ИЗИСКВАНИЯ ЗА СТРУКТУРИРАНЕ НА НАУЧНА ПУБЛИКАЦИЯ

Уважаеми автори на публикации,
в няколко броя на списание “Здравни грижи” (бр. 1, 2 и 3 от 2015 г. и бр. 3 от 2016 г.) след рецензиране на материали, публикувах бележки за най-често срещаните грешки по отношение на структурирането на научна публикация и др. Целта ми е да се спазват единна методика и стил, съобразно изискванията за научна публикация. Това не се отнася за материали от раздел “В помощ на практиката”, в който публикуваме иновации или други материали с практическа насоченост.
Надявам се да Ви бъда полезна,
 
Проф. д-р Станка Маркова,
Почетен председател на УС на БАПЗГ и
Главен редактор на сп. “Здравни грижи” 

БР. 1/2015

БР. 2/2015

БР. 3/2015

БР. 3/2016