НОВИНИ ЗА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО (03.05.2019)

УВЕЛИЧАВАТ ЦЕНИТЕ НА КЛИНИЧНИТЕ ПЪТЕКИ ЗА ДЕЦА И БРЕМЕННИ ЖЕНИ
От 1 юни ще бъдат увеличени цените на клинични пътеки за лечение на деца и бременни жени. От тази дата влизат в сила и цените по Наредба №3 за медицинските дейности извън обхвата на задължителното здравно осигуряване, заплащани от Министерството на здравеопазването, информира Zdrave.net. Това обясни министърът на здравеопазването Кирил Ананиев на брифинг в Министерството на здравеопазването след среща с премиера Бойко Борисов за разпределянето на отпуснатите от правителството допълнителни 50 млн. лв. за лечебните заведения. На срещата присъстваха още председателят на БЛС д-р Иван Маджаров, директорите на университетските болници „Пирогов“ проф. д-р Асен Балтов и „Александровска“ доц. д-р Костадин Ангелов, представителят на Сдружението на областните болници – проф. д-р Тодор Черкезов и председателят на Сдружението на общинските болници д-р Неделчо Тотев.
„Министерството на здравеопазването вече е готово и с методиката за възнагражденията на персонала в лечебните заведения, направили сме консултации със съсловните организации. Целта й е справедливо, обективно, недискриминационно разпределяне на разходите за персонал. Самото разпределение на средствата ще се извършва на база вътрешни правила във всяко лечебно заведение при спазване на указанията в методиката”, уточни министър Ананиев.
Стана ясно, че МЗ съвместно с БЛС започва работа по преценка на клиничните пътеки, които да бъдат увеличени, като акцент ще бъде поставен върху разходите за персонал.
“На днешната среща се постигна споразумение по най-бързия начин да се премине към преговори още тази година за повишаване на цените на най-недофинасираните клинични пътеки – за деца и бременни жени. Ние заявяваме, че освен парите от Министерски съвет, които трябва да отидат целево за лечебни заведения в отдалечени райони, трябва да се върви и по законовия път за повишаване на цените на клиничните пътеки. От БЛС настояваме не с допълнителни средства да се помага на болниците, а ако има икономия на средства в болничната помощ през настоящата година, те да бъде използвани да се изплати пропорционално надлимитната дейност за стари години. Проблемите, на които сме свидетели в момента, са се наслоили през годините точно заради това. Не е достатъчно повишаването на цените на пътеките при неразплащане на реално извършена дейност Мерките, които днес се взеха, трябва да се превърнат в една устойчива практика”, каза председателят на БЛС д-р Маджаров.

МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО ПУБЛИКУВА ПОВТОРНО ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НАРЕДБАТА ЗА СПЕЦИАЛИЗАЦИИТЕ
МЗ публикува повторно за обществено обсъждане проектът на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 2015 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването. Причината е в съществените изменения в предишния вариант, настъпили в резултата обществените консултации. Това става ясно от мотивите на министъра на здравеопазването, публикувани към наредбата, информира Zdrave.net.
Една от най-важните промени е отпадането на първоначално предвиденото задължение базите за обучение, получавали субсидия от Министерството на здравеопазването, да назначават на работа за срока на обучението специализантите, за които са получавали субсидия. В настоящия проект е предвидено тези специализанти да могат да избират лечебни заведения, области или общини,
посочени със заповед на министъра, в които ще са длъжни да работят по придобитата специалност за срок от три години.
От министерството посочват, че този ред е много по-гъвкав и дава възможност от една страна на придобилия специалност, за когото е изплащана субсидия, да има по-голяма свобода на избор къде да упражнява правото си на труд, а от друга – на работодателя да има право да извършва преценка на личните и професионални качества на придобилия специалност.
В новия вариант на Наредбата е променен размерът на месечната субсидия, заплащана от Министерството на здравеопазването на базата за обучение, като той става две минимални работни заплати за страната и дължимите осигурителни вноски върху тях. В проекта е предвидено също, че министърът на здравеопазването може със заповед да определи специалности, за които МЗ да заплаща по-голям размер на месечната субсидия, но не повече от три минимални работни заплати за страната и дължимите осигурителни вноски върху тях. Тези специалности ще бъдат определяни въз основа на обобщената информация от анализите на състоянието на специалистите в здравеопазването и информацията за броя на специализантите по съответната специалност съгласно регистъра на специализантите в системата на здравеопазването.
Регламентиран е максимален срок, в който обучението за придобиване на специалност трябва да приключи с успешно полагане на държавния изпит – не повече от 5 години след изтичане на срока, определен за съответната специалност. След изтичане на този срок обучението за придобиване на специалност ще се прекратява.

