2018-БРОЙ 1 СПИСАНИЕ ЗДРАВНИ ГРИЖИ

СЪДЪРЖАНИЕ

 

АКТУАЛНО

М. ВАСИЛЕВА
Няма да позволим на страха да прекъсне стремежа ни към по-добър живот

НАУКА, ПРАКТИКА, ОБЗОРИ

В. ГЕОРГИЕВА, К. ПЕЕВА
Намаляване на замърсяването в болниците

П. АТАНАСОВА, Ц. ДИМИТРОВ

Удовлетвореност на пациентите от качеството на здравните грижи в “Първа МБАЛ -София” ЕАД като фактор за устойчиво развитие

Г. КОЛЕВА

Храненето като фактор от стила на живот при пациенти с артериална хипертония

Е. ВЛАДИМИРОВА, П. АСПАРУХОВА, Г. ЯНКОВА

Изследване на проблемите на пациентите със захарен диабет на инсулинолечение и качеството им на живот

Г. КОЛЕВА, Д. ГЕОРГИЕВА, И. ХРИСТОВА

Нагласи и отношение на професионалистите по здравни грижи за продължаващо обучение и научна дейност

Т. ТОДОРОВА
Сестрински грижи за пациенти на хемодиализа

МЕДИЦИНСКО ПРАВО 

М. ПЕТРОВА

Нормативни възможности за самостоятелна акушерска практика в България

СЪБИТИЯ

Рецензенти на публикуваните материали в този брой са: проф. Станка Маркова, дм; проф. Соня Тончева, дм; доц. Силвия Борисова, дм; проф. Иванка Стамболова, дм; ас. Галя Янкова, дм.