НОВИНИ ЗА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО (05.07.2019)

Министър Кирил Ананиев: НЕДОСТИГЪТ НА МЕДИЦИНСКИ СЕСТРИ Е НАЙ-СЪЩЕСТВЕНИЯТ КАДРОВИ ПРОБЛЕМ В ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

“Най-същественият проблем за човешките ресурси в здравеопазването в България е малкият брой медицински сестри, упражняващи професията си“. Това каза здравният министър Кирил Ананиев в отговор на питане от народните представители Георги Йорданов, Георги Михайлов, Анелия Клисарова, Илиян Тимчев, Валентина Найденова, Иван Ибришимов и Георги Гьоков относно политика на Министерството на здравеопазването по отношение на кадровото обезпечаване с медицински специалисти, информира Zdrave.net.
Министърът обясни, че човешките ресурси в сектора на здравеопазването в България са изправени пред същите предизвикателства като в останалите европейски държави – застаряващо население и съответно застаряваща работна сила в здравния сектор, недостатъчна привлекателност за младите поколения на някои здравни професии – най-вече професията на медицинска сестра, неравномерно териториално разпределение в резултат на вътрешна миграция от по-малките към по-големите населени места, миграция на здравни специалисти в ЕС и извън него.
„Стимулирането на интереса към професията медицинска сестра може да бъде постигнато чрез целенасочени въздействия върху отстранимите причини за отлива от професията. А именно – подобряване на работната среда, получаване на адекватно възнаграждение и оптимизиране на персонала в лечебните заведения с цел намаляване на свръхнатоварването на медицинските сестри, създаване на възможност за реално професионално развитие, утвърждаване статута на медицинската сестра като равностоен партньор в медицинския екип и прочее. Привличането и задържането на медицински сестри в професията е комплексен надинституционален проблем. МЗ в рамките на своята компетентност ежегодно предлага на МОН максимално увеличаване броя на местата на студентите по специалност медицинска сестра, съобразно капацитета на висшите училища, определен от Националната агенция за оценяване и акредитация“, допълни Ананиев.
За учебната 2019/2020 г. МЗ е предложило да бъдат утвърдени поне 960 места за студенти в специалност “Медицинска сестра”. В проекта на решение на МС са били заложени само 618 места. В крайна сметка са утвърдени 714 места за медицински сестри. Тоест има увеличение от 96 бройки.
За учебната 2018/2019 г. от МЗ са предложили да се увеличи броят на заявените от висшите училища места за медицински сестри със 130 – от 671 на 801. В резултат, броят на местата за студенти в специалност “Медицинска сестра” за учебната 2018/2019 г. е бил увеличен с 47 бройки.
С разработването на изменението и допълнението на Наредба №1 от 2015 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването се предвижда въвеждането на ефективен механизъм за провеждане на държавната политика по осигуряване на необходимите специалисти.
„С промените в наредбата министерството предвижда да субсидира базите за обучение за местата, финансирани от държавата по клинични специалности, което представлява възможност за въздействие на държавата при недостиг на специалисти по определени специалности или в определени региони. По този начин държавната политика по осигуряване на необходимите специалисти ще се провежда с финансиране от държавния бюджет и няма да е за сметка на бюджета на лечебните заведения. След придобиването на специалност специализантите, за които е изплащана субсидия, ще могат да избират лечебните заведения, области или общини, определени от министъра на здравеопазването, в които ще са длъжни да работят по придобитата специалност за срок от три години”, уточни здравният министър.

66% Е БИЛА ИЗПОЛЗВАЕМОСТТА НА БОЛНИЧНИТЕ ЛЕГЛА У НАС ПРЕЗ 2018 г.
Общата използваемост на болничните легла в страната през 2018 година е 66,1%, а на леглата за активно лечение – 65,5%. Това стана ясно от отговора на министър Кирил Ананиев на въпрос на д-р Валентина Найденова от БСП относно използваемостта на леглата, определени чрез Националната здравна карта във времето за парламентарен контрол, информира Zdrave.net.
“Използваемостта на болнични легла за медицински дейности по специалност „Пневмология и фтизиатрия“, при която се наблюдава по-висока заболеваемост през грипния сезон, общо за страната е 73,2%”, уточни министърът, като се позова на информация от НЦОЗА.
Данните за използваемостта на леглата по инфекциозни болести, където също е налице сезонен характер на някои заболявания, общо за страната е 52,9%. По отношение на леглата по медицинска онкология средната използваемост на леглата за страната е 64,8%.