НАЦИОНАЛНИЯТ ЦЕНТЪР ПО НАРКОМАНИИ СЕ ВЛИВА В НЦОЗА
Националният център по наркомании се влива в Националния център по обществено здраве и анализи (НЦОЗА). Това става ясно от проект на постановление на Министерския съвет за структурни промени в системата на здравеопазването, качен на страницата на здравното ведомство, информира Zdrave.net.
Една от причините е дублиране на част от функциите и отговорности между Министерство на здравеопазването и Националния център по наркомании, пише в доклада на министър Кирил Ананиев.
Според доклада към настоящия момент щатната численост на Националния център по наркомании е 20 бройки, от които 5 бройки обща администрация. От тези бройки 18 са заети и 2 са вакантни. Извършеният анализ показа, че не е оправдано отделното административно и икономическо обслужване на персонал с посочената численост.
Анализите показват, че щатната численост на Националната експертна лекарска комисия (НЕЛК) не е достатъчна за ефективното осъществяване на възложените й контролно-методически, експертни и консултативни функции, а в Държавна психиатрична болница – с. Церова Кория съществуващия недостиг на щатна численост от 2016 г. затруднява работата както на медицинския, така и немедицинския персонал. Поради това се предлага в част от персонала на НЦН да премине към НЦОЗА, а щатната численост на НЕЛК да се увеличи с 5 бройки, което ще обезпечи осъществяването на възложените й контролно-методически, експертни и консултативни функции. С 2 бройки ще бъде увеличен и щатът на Държавна психиатрична болница за лечение на наркомании и алкохолизъм.

90% ОТ ДЕЦАТА С ОНКОХЕМАТОЛОГИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ СЕ ЛЕКУВАТ УСПЕШНО
90% от децата с онкохематологични заболявания се лекуват успешно. Това съобщиха експерти по време на дискусия на тема „Онкохематологичните заболявания от смъртоносната диагноза към нов живот“, съобщи БНР.
„Напредъкът в детската хематология в световен мащаб се дължи на внедряването на нови терапии, това е шанс и за българските деца“, обясни д-р Атанас Банчев от Клиниката по детска хематология на болница „Царица Йоанна“.
Очаква се скоро в България да започне да се прилага методът на генната терапия, при който се използва способността на клетките на болния да бъдат пренастроени така, че да започнат да убиват левкемичните клетки. Държавите с висок успех при лечението на рак на кръвта при децата в ЕС са Германия и Италия.
Годишно в Детската клиника към УМБАЛ „Царица Йонна“ постъпват между 20 и 40 малки пациенти. Ракът на кръвта в детска възраст е лечим, изтъкна д-р Бачев.

ПОЛОВИН МИЛИОН СА ЗАВИСИМИТЕ У НАС
Към 500 000 са хората със зависимост към алкохол и наркотични вещества у нас. Преобладават пристрастените към алкохола – около 300 000. Това съобщи д-р Лазар Узунов, началник на Отделението за лечение на болестни зависимости към Клиниката по психиатрия на ВМА в интервю за „24 часа“, информира Zdrave.net.
„В САЩ са изчислили, че всеки долар, вложен в лечение на зависимостите, се връща 10-кратно като обществен ресурс. Излекуваните хора се реализират в обществото – полезни са за себе си и за държавата. У нас на зависимите от дрога и алкохол се гледа като на хора, които сами са си предизвикали заболяването едва ли не от каприз, и затова – да се оправят, както искат. У нас дори няма клинична пътека за тези хора. За срам на държавата няма клинична пътека и за тежките разстройства – биполярното разстройство и шизофренията, въпреки че от всяко от двете боледуват по 80-100 хиляди българи. Всяко семейство по някакъв начин е засегнато от някоя от тежките или от честите психични болести като депресията, паническото разстройство, тревожността. Всеки втори-трети българин в определен момент има нужда от психиатрична консултация, а всеки пети – и от лечение“, изтъкна д-р Узунов.

УВЕЛИЧИХА ЗА ВТОРИ ПЪТ ТАЗИ ГОДИНА ЗАПЛАТИТЕ В ОБЩИНСКАТА БОЛНИЦА В ГОРНА ОРЯХОВИЦА
Общинската болница „Св. Иван Рилски“ в Горна Оряховица намали просрочените си задължения повече от 8 пъти, съобщи БНР.
Оздравителната програма в Общинската болница в Горна Оряховица доведе до значително намаление на просрочените задължения за последните 7 години, когато са били над 800 хиляди лева, посочи болничният управител д-р Иван Иванов: „Сега задълженията са под 100 000 лева, благодарение на подобрената финансова дисциплина в болницата и увеличаването на общите приходи“.
За миналата година Горнооряховската болница отчита близо 5,5 милиона лева приходи. Медиците получават втори път за тази година увеличение на заплатите си. Парите се осигуряват от увеличената държавна субсидия, поясни д-р Иванов: „От началото на тази година средната брутна работна заплата на лекарите е 1555 лева, на медицинските специалисти – 945 лева“.