НОВИНИ ЗА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО (02.05.2019)

ОБНАРОДВАХА В “ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК” ПРАВИЛНИКА ЗА РАБОТАТА НА ЕТИЧНАТА КОМИСИЯ ЗА КЛИНИЧНИ ИЗПИТВАНИЯ
Правилникът за условията и реда за работа на Етичната комисия за клинични изпитвания по Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина вече е публикуван в окончателния си вид в “Държавен вестник”, информира Zdrave.net.
В правилника са определени изискванията към квалификацията на членовете на комисията, условията и редът за определянето на състав на комисията, изискванията към квалификацията на лицата за контакт, както и изискванията за осигуряване на безпристрастност и деклариране на интереси от членовете на комисията и външните специалисти, които са привлечени към работата на комисията.
Също така се регламентират условия за осигуряване на безпристрастност и деклариране на интереси, гарантиращи независимост както на членовете на комисията така и на външните специалисти, като за целта е предвидено задължението за подаване на декларация по образец за конфликт на интереси. В декларацията те трябва да обявят заетост във фармацевтична компания към датата на издаване на заповедта за определяне/промяна в състава на Етичната комисия за клинични изпитвания, финансови интереси във фармацевтична компания през последните 5 години, в това число притежаване на акции и дялове, обезщетение, такси, хонорари, заплати, безвъзмездни средства или друго финансиране, платени от фармацевтична компания на лицето в лично качество. Членовете трябва да посочат и всички извършени дейности срещу заплащане във фармацевтична компания през последните пет години, както и всички други данни, които трябва да бъдат узнати, включително относно свързани лица за последните три години. Определени са съответните изисквания, на които трябва да отговарят председателят, заместник-председателят и членовете на комисията. Те следва да притежават необходимите експертни знания, квалификация и практически опит.

ОНЛАЙН ПЛАТФОРМА ДАВА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ НА ПАЦИЕНТИТЕ
Фондация “В помощ на здравето“ създаде нова секция “Път на пациента” за улеснение на всички здравноосигурени български граждани в първата у нас онлайн платформа за информираност за най-разпространените социално значими заболявания – Портал на пациента, съобщи Zdrave.net.
Новата секция дава възможност пациентите да разберат как да получат лекарствата си от НЗОК, какво могат да получат в болничната и извънболничната помощ срещу здравните си вноски в НЗОК. Информацията е изготвена със съдействието на Националната здравноосигурителна каса и е написана на достъпен език с подходящ дизайн и информационни графики. Така всеки ще може да намери бързо отговор на въпросите, които касаят личното му здраве или здравето на негови близки.
Порталът на пациента беше създаден в края на 2018 г. в отговор на липсата от адекватна, достъпно написана и проверена здравна информация на едно място в българската онлайн среда. Основната мисия на платформата е освен да информира, да позволи на пациентите да вземат обективно решение за избора на лечението си.

ЛЕКАРИ ОТ УМБАЛ – БУРГАС СПАСИХА ДЕТЕ СЪС ЗАБИТА В ГЛАВАТА НОЖИЦА
7-годишно момче със забита в главата градинска ножица беше спасено в УМБАЛ – Бургас навръх Великден, съобщиха от лечебното заведение. По думите на родителите, детето паднало върху инструмента, докато си играело в градината. Ръждясалото острие минало през цялата буза и се опряло в черепа зад окото. “Още няколко милиметра и изходът щеше да е фатален”, коментираха дежурните лекари. Веднага са направени всички образни изследвания и е свикан екип за спешна операция. Последвали няколко дни възстановяване в отделенията по реанимация и УНГ и момчето вече си е вкъщи.
“В цялата си над 30-годишна практика не съм виждал подобна травма. Оприличавам я на нараняване от военно време, каквито наранявания в днешни дни са рядкост. Острието на ножицата прилича на копие, на щик. В хода на операцията то е извадено много бавно, кървенето е овладяно, наложи се и кръвопреливане”, коментира УНГ-специалистът д-р Даниел Петков, който извърши операцията. Щастливият изход е резултат от екипната работа на Спешно отделение в лицето на дежурния д-р Светослав Тодоров, анестезиолога д-р Валентин Кравченко, както и отделенията по образна диагностика и детски болести.