НОВИНИ ЗА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО (07.08.2018)

ПРАВЯТ НОВ ЕЛЕКТРОНЕН РЕГИСТЪР ЗА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ

До края на годината ще има изцяло нов електронен регистър за хората с увреждания. Новото информационно ядро трябва да функционира от януари 2019 г. Това съобщи вицепремиерът Томислав Дончев след среща в Министерския съвет с представители на протестиращите майки на деца с увреждания, на националнопредставителните организации на хората с увреждания и на институцията на омбудсмана. В срещата участва и министър Бисер Петков, информира Zdrave.net.

Новият регистър ще обобщи информацията от всички институции – НЗОК, АСП, наличната в Агенцията за хората с увреждания, ТЕЛК и НЕЛК. На базата на потребителски профил всеки човек ще може да намира всичко налично за себе си в системата, информираха от правителствената пресслужба.

Томислав Дончев обяви още, че ще бъде назначена проверка на сега действащия регистър на хората с увреждания и при наличие на съмнение за целесъобразността на инвестицията, ще бъде извършен одит от специализираната за това дирекция към Министерството на финансите. Постигнато е съгласие финансова помощ да получават всички хора с над 50% увреждания, както и предоставянето на помощните средства поетапно да се поеме от МЗ и НЗОК.

 

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ “МЕДИЦИНСКИ ОДИТ” ПОЛУЧАВА ПО-ГОЛЕМИ ПРАВОМОЩИЯ ЗА КОНТРОЛ НА ЛЕЧЕБНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ

Изпълнителна агенция „Медицински одит” ще получи по-големи правомощия за контрол на работата на лечебните заведения и финансирането им от НЗОК и частни фондове. Това става ясно от промените, които предлага Министерството на здравеопазването в Закона за здравето, информира Clinica.bg.

ИАМО ще може да дава задължителни предписания при нарушение на изисквания, на които трябва да отговарят устройството и дейността на болниците. Ако те не ги изпълнят, ще бъдат санкционирани. Глобите за клиниките, които не спазят задължителните предписания са от 3000 лв. при първо нарушение до 15 хил. лв. при второ.

В момента агенцията може само да констатира нарушенията и да прави мотивирани предложения до МЗ за налагане на санкции. С промените ИАМО ще има възможност да прави мотивирани предложения до министъра на здравеопазването за отнемане на разрешения за дейност, когато са нарушени правата на пациентите не само за болниците, но и за онкологичните диспансери, кожните центрове и домовете за деца с увреждания. Досега те бяха извън обхвата на нейните правомощия.

 

НАЦИОНАЛНИТЕ РЕФЕРЕНТНИ ЛАБОРАТОРИИ ЩЕ СЕ ОПРЕДЕЛЯТ СЪС ЗАПОВЕД НА ЗДРАВНИЯ МИНИСТЪР

Здравният министър ще определя със заповед национални референтни лаборатории в структурата на националните центрове по проблемите на общественото здраве. Това регламентират промени в Закона за здравето, публикувани за обществено обсъждане на сайта на Министерството на здравеопазването, информира Zdrave.net.

Определените за Национални референтни лаборатории следва да са акредитирани в съответствие с изискванията на БДС ЕN ISO/IEC 17025, като обхватът на акредитация на изпитвателните лаборатории по БДС ЕN ISO/IEC 17025 се отнася за определени изпитвания или групи изпитвания. Те също така трябва да участват в международна система за контрол на качеството, да провеждат национален външен лабораторен контрол, да разработват, поддържат, валидират и/или верифицират методи за лабораторни анализи, които внедряват и в лабораториите на регионалните здравни инспекции. От тях се очаква още да прилагат утвърдени лабораторни методи за валидиране, анализ и верификация на резултати, както и да извършват потвърдителна дейност на материали, изпратени от лаборатории в страната. Националните референтни лаборатории трябва да организират сравнителни изпитвания между лабораториите в системата на здравеопазването, да проучват атипични проби, да сътрудничат с регионални, европейски и международни референтни лаборатории и да участват в международни и европейски лабораторни мрежи като лаборатории с национално значение.

 

СТЕСНЯВАТ КРЪГА НА ПАЦИЕНТИТЕ, ПОПАДАЩИ В НАЦИОНАЛНИЯ РЕГИСТЪР НА ЛИЦА С ПСИХИЧНИ РАЗСТРОЙСТВА

Промяна в разпоредбата за Националния служебен регистър на лица с психични разстройства предлага МЗ, информира Zdrave.net.

„Към настоящия момент е регламентирано създаването на регистър, основан на признак боледуване от психично разстройство. Разпоредбата не уточнява вида на психичното разстройство, като по този начин кръгът на лицата, които следва да бъдат включени в регистъра, се разширява изключително много. На практика този регистър ще включва всички, които са потърсили психиатрична помощ в България“, отбелязват от ведомството в мотивите към промяната.

Предвижда се Националният център по обществено здраве и анализи да създаде на практика и поддържа заложения и сега в закона Национален регистър на пациентите с психични заболявания в Република България, преминали на лечение през лечебни заведения за стационарна психиатрична помощ, центрове за психично здраве, психиатрични клиники или отделения на лечебни заведения за болнична помощ и/или в лечебни заведения за специализирана психиатрична извънболнична помощ.