Според новия проект на здравен модел: НЗОК ЩЕ СЕ КОНКУРИРА С ЧАСТНИ ЗДРАВНИ ФОНДОВЕ
Пациентите вече ще могат да избират къде да се осигуряват. Това предвижда проект на новия здравен модел у нас, информира Zdrave.net като се позовава на bTV. Промените ще бъдат представени официално от здравния министър Кирил Ананиев на 15 юли т. г.
Реформата предвижда НЗОК да се конкурира с частни здравни фондове за здравната ни вноска. Тя ще остане в размер на 8% от дохода на всеки от нас. При частния фонд обаче, ще има и потребителска такса, чийто размер все още не е ясен. Предвижда се и важен критерий – за да получи лиценз, частният здравен фонд трябва да набере над 1 млн. осигурени лица.
Според д-р Стойчо Кацаров от Центъра за защита правата в здравеопазването конкуренцията за здравни осигуровки би била само в полза на пациента: „Всеки ще може да избира. Ако не ви харесва единия фонд, следващата година идете в другия, следващата година идете в третия. По този начин ги принуждавате те да работят така, че вие да ги изберете. А сега какво правят? Сега са задължени да бъдат в НЗОК, независимо дали им харесва или не“.
Според бившия здравен министър д-р Мими Виткова, която днес ръководи частен здравен фонд, моделът е неприложим. Невъзможно е един частен фонд да набере 1 млн. лица, за да излезе на пазара. „Работещите, които плащат здравните си вноски, са около 1,6 млн., ако не ме лъже паметта. Как ще се наберат 1 млн., за да стартира тази система?“, попита риторично д-р Виткова.
Икономистът Аркади Шарков, който е участвал в изготвянето на проекта сподели, че има още много неизяснени въпроси: “До каква степен ще бъде тази демонополизация и как може да се изравнят функциите на НЗОК, която е обществен осигурител с един здравен застраховател?”

ПЕТ ОБЛАСТНИ БОЛНИЦИ У НАС СА В КРИЗА
“5 областни болници у нас са в критично финансово състояние. Но, ако някога се е говорило за фалити на 20 болници, в момента такава опасност няма.” Това обяви здравният министър Кирил Ананиев по време на петъчния парламентарен контрол в Народното събрание, информира Clinica.bg. Повод за дебата стана идеята за оптимизиране на лечебните болници в Северозападна България, която впоследствие се трансформира, но провокира напрежение в жителите на региона, както и сред народните представители.
Не всички областни болници трябва да се слагат под общ знаменател, каза министър Ананиев и отчете, че най-проблемно е финансовото състояние в областните болници във Враца, Видин, Хасково, Ловеч и Кюстендил. За стабилизацията им се водят преговори с кредитори, обсъжда се разсрочено изплащане на дълговете и се правят договорки да не се блокират сметките им. За стабилизирането на лечебните заведения се водят преговори включително и с Асоциацията на банките, отчете още здравният министър. Той обяви, че в крайна сметка няма да се закриват отделения в Монтана, Враца и Видин. Основни проблеми там са дефицита на лекари и специалисти по здравни грижи и демографската криза, която не позволява лечебните заведения да имат достатъчно приходи от оборот. “Населението от 0 до 17 години е по-малко от средния показател в страната, а хората над 65-годишна възраст са значително повече от средния показател за страната”, уточни Ананиев. От думите му стана ясно, че в трите области има общо 626 лекари и 1352 специалисти по здравни грижи.
“Дайте шанс на здравеопазването да се излекува с общи усилия”, призова министър Ананиев и изреди предприетите от МЗ мерки като изготвяне на нови медицински стандарти, нови алгоритми за клиничните пътеки, предстоящия НРД и др.

В ДУПНИЦА ОТВАРЯ ВРАТИ ДНЕВЕН ЦЕНТЪР ЗА ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ
Дневният център за пълнолетни лица с увреждания в Дупница набира ползватели на предоставяната услуга, след като стана делегирана от държавата дейност, информира БНР като се позовава на съобщение на общинската администрация.
Центърът е един от най-значимите социални проекти в общината. Той дава възможност на семейства, в които има хора с увреждания, да не бъдат ангажирани 24 часа с обгрижването им. Персоналът за центъра е набран – осигурени са социален работник, психолог, рехабилитатор, арт терапевт, медицинска сестра и санитари. Назначен е и управител. От днес кандидатите за ползватели на услугата могат да подават документи за настаняване в центъра, който е с капацитет от 20 места. Молбите ще се подават до Дирекция “Социално подпомагане” по настоящ адрес, след което ще се извършва социална оценка на потребностите на кандидатстващия от социални услуги.
За ползване на социалните услуги в дневния център ще се заплаща такса в размер на 30% от дохода на потребителите. Тези, които нямат никакви доходи са освободени от такса.

ЖИТЕЛИТЕ НА СЛИВЕН ЩЕ ПОЛУЧАТ ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ПАТРОНАЖНИ ГРИЖИ
Община Сливен е получила одобрение по проект за допълнителна патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания, съобщи кметът Стефан Радев на днешния брифинг на общинското ръководство. За това информира БНР като се позовава на БТА.
От безплатната здравно-социална услуга ще се възползват минимум 180 души за срок от година и половина. Максималната продължителност, през която един потребител ще може да ползва услугата е до 2 часа на ден. В рамките на проекта ще бъдат предоставени услуги в две основни направления – “Здравни грижи”, чрез назначени към центъра специалисти по здравни грижи и “Социални услуги”, които ще се предоставят от социални работници и домашни помощници.
Съгласно предварително изготвен график един потребител ще може да бъде обслужван от различни специалисти. Психологическото подпомагане ще се извършва от нает психолог. Лицата, които желаят да ползват услугите ще могат да подават заявления в община Сливен и след извършване на индивидуална оценка на потребностите на всеки кандидат, ще бъдат включвани като участници в проекта, посочи още кметът на Сливен.