА ХИРУРГИЧНОТО ОТДЕЛЕНИЕ В ПЪРВА МБАЛ – СОФИЯ
Ремонтът на хирургичното отделение към Вътрешна клиника в Първа МБАЛ е почти завършен. Това зам.-кметът на София Дончо Барбалов при проверка на ремонтните дейности. Предстои оборудване на отделението. Средствата са осигурени от общинския бюджет чрез приватизационен фонд и са в размер на 255 000 лв.
Извършена е подмяна на всички инсталации – електрическа, ВиК. Миналата година е сменена отоплителната инсталация на цялата болница. Подменени са подовите и стенни покрития. Поставена е антибактериална настилка, окачени тавани, както и LED осветление в цялото отделение. Закупена е медицинска апаратура: видеогастроскоп и видеоколоноскоп, както и лапароскопско оборудване.

ОРГАНИЗАЦИЯТА НА МАЛКИТЕ ХОРА СТАНА ПРЕДСТАВИТЕЛНА НА НАЦИОНАЛНО РАВНИЩЕ
Сдружение „Национална организация малки български хора“ става представителна организация на национално равнище в Националния съвет за интеграция на хората с увреждания за срок от три години. Това става факт след решение на правителството от днес, информира Redmedia.bg.
Сдружението работи активно в обществена полза по проблемите на малките хора в България, обединява, защитава правата и интересите на своите членове и техните семейства, осигурява условия за социална интеграция и равностойно участие в обществения живот на хората с нисък ръст в България. Осигурява по-добро сътрудничество между гражданското общество и правителството във формиране на политиката за осигуряване на равни възможности на хората с увреждания, както и за гарантиране на техните права и зачитане на тяхното достойнство.

Националният съвет за интеграция на хората с увреждания е консултативен орган към Министерския съвет. Членуващите в него неправителствени организации защитават интересите на хората с увреждания и изразяват становища по нормативни и стратегически документи, с което допринасят за изпълнението на държавната политика за интеграция на хората с увреждания и за усъвършенстване на нормативната база.