 

САМО ЗДРАВНИ БАКАЛАВРИ ЩЕ МОГАТ ДА ПРАКТИКУВАТ КАТО ЛЕЧИТЕЛИ

Единствено здравни бакалаври да могат да прилагат неконвенционални методи на лечение, а тази възможност да отпадне за лица, които имат само средно образование. Това предложение е заложено в Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за здравето, който бе публикуван на електронната страница на Министерството на здравеопазването (МЗ) за обществено обсъждане, информира Redmedia.bg.

“С посочената разпоредба е дадена възможност на лица, които притежават диплома за завършено средно образование и свидетелство за успешно проведено обучение не по-малко от 4 семестъра във висше медицинско училище при условия и по ред, определени с наредба на министъра на здравеопазването и министъра на образованието и науката да практикуват неконвенционални методи за благоприятно въздействие върху индивидуалното здраве, с изключение на хомеопатия. До настоящия момент такава наредба не е издавана и не е осъществявано обучение на лица, които да извършват неконвенционални методи за благоприятно въздействие върху индивидуалното здраве”, посочват от здравното министерство.

В новите правила е залегнало диетолечението да се прилага само от лекари, а диетиката да бъде извадена от списъка на регламентираните видове неконвенционални методи за благоприятно въздействие върху индивидуалното здраве.

 

САНКЦИИТЕ ЗА НАРУШЕНИ ПРАВА НА ПАЦИЕНТА СКАЧАТ ДРАСТИЧНО

Сериозен скок на санкциите за физически лица и лечебни заведения, които нарушават правата на пациентите предвиждат промени, включени в Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за здравето, публикуван за обществено обсъждане на сайта на Министерството на здравеопазването.

Досега контролните органи можеха да налагат на лечебните заведения санкция в размер на 500 до 1500 лв. при първо нарушение и между 1000 и 3000 лв. – при повторно нарушение., информира Redmedia.bg.Ако промяната стане факт нарушителите ще могат да бъдат санкционирани с трикратно по-високи суми. Така при първо нарушение лечебните заведения ще трябва да заплащат санкция в размер между 1500 и 3000 лв., а при повторно нарушение – между 3000 и 6000 лв.

 

ВКЛЮЧВАТ И НАРГИЛЕТО В ЗАБРАНАТА ЗА ПУШЕНЕ НА ЗАКРИТО

Обхватът на забраната за пушене на цигари на закрити обществени места и на някои открити обществени места ще се разшири. В забраната ще бъдат включено и пушенето с наргиле. Предложението се залага с промени в Закона за здравето, публикувани на сайта на МЗ за обществено обсъждане, информира Zdrave.net. За спазването на забраната ще следят регионалните здравни инспекции.

Предлага се промяна в санкциите за случаите, в които се констатира пушене в обект, стопанисван от едноличен търговец, съответно от юридическо лице. Целта е ясно да се дефинира вината на едноличния търговец, съответно на юридическото лице, посочват от МЗ в мотивите към документа.

Въвежда се принудителна административна мярка за спиране експлоатацията на обект за определен срок в случаите на повторно нарушение на забраната за пушене на тютюневи изделия и изделия за водна лула, несъдържащи тютюн.

Предлага се изменение и в Закона за закрила на детето, където да се въведе забрана за предлагането и продажбата на деца на алкохолни напиткиq тютюневи изделия и наргилетата.

 

ЦЕНТЪРЪТ ПО ХИГИЕНА ЩЕ ПРИЮТИ ОБУЧАВАЩИТЕ СЕ СПЕШНИ МЕДИЦИ

Ремонтни дейности за близо 300 000 лв. с ДДС ще бъдат извършени в сградата на Националния център по обществено здраве и анализи (НЦОЗА) по-известен като Център по хигиена. Причината – в него трябва да се премести Националният център за обучение и квалификация в системата на спешната помощ. Това предвижда обществена поръчка, обявена на сайта на Министерството на здравеопазването, информира Redmedia.bg.

Средствата се осигуряват по проект “Подобряване на условията за лечение на спешните състояния” с европейско финансиране по програма “Развитие на човешките ресурси”.

 

ПУСНАХА ЕЛЕКТРОННА КНИЖКА ЗА КЪРМЕНЕТО

Книжка за кърмене на недоносени бебета вече може да се изтегли онлайн. Тя е предназначена за всички майки, които имат нужда от информация за най-добрата грижа за своето дете. Книжката е дело на фондация „Нашите недоносени деца” и Национална асоциация „Подкрепа за кърмене”, информира Clinica.bg.

Безвъзмездно изданието е предоставено и на неонатологичните отделения в болниците Първа МБАЛ и СБАЛДБ „Проф. Д-р Иван Митев” в гр. София, както и УМБАЛ-Пловдив. Със съдействието на мобилния екип на фондация „За Нашите Деца” кърменето на недоносени бебета ежедневно се насърчава в тези лечебни заведения. „Храненето на недоносените деца е най-добре да става с майчина кърма, защото тя укрепва здравето им и подпомага правилното развитие. Кърмата на майката с недоносено бебе има различен състав от този при доносеното бебе – особено богата на протеини, съдържа и липаза, ензим, който стимулира усвояването на мазнините”, изтъкват от фондация “Нашите недоносени деца”.